Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS (Kapitulská 11, P.O.Box 133, 814 99 Bratislava 1)
Url: mladez@kbs.sk (médiá na lipiak@kbs.sk)

Ochrana osobných údajov
gdpr.kbs.sk

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené