2018-02-02-ArchivPSK-Hamrak-05

Mladí si zaslúžia pozornosť

Kto to hovorí? Prešovský župan Milan Majerský. V čom pomôže kraj, ktorý vedie? Prečítajte si náš rozhovor.

PSK podpísal s organizátormi P18 memorandum o spolupráci, bola to vaša iniciatíva?

S organizátormi P18-tky sa poznám už dlhšie, svojím spôsobom som participoval na príprave podujatia P15, ktoré bolo v Poprade. Ako vtedajší primátor som z časti bol tiež spoluorganizátorom, keďže v našom meste, Levoči, využívali určité priestory. Iniciatíva bola vzájomná, stretli sme sa v decembri 2017 po voľbách. Ešte som bol vtedy primátorom mesta Levoča, a hovorili sme o tom, že budeme v rámci P18 spolupracovať – ja ako novozvolený župan, aj primátorka Andrea Turčanová. Verím, že výsledok celého podujatia bude pozitívny.

Prečo má podpora práce s mládežou u Vás takú podporu?

Myslím si, že mladí ľudia si zaslúžia pozornosť. Sú jednak budúcnosťou našich miest, obcí, ale aj našej krajiny. A čím viac pozornosti sa im bude venovať, tým krajšia bude aj budúcnosť. Mladí ľudia musia cítiť oporu tých, ktorí sú vo vedení akejkoľvek inštitúcie, organizácie, ale aj mesta, štátu a samotnej krajiny. Mladí sú naozaj našou budúcnosťou.

Ako pomôže PSK pri organizácii P18?

Prešovský samosprávny kraj je spoluorganizátorom, ale určite chce byť aj v rámci svojich inštitúcií a organizácií nápomocný v určitom servise, či už sú to naše školy, internáty alebo telocvične, chceme ich dať k dispozícii organizátorom. Vyčlenili sme aj časť finančných prostriedkov, ktoré boli schválené. Aj Úrad Prešovského samosprávneho kraja sa stane na jeden deň akýmsi modelom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, kde mladí budú môcť sedieť v poslaneckých laviciach a budú sa môcť vžiť do role, ako by sa rozhodovali, a ako by vstupovali do rozhodovacej činnosti.

Súčasťou aktivít P18 je aj „Deň angažovanosti“, ako vnímate túto aktivitu?

Angažovanosť, solidarita či dobrovoľníctvo sú termíny alebo danosti, ktoré v dnešnej dobe veľmi potrebujeme. Iba angažovaní ľudia a ľudia, ktorí chcú z vlastnej iniciatívy niečo dosiahnuť s podporou druhých, môžu dosiahnuť dobré výsledky. Ľudia nemajú čakať na to, že ich niekto bude pohýnať alebo nútiť do nejakej činnosti, aj keď verejnoprospešnej, majú byť sami iniciatívni. Preto, keď počujeme dnes o dobrovoľníctve, tak angažovanosť je určite dosť identický pojem, človek totiž naozaj z vlastnej iniciatívy alebo z dobroty srdca chce urobiť niečo pre druhých, chce im byť nápomocný, chce byť prospešný bez nároku na odmenu či uznanie. A to iba preto, že chce druhým pomôcť.

Ako pracuje PSK s mládežou? Existujú aktivity kraja, ktoré sú určené mladým?

Prešovský samosprávny kraj samozrejme podporuje aktivity pre mladých, či už sú to športové, kultúrne alebo duchovné aktivity. Toto nie je prvá iniciatíva, respektíve prvá aktivita, ktorú ideme podporiť. Už ako primátor mesta som pracoval s mládežou, aj cez mládežnícky parlament. Som preto presvedčený, že mladých treba vťahovať do verejného diania.

Stane sa Prešovský kraj krajom mladých a Prešov jeho centrom?

Prešovský samosprávny kraj sa stane krajom mladých vtedy, keď im poskytne dostatok kvalitných škôl, školských zariadení a dostatok pracovných príležitostí. Nesmierne mi záleží na tom, aby v Prešovskom samosprávnom kraji bola dobre vybudovaná cestná infraštruktúra, lebo to je zárukou toho, aby sa firmy a investori mohli etablovať v kraji. Samozrejme krajské mesto je ako keby hlavné mesto kraja, je srdcom, ktoré má vysielať okysličenú krv do celého tela, teda kraja. Preto si aj veľmi cením spoluprácu s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou a verím, že sa nám spoločnými silami podarí zorganizovať P18-tku tak, aby mladí ľudia, ktorí tu budú, sa budú cítiť dobre a odnesú si kopec duchovných zážitkov, dobrých stretnutí, nových priateľstiev a hlavne odídu povzbudení do ďalších dní.

 

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

Monika foto

Teším sa na usmiate tváre

Je neviditeľná, a pritom jej prácu vidia mnohí. Zabezpečuje kompletnú administratívu P18. Vybavuje takmer všetko - od náramkov až po knihy či tričká. Zoznámte sa s Monikou Kolárikovou, členkou centrálneho tímu P18. V krátkom rozhovore hovorí o svojej službe ale i o tom na čo sa najviac na P18 teší ona. 

Pre tých, ktorí ťa ešte nepoznajú skús sa aspoň trochu predstaviť. 

Som Monika. Pochádzam z malej dedinky na západe Slovenska. Študujem na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a zároveň som členkou centrálneho tímu P18. Nemám veľa voľného času, avšak ak ho už mám, chodím rada na stretnutia s ľuďmi, s ktorými som dlho nebola alebo naopak chodím na prechádzky do prírody, kde som sama s Bohom.

Akú úlohu máš v rámci centrálneho tímu P18.

V centrálnom tíme mám na zodpovednosť prípravu administratívnych podkladov účtovníčke, vyhľadávanie cenových ponúk a objednávky - od náramkov, ktoré majú účastníci na ruke, až po knihy Odvážny rok. Tak isto plním úlohy, ktoré vyplynú z aktuálnej potreby v tíme, či už ide o odpovedanie na maily alebo iné čiastkové úlohy.

Ako by si zhodnotila súčasnú fázu príprav P18.

V súčasnosti nám vrcholí grafická príprava knihy Odvážny rok, príprava CD s piesňami od rôznych interpretov, ktorí nám ich darovali k Odvážnemu roku, príprava brožúry a ostatných grafických návrhov. Najbližší týždeň ma čaká plno objednávok na všetky materiály, ktoré účastníci dostanú pri vstupe na ubytovanie. Tak isto úzko spolupracujem s registračným tímom a tímom Popoludnia angažovanosti, s ktorými dohadujeme rôzne „miesta angažovanosti“, na ktoré sa budú môcť jednotliví účastníci podľa svojho výberu prihlásiť.

Na čo sa najviac tešíš z programu NSM v Prešove?

Program P18 asi uvidím zo záznamu, ale teším sa na všetkých, ktorí prídu a budú zbierať ovocie toho, čo vyše roka pripravujeme. Teším sa na usmiate tváre mladých ľudí, na spätné väzby a na všetku milosť, ktorá bude cez Pána na nás pôsobiť.

Čo je v tvojej službe najťažšie a ako si sa k nej dostala.

Začnem od konca. V minulosti som bola dobrovoľníčkou v diecéznom centre mládeže, kde bol duchovným správcom otec Ondrej Chrvala. Po skončení mojej služby ma pozval do prípravného tímu Svetových dní mládeže v Krakove. Od vtedy som zostala v Rade pre mládež a univerzity KBS a pomáham pri národných pastoračných projektoch. Asi najťažšie v mojej službe bolo uveriť, že na to mám. Mala som veľký strach, že urobím chybu a preto som mnohé veci kontrolovala niekoľkokrát, čo bolo dosť otravné. Avšak v poslednej dobe sa to lepší. Verím, že dielo Národného stretnutia mládeže P18 je Božím dielom, o ktoré sa stará a mám dôveru, že nás nenechá bez pomoci, aj keď spravíme chybu.

 

Komunikačný tím P18 / Boris Kollár

foto biskupi

P18 opäť na pléne KBS

Biskupi Slovenska, ktorí sa v týchto dňoch stretli na svojom plenárnom zasadnutí na Nitre, si vypočuli aj horúce info z príprav P18. Zoznámil ich s nimi Ondrej Chrvala, vedúci nášho centrálneho tímu.

"Otcom biskupom som predstavil výsledky prihlasovania na P18. Ďalej som priblížil rozpočet. Zahŕňa približné výdavky a príjmy, ktoré sú spojené s celou akciou," povedal tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala. "Hovoril som i o našom zámere vydať knihu s materiálmi Odvážneho roka a Máriinej cesty. Obsahovať by mala materiály z celej duchovnej prípravy na P18. Zároveň som ich informoval o programe biskupov a posledných prípravach podujatia. Dostali aj k informáciám o Svetových dňoch mládeeže, ktoré nás čakajú v januári 2019 v Paname a debatovali sme aj o septembrovom blahorečení Anny Kolesárovej v Košiciach," dodala "hlava" P18. 

Komunikačný tím P18
Snímka: TK KBS / Peter Zimen

Snímka obrazovky 2018-07-02 o 13.28.59

Vyše 3 900! Ďakujeme

Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 29. júla 2018 v Prešove, smeruje do finále. Oficiálne prihlasovanie sa skončilo v nedeľu 1. júla, prihlásilo sa 3 900 ľudí. Vyše 500 z tohto počtu je dobrovoľníkov. Oddnes sa už nie je možné prihlásiť on-line, možná je už len registrácia priamo na mieste počas samotného podujatia. Pri registrácii na mieste však organizačný tím nezabezpečuje ubytovanie ani stravu. Vstup na celú akciu bude v tomto prípade stáť 35 eur. K dispozícii budú aj vstupy na jeden deň (bez možnosti získať stravu a ubytovanie). Za štvrtkový program zaplatí záujemca 10 eur, za piatkový a sobotný po 15 eur a za nedeľný 10 eur. Samostatný sobotný večerný program v hale bude stáť 7 eur.

"Ďakujeme všetkým, ktorí prídu. Už teraz chcem povedať, že sa na všetkých tešíme," hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala. "V najbliších dňoch rozošleme pre všetkých prihlásených účastníkov potvrdzujúci e-mail s bližšími informáciami. Akékoľvek otázky môžu v prípade záujmu písať na e-mail: info@narodnestretnutiemladeze.sk. Ak sa nebudete môcť zúčastniť P18, uhradený poplatok sa nevracia, ale je možné nájsť za seba náhradu. Ak ste sa dostali do tejto situácie, je potrebné preposlať e-mail s potvrdením prijatia platby (teda s QR kódom) náhradníkovi. V e-maily je link na zmenu prihlásenia. Cez link si náhradník otvorí formulár pôvodne prihláseného a prepíše jeho údaje svojmi. Upozorňujeme však, že nebude možné zmeniť pohlavie, typ prihlásenia, stravu, ubytovanie a názov skupiny. Dôvodom nemožnosti meniť tieto údaje je, že už začíname spájať ľudí do skupín a zároveň ich rozdeľovať do ubytovania a na stravu," vysvetlil Chrvala.

Oficiálne prihlasovanie sa začalo v polovici januára. Najväčšiu skupinu – takmer 1 700 ľudí – tvoria účastníci. Registračný tím P18 eviduje desiatky skupín, v ktorých je okolo 1 300 ľudí. Do metropoly Šariša sa už prihlásilo aj vyše 250 rehoľníkov, viac ako 500 dobrovoľníkov a vyše 60 zdravotne ťažko postihnutých. Z celkového počtu je takmer 2 500 žien, zvyšok muži. Dve tretiny pochádza zo Slovenska. Najväčšiu skupinu zahraničných účastníkov tvoria mladí z Čiech. Do Prešova príde 54 Čechov. Na P18 zavítajú aj mladí z Poľska, Rakúska, Ukrajiny, Belgicka, Nemecka, Srbska, Belgicka, Indie či Vietnamu. Z diecéz sa zatiaľ najviac prihlásilo z Košickej arcidiecézy (vyše 700 mladých), druhá je Spišská diecéza a tretia Bratislavská arcidiecéza. Registračný tím P18 eviduje aj zástupcov Evanjelickej cirkvi a. v. Z hľadiska miest sa prihlásilo najviac ľudí z Bratislavy (359), z Prešova (182) a z Košíc (159). Najviac evidovaných je vo veku 25 a 29 rokov.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018. Hlavným organizátorom je Katolícka cirkev na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s mestom Prešov, ktoré je generálnym partnerom projektu. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia mladých ľudí sú Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II., ktorý osobne zavítal do mesta Prešov pred 23 rokmi v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska (2. júla 1995). Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. P18 je skratka. Ide o spojenie začiatočného písmena mesta Prešov a roku, v ktorom stretnutie prebieha. V Prešove vyvrcholí celoročná duchovná príprava Odvážny rok. Očakáva sa účasť takmer všetkých biskupov Slovenska, stoviek kňazov a rehoľníkov.

Komunikačný tím P18

instagram-1789189_960_720

Sme na Instagrame

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove má svoj oficiálny účet na sociálnej sieti Instagram, ktorá umožňuje zdieľanie fotografií a krátkych videí. Nachádza sa pod skratkou "nsm_p18" na adrese https://www.instagram.com/nsm_p18/

Ako prvá sa na ňom objavila fotografia zachytávajúca obrázok, ktorý pripomína Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove. Práve z nich vznikla myšlienka organizovať Národné stretnutia mládeže. Záber zároveň sprevádza text, že po SDM prichádza #P18 v Prešove. Už niekoľko hodín po zverejnení novinky mal účet na Instagrame desiatky sledovateľov. Národné stretnutie mládeže je už niekoľko rokov prítomné na sociálnej sieti Facebook, kde funguje pod profilom s názvom "Národné stretnutie mládeže".

"Našou túžbou je, aby sme príbeh Národných stretnutí mládeže, posúvali ďalej cez obrázky a všetky osoby, ktoré sú s ním spojené. Želáme si, aby ho sledovali všetci mladí.  Veríme, že postupne bude rásť a tým pozve, čo najviac ľudí na najblizšie Národné stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční v lete v Prešove. Myšlienka je práve v tom, aby sme sprostredkovali aj niečo, čo je vždy viditeľné. Sociálna sieť je na to určená," hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala.

Komunikačný tím P18

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené