Na Národnom stretnutí mládeže T22 nadviažeme na "Popoludnie angažovanosti" z Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove.

Zámerom "popoludnia angažovanosti" bola osobná výzva Svätého Otca Františka „1 milión mladých pre pápeža“. Snom pápeža bolo, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie Cirkvi v spoločnosti. To znamená "na vlastnej koži" prijať pozvanie a formou dobrovoľníckej pomoci pomôcť desiatkam rozličných inštitúcií v celom meste. 

Tento rok sa v Trenčíne počas T22 uskutoční "Popoludnie angažovanosti a tvorivosti" v piatok 29. júla 2022 od 15:00. Do popoludnia je pridaný segment "tvorivosti", aby mohli účastníci objaviť svoje talenty o ktorých doteraz nemuseli vedieť.

Okrem toho sa môžu angažovať a darovať svoje srdce v rôznych miestach vrámci Trenčína. Za zmienku stojí workshop s Danielom Hevierom "Tvorivosť - podmienka prežitia", panelová diskusia s Jankom Holubčíkom, Ondrejom Chrvalom a Bratom Filipom Čiernym ktorú moderuje Ján Urdzík (Hudáček) "Pri studni" - o všetkom, čo ste sa kedy chceli opýtať kňaza ale nenašli ste odvahu. 

Angažovať sa budú môcť účastníci pri upratovaní Farských priestorov, v Nízkoprahovom centre, s Hasičskými zložkami, s Mestskou Políciou alebo zažiť  simulovaný súdny proces spoločne s  Okresným súdom v Trenčíne.

MIESTA TVORIVOSTI

hevier_foto

1. TVORIVOSŤ - PODMIENKA PREŽITIA

Kreatívny workshop s Danielom Hevierom - písanie, muzicírovanie, maľovanie, vymýšľanie... 

Techniky, ako získavať nápady, ako prebudiť tvorivosť a ako odblokovať vyhorenie.

HOSŤ: Daniel Hevier

2. TANEC AKO MODLITBA

V tanci, ktorý je modlitbou môžeme intenzívne chváliť a milovať Boha a slúžiť mu.

Workshop je pozvaním pre tých, ktorí chcú formou modlitby tancom vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Bohom. Prosíme, prineste si pohodlné oblečenie a tanečné cvičky s hladkou podrážkou, prípadne hrubé ponožky a radosť v srdci.

HOSŤ: Eva Jaroušková CJ, Nicole Maria Vannayová CSSsS

3. PRI STUDNI 

Všetko - čo som sa chcel opýtať kňaza, ale nemal som na to odvahu... Na všetky zvedavé otázky bude odpovedať trojica kňazov - františkán Filip Čierny OFM, salezián Janko Holubčík SDB a kňaz farnosti Abrahám a bývalá "hlava" Národných stretnutí mládeže Ondrej Chrvala.

HOSŤ: Brat Filip Čierny OFM, Ondrej Chrvala, Ján Holubčík SDB

4. V SIETI

Ako sa nezamotať v sociálnych sieťach? Aké sú dary a úskalia nových technológií? A čo na to psychológia? Aj tá musí ísť s dobou. Ako vyzerá mozog "online" a ako ho mení život s modernými technológiami? Na dynamickú debatu ťa pozýva rehoľná sestra Lamiya (známa svojou činnosťou na sociálnych sieťach), psychologička Janka Vindišová (odborná asistentka na Trnavskej univerzite a psychologička v centre psychologických služieb Ennoia v Považskej Bystrici, venujúca sa aj Kyberpsychológii) a kňaz Andrej Ondrejka (ktorý počas corony začal učiť náboženstvo svojich žiakov cez svoj vlastný ytb kanál).

HOSŤ: Sr. Lamiya, Jana Vindišová - psychologička, Andrej Ondrejka

TV LUX workshop 2

5. NEWS RACE S TELEVÍZIOU LUX

Chceš zažiť televízne prostredie a vytvoriť netradičnú reportáž s kreatívnou improvizáciou? Tento workshop je presne pre teba! Reportáže navyše odvysielame vo vysielaní TV LUX.

HOSŤ:  Peter Cyprich

MINIdigi-naramky

6. MINIdigi - eRko

Prečo a ako viesť deti k digitálnej miernosti? Ako ich sprevádzať v digitálnom svete? Vďaka kampani MINIdigi vám predstavíme životný štýl s displejmi na minimum a radosťou na maximum. Budeme odhaľovať digitálnych časožrútov a deliť sa o to, ako prakticky s deťmi trénovať superschopnosť zajtrajška, ktorou je digitálna miernosť. Workshop je určený najmä pre animátorov detských a mládežníckych spoločenstiev, ale aj pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov.

HOSŤ: Vladimír Dutka 

PÁRty

7. PÁRty - alebo v čom tkvie tajomstvo dobrej komunikácie?

Workshop pre mladých o vzťahoch, komunikácii a radosti zo života. Účastníci môžu získať nové zručnosti a vedomosti z oblasti vedenia hlbšieho rozhovoru a lepšieho vzájomného porozumenia.

HOSŤ: manželia Kamil a Katka Baginovci

MIESTA ANGAŽOVANOSTI

MarysMeals_logo-01

8. MARY'S MEALS

Pomocou interaktívnych stanovíšť stánku Mary’s Meals predstaviíme komplexnú myšlienku, fungovanie, misiu, dobrovoľníctvo a iné dôležité prvky charitatívneho diela za pomoci dobrovoľníkov – účastníkov T22.

 

Svetlo v tme

9. SVETLO V TME

Zaujíma Ťa ako vyzerá bežný deň , keď máš zrakové postihnutie? vďaka tomuto miestu angažovanosti ti predostrieme problematiku ľudí so zrakovým znevýhodnením a odovzdáme skúsenosti a rady, ktoré by sa ti mohli zísť v ďalšom živote pri stretnutí s ľuďmi so zrakovým postihnutím. Môžeš  si u nás prakticky vyskúšať situácie, s ktorými sa denne stretávajú ľudia s rôznym stupňom zrakového postihnutia, vyskúšať si a naučiť sa techniky, ako si naši klienti nalievajú horúcu kávu do šálky, ako sa orientujú s bielou palicou, spoznať pomôcky, pomocou ktorých si dokážu sami navariť, piecť, pracovať na počítači, mobile, všetko bez kontroly zraku. 

Inšpiruj s nami robiť dobro

10. INŠPIRUJ S NAMI ROBIŤ DOBRO

Poznáš ten pocit, keď ťa príklad a správanie druhého človeka inšpiruje robiť dobro? Vidíš suseda s malými deťmi, ako pred svojou bytovkou čistia okolie od odpadkov, trhajú krabice, stláčajú pet-fľaše a hádžu ich do smetných nádob, v tebe sa niečo pohne a o týždeň urobíš podobne pred svojím domom…

 


Nútiť, prikazovať a vnucovať ľuďom svoje predstavy nefunguje. Osobný, často tichý, príklad je podľa nás tou najúčinnejšou hybnou silou. Spoločne počas popoludnia angažovanosti vyčistíme a poupratujeme desiatky kontajnerových stojísk a verejných plôch na sídliskách v Trenčíne a budeme sledovať, čo to spôsobí! Upratovanie a čistenie kontajnerových stojísk a verejných plôch na sídlisku Juh v Trenčíne - hrabanie, zametanie, čistenie, stláčanie pet-fliaš, skladanie papierových krabíc.

Screenshot 2022-07-05 at 12.44.14

11. BOHATÝ ČAS SO SENIORMI

Stretnutie mladých ľudí, ktorí majú čas vypočuť si seniorov, porozprávať sa , venovať im svoj čas. Seniori a osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, imobilné osoby v produktívnom veku po úraze, resp. závažnom ochorení. Podporné rozhovory, pomoc pri presune do záhrady, účasť na rôznych hrách a aktivitách. 

Cirkevná materská škola bl. Tarzície foto skolky - Vieroslava Hrnciarova

12. CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA BL. TARZÍCIE

Sme cirkevnou materskou školou, čo je rozhodujúcim prvkom v našom celkovom nasmerovaní. Snažíme sa o emocionálny, sociálny, kognitívny a duchovný rozvoj dieťaťa v duchu Božieho slova ako prameňa nádeje, z ktorého vyviera životná radosť. Keďže T22 sa uskutočňuje v čase letných prázdnin, uvítame pomoc s údržbou či upratovaním v exteriéri alebo interiéri škôlky (natretie lavičiek a hracích prvkov, pokosenie záhrady, umytie okien, skriniek...)

Kláštor - Stefan Buco

13. KLÁŠTOR V SKALKE NAD VÁHOM

Toto miesto navštevujú ľudia každého veku a vzdelania a prichádzajú z rôznych kútov nielen Slovenska, ale i zo zahraničia, v tomto období najmä skupiny žiakov a študentov. Úlohou dobrovo%lníkov bude Upratovanie a čistenie areálu Kláštora.

14. ZÁBAVNÝ ČAS S RÓMSKOU KOMUNITOU

Voľnočasové aktivity, hry a rozhovory s deťmi z MRK, približne 10 detí. Priestor na stretnutie je v pripravenej a zariadenej obytnej bunke priamo v komunite. 

15. KLUB ORGANIZÁCIE POSTIHNUTÝCH CHRONICKÝMI CHOROBAMI V TRENČÍNE

Príprava priestorov na akciu 30.7.2022. Výzdoba, úprava, presun materiálu a občerstvenia a upratovanie priestorov.. Zámerom centra je Rovnocenné začlenenie zdravotne postihnutých v Trenčíne do majoritnej spoločnosti bez pocitu menejcennosti a nedokonalosti. Pomáhať si navzájom, ale i spoločnosti.

16. NÍZKOPRAHOVÉ DENNÉ CENTRUM A NOCĽAHÁREŇ

Zhovárať sa s klientmi povzbudiť ich. Drobné práce v zariadení. zámerom centra je starostlivosť o ľudí sociálne znevýhodnených a bez domova.

AZZP Trenčín

17. AZZP v Trenčíne

Dobrovoľníkov zapojíme do športovo - rekreačného popoludnia pre prijímateľov sociálnej služby - ľudí s kombinovaným zdravotným znevýhodnením. Oceníme, ak si dobrovoľníci okrem zapojenia do športových aktivít, nájdu čas na rozhovor s našimi prijímateľmi sociálnej služby. AZZP v Trenčíne poskytuje sociálne služby pre dospelých ľudí s kombinovaným zdravotným znevýhodnením (mentálne+telesné).

Hospic TN - hipoterapia - sestra M. Noemi Žilková

18. HOSPIC MILOSRDNÝCH SESTIER

Dobrovoľníci budú zapojený do jednoduchých činností, ktorými obohatia čas klientov Hospicu. - sprievod na svätú omšu

- sprievod do záhrady hospicu

- modlitba pri lôžku pacienta

- maľovanie

- čítanie z knihy pri lôžku pacienta

- hudobnú akciu pre pacientov (spev, hranie na hudobný nástroj,...)

- žehlenie

- upratovanie okolia areálu hospicuVíziou hospicu je vytvoriť pre pacientov prostredie, ktoré dýcha DOMOVOM, kde bude každý zomierajúci čo najmenej TRPIEŤ a zažije PRIJATIE a LÁSKAVÚ starostlivosť.

Víziou interdisciplinárneho tímu hospicu je byť nástrojom, cez ktorý pacienti pocítia BOŽIU NEHU, ako i zvyšovanie KVALITY posledného obdobia ich života v hospici vďaka INDIVIDUÁLNEMU prístupu k ich bio-psycho-socio-spirituálnym potrebám.

Chránená dielňa na ceste

19. NA CESTE - ZAŽI PODNIK CHRÁNENEJ DIELNE

Kaviareň Na Ceste je chránená dielňa, kde Vás obslúžia klienti Domova Sociálnych Služieb v Adamovských Kochanovciach so svojimi asistentkami. Mladí si budú môcť vyskúšať asistenciu v chránenej dielni a spoznajú viac ako takéto podniky fungujú. Zároveň ich úlohou bude, cez sociálne siete pomôcť tejto kaviarni propagáciou a zaujímavými. kreatívnymi pozvaniami ľudí do tejto kaviarne v Trenčíne. 

20. CENTRUM POMOCI PRE RODINU

Naším cieľom je podpora rodiny. Záleží nám na každej – úplnej, či neúplnej, šťastnej, či v kríze.Chceme motivovať, inšpirovať, sprevádzať, skvalitňovať vzťahy v rodinách a podávať pomocnú ruku ľuďom v zložitej situácii. Ponúkame široké spektrum aktivít napomáhajúcich zdravému fungovaniu rodín, určených pre všetky vekové kategórie. Organizujeme množstvo podujatí a aktivít v spolupráci s Mestom Trenčín, Trenčianskym samosprávnym krajom, trenčianskymi gymnáziami, strednými i základnými školami, škôlkami, farnosťami, rôznymi skupinami a združeniami. Činnosť dobrovoľníkov bude spočívať v úprave svahu záhrady a to čistení svahu od náletových drevín, výsadbe drevín a rastlín, pomoci v kaviarni, upratovaní, výrobe handmade výrobkov.

21. DUCHOVNÁ POMOC A POVZBUDENIE PRE NAJSLABŠÍCH

Modlitba s chorými v nemocničnej kaplnke. Spoločne strávený čas. Príhovor nemocničného kaplána na tému modlitby za nenarodených. 

index

22. POMOC PRI FARSKÝCH KOSTOLOCH - Rímskokatolícky farský kostol Narodenia Panny Márie

Pomoc pri upratovaní kostolov v našej farnosti (va taktiež úprava okolia a farskej záhrady. Vítaní sú všetci, ktorým nie je cudzia fyzická práca a chcú priložiť ruku k skrášleniu týchto priestorov. 

notre dame

23. POMOC PRI FARSKÝCH KOSTOLOCH - Kostol Notre-Dame

Pomoc pri upratovaní kostolov v našej farnosti (va taktiež úprava okolia a farskej záhrady. Vítaní sú všetci, ktorým nie je cudzia fyzická práca a chcú priložiť ruku k skrášleniu týchto priestorov. 

kapnka sv. anny

24. POMOC PRI FARSKÝCH KOSTOLOCH - Kaplnka sv. Anny

Pomoc pri upratovaní kostolov v našej farnosti (va taktiež úprava okolia a farskej záhrady. Vítaní sú všetci, ktorým nie je cudzia fyzická práca a chcú priložiť ruku k skrášleniu týchto priestorov. 

25. SOŠ TRENČÍN POD SOKOLICAMI 14

Úprava záhradok a  pomoc obyvateľom v okolí školy a v školskom areáli. 

color_2

26. POMOC TÝM, KTORÍ POMÁHAJÚ (Tím pre Tím)

Všimnúť si, podporiť či oceniť tých, ktorí pomáhajú naozaj pomáha. Čomu? Kultúre vzájomnej úcty a vďaky ale aj životu v komunite, cirkvi… a tiež je to povzbudením pre tých, ktorí darujú svoju energiu, čas, prostriedky pre priamu pomoc. Potrebujeme sa vzájomne, pretože ak je niekto blízko núdzneho a ja tam byť nemôžem, môžem podporiť toho, ktorý pomáha, aby vytrval. Úlohou dobrovoľníkov bude navštíviť miesta angažovanosti s malým občerstvením, povzbudiť dobrovoľníkov na mieste a vytvoriť fotky, ktoré budú slúžiť aj pre ocenenie všetkých, ktorí sa zapojili do Popoludnia angažovanosti a tvorivosti. 

27. AKO KOMUNIKOVAŤ S ONKOLOGICKÝMI PACIENTAMI?

Stretnutie s onkologickými pacientkami, ktoré sú samé "svetlom" pre druhých. Podelia sa s vami o svoje príbehy aj o to, ako komunikovať s onkologickými pacientami pred, počas a po chorobe, ako im byť oporou v každodennomm živote. A radi sa podelia aj o ďalšie skúsenosti. 

mestska policia tn

28. MESTSKÁ POLÍCIA TRENČÍN

Workshop s mestskými policajtmi - Dôstojnosť má každý človek nezávisle od svojho pôvodu. Ako byť vnímaví, pri akých incidentoch zasiahnuť či zavolať ochranné zložky, je to moja starosť a zodpovednosť, kedy je to moja povinnosť? Nemal by si každý riešiť len svoj život? Ako sa brániť keď som ja priamo ohrozený a ako sa zachovať, keď vidím že sa niečo deje, či môže stať v mojom okolí. Je to iba zodpovednosť policajtov alebo každého prítomného človeka? Čo mi dáva priamu autoritu, čo ma oprávňuje zasiahnuť a do akej miery? 

HASICI ZNAK

29. WORKSHOP S HASIČSKÝMI ZLOŽKAMI

Každý môžeme byť tvorcom "dobra" aj "lepšieho". Workshop s hasičmi o tom, ako predchádzať závažným incidentom a ako sa zachovať keď niečo také nastane. Kedy môžu byť sviečky (aj pri modlitbe) nebezpečné a na čo netreba zabudnúť pri tvorbe peknej atmosféry s ohňom či fakľami? Oheň je výborný sluha ale zlý pán. Zistite viac o tom, ako sa zachovať aj pri menších požiaroch, ako predísť nebezpečným situáciám (hoci veľmi dobre mieneným). 

Screenshot 2022-07-05 at 13.35.35

30. FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP S FOTO. SPOLOČENSTVOM ČLOVEK A VIERA

Workshop o fotografii s fotografický spolkom Čovek a VIera, ktorí rozvíjajú kresťanskú fotografiu - ako žáner, sa s vami podelia o svoje skúsenosti, znalosti a zručnosti zo služby cez obraz. Čo je dôležité pri fotografii, aby bola kvalitná? Existujú zásady fotografovania počas liturgií? Aké sú pravidla pri fotografovaní pápeža ? Alebo jednoducho, ako zachytiť okamih tak, aby bol autentický? Aj o tom bude Fotografický workshop Človek a Viera.

1920px-Slovenský_skauting.svg

31. DOBRODRUŽSTVO, LÁSKA A KRÁSA STVORENSTVA

Dobrodružstvo a láska sú dve ingrediencie veľkých príbehov, pripomenul mladým pápež František v Košiciach.  Tieto dve ingrediencie sú  stále prítomnou súčasťou života skautov. Ak k tomu pridáme  krásu stvorenstva, cez ktorú spoznávame Stvoriteľa,  dostávame sa ku skautskej spiritualite. Poďme sa spolu pozrieť  na miesto, kde sa skauti potajme stretávali, počas totalitného režimu. Zamyslime sa spolu, čo  ich k tomu viedlo a čím  skauti žijú dnes.

Vedie: Národný kaplán Slovenského skautingu pre ICCS - Ján Mahút (Bráško), predseda Duchovnej rady Slovenského skautingu - Martin Raškovský (Veľký Medveď), Tajomníčka Duchovnej rady Slovenského skautingu - Alžbeta Novotná (Betka)

logo_3

32. MATKY V PRÁCI

Matky v práci je netypická firma, ktorá vytvára pracovné ponuky vhodné pre matky. Ženy, kgtoré sa stali matkami sú  jednou z okrajových skupín, čo sa týka zamestnania či vrátenia sa do pracovného prostredia po rodičovskej dovolenke. Táto firma podporuje zamestnanosť matiek, avšak nielen to. Ich zámerom je vytvoriť také pracovné prostredie, ktoré bude priateľské voči rodine, hlboko morálne, a zároveň ekonomicky prosperujúce. Myslíte, že to je nemožné? Navštívte tento podnik a zistite, ako môže v praxi fungovať pracovné prostredie podporujúce rodinu. 

SILNEJSI SLABSIM

33. SILNEJŠÍ SLABŠÍM

Spoznajte fungovanie organizácie SIlnejší slabším a stańte sa na pár momentov súčasťou väčieho príbehu, ktorý vďaka ich službe vzniká. Ich hlavnou cieĺovou skupinou  sú deti a mládež z detských domovov, domovov sociálnych služieb, deti zo sociálne slabších rodín, ale aj deti z bežných rodín. Vzájomnými aktivitami medzi jednotlivými skupinami búrajú predsudky a učia sa jeden od druhého. Inšpirujte sa množstvom príehov, ktoré zažívajú a buďte aj vy darom. 

okresný-súd

34. SIMULOVANÝ SÚDNY PROCES

Služba ľuďom nie je len sociálna služba, ale slúžime aj uplatňovaním spravodlivosti a ostaných princípov sociálnej náuky Cirkvi a službou občianskemu spoločenstvu. Taká je aj práca sudcov. Okresný súd taktiež  plánuje otvoriť  dvere pre mládež z T22 a pripravuje sa simulované súdne pojednávanie.

Počet účastníkov: 25 ľudí

Modelové zasadnutie parlamentu

35. MODELOVÉ ZASADANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA TRENČÍN

Trenčín je jedno z najstarších slovenských miest s počtom obyvateľov vyše 54 000. Kompetencie miest sú rozsiahle a zasahujú priamo do života občanov, Medzi ne patrí napríklad poskytovanie  sociálnych služieb, zabezpečovanie chodu školských jedální, klubov detí a mládeže, materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času,  hospodárenie s vlastným alebo štátnym majetkom, rozhodovanie o miestnych daniach a poplatkoch, miestne komunikácie, verejné priestranstvá, nakladanie s komunálnym odpadom, starostlivosť o verejný poriadok. Ponúkame vám účasť na modelovom zasadaní Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín.

Zoznam vypracoval tím Popoludnia angažovanosti