Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove ponúka vzácnu príležitosť pre mladých ľudí z celého Slovenska zmeniť svoje zbehané chodníčky na vykročiť na cestu dobrodružstva života s Bohom.

Aby sme mohli toto dielo dokončiť potrebujeme aj Vašu pomoc.

Modlitba, dobrovoľníctvo a finančná podpora predstavujú našu ponuku pre Vás, ak sa rozhodnete do tohto diela konkrétne zapojiť. Finančné dary bude možné aktuálne posielať na číslo účtu SK74 0200 0000 0034 4580 6051.

Za prejavenú dôveru v mene mladých ľudí z celého Slovenska

ĎAKUJEME.

Aktuálne zbierame 3000 € na promo P18.
Zatiaľ sme vyzbierali z 3000 €

 9