Z histórie NSM

Stretnutia mladých v menších rozmeroch sa každý rok konajú v jednotlivých diecézach, ktoré pred Veľkou nocou navštevujú stovky ľudí. Podnetom pre ne sú Svetové dni mládeže (SDM).

Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet svätého Jána Pavla II. Pápež, ktorého jeho nástupca Benedikt XVI. vyhlásil za blahoslaveného, sa usiloval o nadviazanie bližšieho dialógu Katolíckej cirkvi s mladými ľuďmi. V ich tradícii pokračuje aj súčasný pápež František, ktorý vyhlásil zakladateľa SDM – Jána Pavla II. za svätého. Naposledy sa stretol s mladými vlani v januári 2019 v Paname. Ďalšie SDM sa uskutočnia v roku 2022 v Lisabone.

Viac videí z SDM je možné nájsť  TU

Mladí sa stretli na celoslovenskej úrovni už viackrát aj v minulosti (napríklad v Nitre alebo v Prešove). V podobnom rozmere a v priamej nadväznosti na Svetové dni mládeže však naštartovalo národné stretnutie mládeže (NSM) svoju históriu v roku 2013 v Ružomberku. Malo skratku R13. Prebiehalo paralelne so Svetovými dňami mládeže 2013 v Rio de Janeiro. O dva roky neskôr to bolo NSM P15 v Poprade, ktoré predchádzalo SDM 2016 v Krakove. Zatiaľ posledné NSM sa konalo v roku 2018 v Prešove. Malo skratku P18, bola to pozvánka pre mladých na Svetové dni mládeže v Paname.

Najbližšie Národné stretnutie mládeže sa uskutoční v roku 2021

Myšlienku pokračovať v tradícii NSM odsúhlasili na svojom poslednom zasadnutí biskupi Slovenska. Podporili ideu, aby sa pred ďalšími svetovými dňami mládeže konalo ďalšie národné stretnutie v roku 2021. Bude to príprava na SDM v Lisabone.

Stretnutie je určené pre mladých ľudí (vekom i srdcom, teda zhruba od 15 do 30 rokov). Horná veková hranica neplatí pre kňazov, rehoľníkov, spolupracovníkov a výnimky 🙂

Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta.

Chceme odovzdať mládeži na Slovensku morálne hodnoty a nadčasové ideály, ktoré im môžu pomôcť pri presadzovaní kladných hodnôt na Slovensku. Chceme rozvíjať osobný rozvoj mladých ľudí, pomocou dobrovoľníckej aktivity priamo počas podujatia. Naučiť ich efektívnemu využívaniu voľného času, ako prevenciu závislostí a elimináciu sociálno-patologických javov.

Stretnutie neprebieha ako bežný festival - nebude to séria koncertov (či iných udalostí) na pódiu ani na viacerých pódiách. Väčšina programu bude pre všetkých účastníkov rovnaká, len v niektorých bodoch programu si mladí budú vyberať, kam z ponúknutých možností pôjdu (napr. EXPO či dobrovoľnícka služba). Prevažná časť programu bude v mestskej hale alebo na štadióne, ale aj v iných priestoroch (modlitby v kostoloch, EXPO na námestí, Popoludnie angažovanosti, záverečná svätá omša).

Účastníci bývajú ubytovaní na školách a dobrovoľníci na internátoch.

 

 

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE MLÁDEŽE R13 V RUŽOMBERKU

Národné stretnutie mládeže R13 prebiehalo v duchu Svetových dní mládeže, keďže predstavovalo alternatívu pre tých, ktorí nepocestovali do Ria de Janeira. Malo skratku R13. Vyjadrovalo začiatočné písmeno mesta, v ktorom sa konalo, a posledné dve číslice roku. Tisícky mladých dodnes spomínajú do dnešného dňa na silu spoločenstva, ktorá tam počas niekoľkých dní vládla.Bolo určené pre tých, ktorí chceli zažiť atmosféru Svetových dní mládeže, ale pre finančné či iné dôvody nemohli cestovať do Ria de Janeira. Pre tých,, ktorí chceli počuť slová Svätého Otca, adresované mladým na celom svete, ale nebavilo ich nečinne sedieť pred telkou. Pre tých, ktorí chceli prežiť nezabudnuteľné leto, ale nevedeli, pre ktorú z bohatých ponúk sa majú rozhodnúť. Pre tých, ktorí si chceli nájsť priateľov na celý život, ale mali strach z toho, či ich prijmú takých, akí sú. Pre tých, ktorí chceli objaviť aktuálnosť a hĺbku posolstva svätého Cyrila a Metoda, ale nevedeli ako na to.

R13 sa uskutočnilo ' od 26. – 28. júla 2013 v Ružomberku. Prebiehalo v duchu motta: „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov." (Mt 28, 19) Rovnaké motto bolo určené aj pre SDM Rio de Janeiro 2013. Pestrý program obsahoval množstvo zážitkov, bohatý duchovný aj kultúrny program, zoznámenie sa s brazílskou kultúrou a stretnutie s mladými z celého Slovenska i zo zahraničia. V duchovnom, kultúrnom a umeleckom programe, previazanom s katechézami a svedectvami, vystúpilo počas troch dní okolo 290 účinkujúcich – profesionálov aj amatérov. Novinkou bolo Expo povolaní, kde prezentovali svoje rehoľné, komunitné spoločenstvá rôzne formy zasväteného života na Slovensku. Uskutočnilo sa po prvýkrát v histórii a svoje aktivity tam predstavilo okolo 250 rehoľníkov. Väčšina programu prebiehala v Športovej hale Koniareň, zvyšok v exteriéri. Vrcholom každého dňa bolo slávenie svätej omše.

Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku bolo o stretnutí s Bohom, ktorý mladých pozýva(l), aby sa nebáli a zatiahli na hlbinu. Okrem svedectiev samotných mladých, ktorí sa stretnutia zúčastnili, o tom najlepšie hovoria zábery zo stretnutia. 
Záver R13 patril pešej interaktívnej púti na Kalváriu, kde historicky prvé NSM vyvrcholilo svätou omšou so slovenským kardinálom Jozefom Tomkom.

 Stretnutia sa zúčastnili mladí z viacerých krajín. Vo viere ich podporili aj biskupi a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, Cyril Vasiľ. Stretnutie pripravovalo viac ako 300 dobrovoľníkov. Tím R13 poslal pozdrav aj Svätému Otcovi Františkovi. Na mieste konania R13 bola prítomná aj kaplnka zakladateľa SDM – svätého pápeža Jána Pavla II., tiež i jeho relikvia. Mladí si mohli verejne uctiť aj relikviu blahoslavenej Zdenky Schelingovej, svätej Faustíny a svätého Cyrila. Práve jeho ostatky niesli mladí na čele púte, ktorá viedla po stopách sv. Cyrila a Metoda, patrónov R13. So svetom ich spojil i multimediálny ruženec.
D
o Ružomberka zavítalo viac ako dva a pol tisíc mladých ľudí. Takmer 300 z nich sa prihlásilo z Českej republiky. Do mesta zavítali i mladí z viacerých východoeurópskych štátov. Pricestovala i mládež z Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Litvy a Talianska. Nechýbali viacpočetné skupiny františkánskej, mariánskej a jezuitskej mládeže. Akcia R13 obsahovala podobné prvky, aké v tých dňoch zažívali mladí ľudia v Riu – katechézy s biskupmi, krížovú cest, duchovné, kultúrne a iné aktivity. Do Ružomberka priniesli aj vzácnu kópiu sošky Panny Márie z Aparecidy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest na svete. Pozvanie na R13 prijala aj veľvyslankyňa Brazílie na Slovensku, Susan Kleebank a väčšina biskupov Slovenska. Množstvo vzácnych momentov je zachytených v knihe o R13.

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE MLÁDEŽE P15 V POPRADE

Druhým Národným stretnutím mládeže na Slovensku bolo stretnutie P15 v Poprade (v roku 2015). Predchádzalo Svetovým dňom mládeže v Krakove v roku 2016. Stretnutie R13 bolo paralelným stretnutím s prebiehajúcimi SDM Rio de Janeiro 2013, posledné stretnutie P15 bolo prípravou na SDM v Krakove. Stretnutiu predchádzala 10-mesačná príprava, ktorá niesla názov Čistý rok. Zároveň bola v závere stretnutia spustená oficiálna slovenská príprava na SDM v Krakove, ktorá začala v septembri 2016 pod názvom Milosrdný rok. Symbolickú poľskú vlajku od Poliakov prevzal z rúk dobrovoľníkov Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, ktorý celebrovala záverečnú svätú omšu na P15. Príprava na stretnutie P15 začala oficiálne v septembri 2014, kedy tím mladých pripravil mládežnícky program 7BOLESTNÁ v Šaštíne.

Na program nadviazal novembrová dvojtýždňová púť kríža SDM a ikony Panny Márie, ktoré daroval mladým pápež Ján Pavol II.

VIAC VIDEÍ je možné nájsť na TOMTO MIESTE

Hlavnou myšlienkou stretnutia bolo blahoslavenstvo „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." (Mt 5, 8) Stretnutie malo aj svoju osobitnú hymnu – Poklad, ktorej autorkou je Simona Martausová, ktorá tiež vystúpila na stretnutí. Program, ktorý bol zameraný na odkrývanie pokladov, obohatilo svojou prítomnosťou viac ako 300 profesionálnych i amatérskych hostí. Na príprave sa podieľalo viac ako 400 dobrovoľníkov. Mladí sa zapojili aj do jednorazovej zbierky šatstva. Vyzbierali okolo pol tony. Nechýbali katechézy s biskupmi, špeciálna krížová cesta, duchovné, kultúrne a športové aktivity.

„Ďakujem každému, kto sa modlil za túto akciu, ďakujeme ľuďom, ktorí vystúpili na javisku a odovzdali mladým svoje talenty," povedal vo videoposolstve hlavný zodpovedný za prípravu P15, Ondrej Chrvala. V odkaze, ktorý zverejnil komunikačný tím na sociálnej sieti, poďakoval všetkým, ktorí stáli za P15.
Stretnutia sa zúčastnili stovky kňazov a rehoľníkov a takmer všetci biskupi Slovenska. „Cieľom všetkých Národných stretnutí mládeže je osobné stretnutie s Kristom. Mladým chceme ponúknuť zážitok živej Cirkvi. Chceme sa zároveň spojiť v modlitbe s našimi otcami biskupmi a roznietiť v mladých túžbu po novej evanjelizácii. Poprad je mesto pod Tatrami, ktoré nás podľa slov Jána Pavla II. neoddeľujú od susedného Poľska, ale práve naopak – spájajú. P15 otvorilo rok príprav na SDM v Krakove, tešíme sa, že sme tak blízko," dodal Chrvala.

Stretnutia P15 sa zúčastnilo viac ako tri tisíc mladých z viacerých krajín – zástupcovia z krajín Vyšegrádskej štvorky i ďalších východoeurópskych štátov, prítomných prišiel pozdraviť aj krakovský pomocný biskup Damian Muskus. Pod Tatry prišla i viacčlenná delegácia mladých z Poľska. Prvá z nich počas úvodného dňa priviezla kríž SDM a ikonu Panny Márie, ktoré daroval mladým sveta svätý Ján Pavol II. Druhá precestovala niekoľko krajín sveta, v ktorých aktívne propaguje SDM.Najväčšiu zahraničnú skupinu tvorilo približne štyridsať mladých zo susedných Čiech, osobitnú skupinu tvorili tiež mladí Slováci zo Srbska. Z Vatikánu prišiel povzbudiť mladých do Popradu sekretár Kongregácie pre východné cirkvi Cyril Vasiľ. Svojou prítomnosťou poctil podujatie primátor mesta Poprad Jozef Švagerko, primátor mesta Levoča Milan Majerský a podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ.

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené