Program

Pre účastníkov Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove chystáme bohatý duchovný a kultúrny program.
Bude prípravou na Svetové dni mládeže, ktoré nás čakajú v roku 2019 v Paname.

Spomienky na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (v roku 2015) (P15 program)

Cesta na Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (v roku 2013) (R13 program)

Podpor P18

Aj Tvoj dar pomôže.

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené