Duchovná príprava

28. –31.júla 2022 sa v Trenčíne uskutoční Národné stretnutie mládeže (NSM)T22

Podobne ako pri predchádzajúcich NSM – R13, P15 a P18 – bude im predchádzať duchovná príprava. Nadviažeme tak na veľké projekty – Čistý, Milosrdný a Odvážny rok. Duchovná príprava s názvom VÝŠINY sa začne koncom novembra 2021 – počas Týždňa Cirkvi pre mládež.

Mesačne na tejto stránke narodnestretnutiemladeze.sk pribudnú nové materiály na prácu s mladými, určené kňazom, rehoľníkom, katechétom a animátorom.

Ústrednou témou NSM aj najbližších SDM 2023 v Lisabone je evanjeliový citát: 

«Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (Lk 1,39).  Keďže evanjelista Lukáš ďalej píše o „meste v hornatom kraji“, nosnou symbolikou budú hory a vrchy, turistické chodníky a značky. Každý mesiac budeme mladých sprevádzať na jeden biblický vrch:

Na biblické vrchy budeme stúpať 4 rôznymi „turistickými chodníkmi“:

Červená turistická značka označuje najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové turistické trasy. V duchovnej príprave VÝŠINY nás touto cestou bude sprevádzať pápež František (úryvkami z jeho príhovorov počas návštevy na Slovensku) a siedmi kňazi, ktorí milujú vrchy – Martin Schreiner, Ján Bystriansky, František Moško, Ján Dubecký, Mário Brezňan, Dominik Jamrich a Matúš Reiner.

Modrá značka pripomína krásu neba, preto budeme touto cestou odhaľovať vrchy rečou umenia – od Rembrandta, Dálihoa Chagalla– cez nové ikony, ktoré vzniknú špeciálne pre VÝŠINY v benediktínskom kláštore na Sampore – až po sedem nových piesní v podaní speváčok – Evy Hreškovej, Simy Magušinovej, Dominiky Gurbaľovej, Dáše Žabenskej, Jany Zubajovej, Terezy Kmotorkovej a Zuzany Eperješiovej.

Zelená turistická značka odkazuje na živosť, akčnosť a dynamiku mladého človeka. Táto cesta obsahuje konkrétne aktivity, inšpirované biblickými vrchmi. Vytvoria ich členovia združení a organizácií, ktoré pracujú s mládežou – saleziánska Domka, františkánska Gifra, Združenie Mariánskej mládeže, eRko, ZKSM...

Žltá turistická značka v prírode často označuje prepájaciu cestu, akúsi „skratku“. V duchovnej príprave VÝŠINY to bude najrýchlejšia cesta k Bohu – modlitba. Na tejto ceste ponúkneme pútnikom texty na adorácie Sviatosti oltárnej,„putovné“ žalmy či krížovú cestu...

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené