40684825_1271964059613295_1162716387978772480_o

Ďakujeme za P18

Centrála Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sa prvý septembrový týždeň spolu zišla na prvom pracovnom hodnotení po letnej akcii. V Bratislave, kde jej väčšina pracuje alebo študuje, sa zišla na spoločnom obede. Spoločne zdieľali skúsenosti a radosti, ktoré prinieslo letné podujatie, ale zároveň poukázali na niektoré body, ktoré ich zamestnávali viac. O mesiac sa centrálny tím stretne s celým organizačným tímom na víkendovom stretnutí pod Tatrami. Stretnutie centrály nadväzuje na hodnotiace stretnutie jedného z tímov - popoludnia angažovanosti, ktoré sa konalo na začiatkom tohto týždna ňa Arcibiskupskom úrade v Prešove.

"Stále sa mi v hlave roztáča úžasný film príprav a finále, ktoré sme prežili v Prešove. Tešíme sa z veľkého daru P18. Ďakujeme Bohu, že nás celý čas sprevádzal a viedol a že rozhodol o tom, že dejiskom P18 bude Prešov. Veríme, že sme mesto premodlili a dúfame, že po P18 ostane v meste dobré ovocie, z ktorého bude môcť ešte dlho čepať," hovorí kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18, ktorý stretnutie centrály viedol. "Naše hodnotenie je veľmi dobré. Celé podujatie malo vydarený a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou za vynaložené úsilie sú spontánne reakcie ľudí zo všetkých strán. Teší nás, že z mesta odišli spokojní nielen mladí, ale aj hostia. Ďakujeme Bohu a všetkým, ktorí prišli a povzbudili aj nás vo viere, všetkým tým, tiež ktorí prispeli organizačne. Zvlášť ďakujem dvom špeciálnym skupinám – všetkým dobrodincom, ktorí nás podporovali modlitbou i finančnými darmi, a dobrovoľníkom, ktorí ochotne pracovali počas celej prípravy a záverečného týždna. Od mesta, kraja i inštitúcií a rôznych spoločenstiev sme vnímali otvorené prijatie a veľkú ochotu pre pomoc. Za toto chcem naozaj zo srdca poďakovať v mene celého organizačného tímu,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity. Dodáva, že po Prešove sa začal naplno venovať príprave na Svetové dni mládeže do Panamy, ktoré nás čakajú v januári 2019. "Časť tímu P18 sa chystá do Panamy, a preto sa teším, že po medzizastávke v Prešove zažijeme živú Cirkev aj na svetovej úrovni," dodáva.

ZÁVEREČNÁ BODKA ZA POPOLUDNÍM ANGAŽOVANOSTI?Tohoročné Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove prinieslo novinku v...

Uverejnil používateľ Gréckokatolícka charita Prešov Utorok 4. september 2018

Na Arcibiskupskom úrade v Prešove, kde sa konalo stretnutie tímu popoludnie angažovanosti, sa vedúci centrály stretol s vladykom Petrom Rusnákom (bratislavským eparchom a predsedom Sociálnej subkomisie KBS), hlavnými zodpovednými za tím popoludnia angažovanosti - Katarínou Hulmanovou, Silviou Hrabčákovou a Fabiánom Novotným a zástupcami organizácií, kde prebiehali miesta angažovanosti - Zastupiteľstvo VÚC, Grékokatolícka charita, Krajší Prešov (všetky manuálne aktivity), Relevant, n.o., Návrat o.z.; RÓMSKY INŠTITÚT – ROMA INSTITUTE, N.O.;  o.z. VIAC; Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov; Dom sv. Kozmu a Damiána; Komunitné centrum Tobiáš; Hasičský a záchranný zbor v Prešove, Gréckokatolícka rómska misia, Grékokatolícka charita Prešov – Obchodovanie s ľuďmi; Gréckokatolícka charita Prešov, farská charita Okružná a dalšími. Centrálu P18 zastupovala aj Monika Koláriková, administrátorka Rady pre mládež a univerzity KBS.

"Spätná väzba od organizácií bola len pozitívna - ďakovali za takéto podujatie, vyzdvihli sieťovanie medzi organizáciami navzájom a vyzdvihli prácu, nadšenie, záujem a pripravenosť mladých na jednotlivé miesta angažovanosti;  Záver stretnutia sa niesol v pozitívnom hodnotení, túžbe po ďalšej spolupráci a sieťovaní sa navzájom. Napríklad platforma zmenme.to sa snaží prepájať organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľníkov a mladých, ktorí hľadajú dobrovoľnícke príležitosti. Toto občianske združenie ponúklo spoluprácu tým organizáciám, ktoré mali záujem, aby projekt nezanikol po jednorazovej úspešnej akcii, ale aby  mohli v angažovanosti mladých naďalej pokračovať systematicky a dlhodobo," uviedol Ondrej Chrvala. "Takzvané Popoludnia angažovanosti bola novinkou v programe Národných stretnutí mládeže. Veríme, že v budúcnosti bude pokračovať a neostane o pri jednorázovom sne, ktorý sme po prvýkrát uskutočnili vďaka desiatkám nadšených ľudí v metropole Šariša," dodal Chrvala.

Komunikačný tím P18

43632324652_1b83f4db1e_z

Ďalších 2500 kusov

Zbierka školských pomôcok, ktorú zorganizovali počas minulotýždňového Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, narástla o ďalších 2 500 kusov. K doterajšej dva a pol tisícke sa pridali ďalšie školské pomôcky. Zozbierali ich zamestnanci Gréckokatolíckej charity Prešov, ktorá ich bude distribuovať ďalej. Medzi prijímateľmi zbierky budú aj vybrané miesta angažovanosti, ktoré sa venujú deťom a rodinám v núdzi v Prešove a okolí.

Gréckokatolícka charita Prešov ďakuje všetkým mladým, že s odvahou vykročili k solidarite a podelili sa o školské potreby so školákmi zo sociálne slabších rodín. Po vyčíslení celého výnosu zbierky z P18 sme napočítali až 5000 kusov školských potrieb, ktoré budú následne rozdelené tým, ktorí to potrebujú. Škatule boli naplnené prevažne úplne novými písacími potrebami, farbičkami, zošitmi, pravítkami i peračníkmi a našlo aj zopár archívnych, ale stále zachovalých potrieb. Aj vďaka štedrosti mladých vystrojíme pomôckami desiatky žiakov do nového školského roka. Ďakujeme," hovorí Silvia Hrabčáková z Gréckokatolíckej charity Prešov.

Mladí zapojením sa do zbierky podporili celoslovenskú zbierku spojenú so zbieraním pier, školských tašiek, peračníkov, zošitov, pasteliek a iných školských pomôcok, ktorú od júna do augusta už po deviatykrát organizuje Slovenska katolícka charita. Minulý rok charita vyzbierala vyše 13 000 pomôcok. Bližšie informácie o zbierke je možné nájsť na stránke https://www.charita.sk/zbierka-skolskych-pomocok/.

 

Komunikačný tím P18

41954537060_1ef3045ec7_z

Obedovali s arcibiskupom

Jedinečnú možnosť získali počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove desiati mladí ľudia z celého Slovenska. Počas akcie, ktorá vyvrcholila v nedeľu, dostali osobné pozvanie na obede s prešovským arcibiskupom metropolitom Mons. Jánom Babjakom. Medzi nimi bolo päť dobrovoľníkov a päť účastníkov P18. Piati vyhrali obed v súťažiach pred P18, dobrovoľníci uspeli v tombole počas spoločenského programu prípravného týždňa. Stolovanie sa konalo v sále biskupov, kde sa obeduje len dva-trikrát do roka. Na obede sa zúčastnili aj zástupcovia komunikačného tímu P18, predseda eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev mládeže Juraj Králik a generálny vikár arcibiskupstva Ľubomír Petrík.

Na Gréckokatolíckom Arcibiskupskom úrade v Prešove privítal mladých Ľubomír Petrík. Zoznámil ich s miestom, kde prišli a odprevadil ich do sály biskupov. Pred stolom ich čakal arcibiskup Babjak, ktorý sa osobne zvítal s každým z mladých. Počas obeda sa aktívne zaujímal o ich zážitky a skúsenosti. Zaujímalo ho tiež, či sa mladí aktívne zapájajú do služby v Cirkvi. Viacerí mladí potvrdili, že sú radi, že prišli na P18 do Prešova. Niektorí boli na podobnom podujatí po prvýkrát. Dobrovoľníci ocenili radosť z ich služby. Všetci sa vyjadrili, že sa už angažujú v Cirkvi, napríklad v spoločenstvách či vo farnostiach.

Arcibiskup Babjak po obede odovzdal mladým darčeky - spomienkové publikácie o záhrade Bohorodičky v Ľutine, o blahoslavenom prešovskom biskupovi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Jubilejnom roku Prešovskej archieparchie. Potom spoločne navštívili viaceré miestnosti na úrade, ako napríklad osobnú pracovňu arcibiskupa, prijímaciu miestnosť a kaplnku. V závere si spolu s generálnym vikárom prešli expozíciu múzea, kde sú rozličné exponáty z dvestoročných dejín Prešovskej eparchie, pred desiatimi rokmi povýšenej na archieparchiu.

Táto novinka vznikla z podnetu Svetových dní mládeže, kde sa pri obede s mladými stretne priamo pápež.

 

Komunikačný tím P18

29893048468_1648467038_z

#zdennikadobrovolnika Deň ôsmy

A nastalo ráno deň ôsmy. A (niektorí) dobrovoľníci už poobede zaslúžene oddychovali.
Posledný deň P18. Posledné hodiny Prešova plného mladých. Posledné body programu. Posledná porada ráno o siedmej. Posledná káva v rehoľnej kaviarni. Posledné texty i fotografie.
Za ten čas, čo sme tu, sme vytvorili jednu rodinu. A o dobrovoľníkoch to platí dvojnásobne. Niektorí sme tu už týždeň a zdá sa nám, akoby sme sa poznali roky. Ešte pred začiatkom ranného programu stíhame rýchlu spoločnú fotku nášho mediálneho tímu na pódiu. Potom začíname pracovať na svojich posledných úlohách.

Opäť zachytávam krátke úryvky z doobedňajšieho programu. „Kormidlo svojho života nevydržíme dlho držať, lebo to bude nami kmásať,“ prihovára sa nám otec biskup Haľko v poslednej katechéze O2H byť mladým teraz. Zároveň nás vyzýva, aby sme si sami zodpovedali otázku: Komu zveríme kormidlo svojho života?


Daniel Launer z kapely eSPé vychádza na pódium so svojím svedectvom. „Boh ťa vidí ako tú, na ktorej naozaj záleží, ktorá má hodnotu,“ prehovára do srdca každému jednému z nás. A mne po prvýkrát za tento týždeň tečú slzy po tvári – z radosti. Delí sa s nami o to, čo mu Pán kládol na srdce, keď sa modlil za to, čo mal povedať. Že nám má povedať, čo je na celej P18-tke najvzácnejšie: „To najvzácnejšie na celej P18-tke si ty,“ a prúdy sĺz sa urýchľujú. „Kráčam s tebou, odsúdia ma, viem,“ znie v piesni Pre teba áno, ktorá je jednou z piesní Odvážneho roka od kapely eSPé. A ja vyznávam Ježišovi: Áno, za tebou pôjdem.

Záverečným bodom programu v hale je pozvánka na SDM do Panamy a my po prvýkrát počúvame hymnu v slovenčine. Je riadne chytľavá. Po programe si zbalím veci a na bicykli uháňam do mesta, kde bude záverečná svätá omša. Predbieham davy pútnikov smerujúcich tiež na námestie, stretávam sestru Františku, ktorá ma osvieži levanduľovou voňavkou (každým dňom si stále viac uvedomujem vďačnosť za drobnosti plné lásky). Cestou si spievam refrén z hymny SDM: Kráčať chcem podľa tvojich slov. Hľa, tu stojím, služobnica Pána. Hľa, slúžim – tvoja som... A podľa textu hymny chcem spolu s Máriou povedať „áno“ Božím plánom.

Námestie sa zapĺňa účastníkmi i miestnymi a ja ešte pred omšou stíham stretnutie so srdcu blízkou sestrou Mackou, s ktorou sme sa ešte spolu nestihli porozprávať. Vyhliadneme si voľné miesto na tráve v parku spolu s jej spolusestrami, odkiaľ máme vcelku dobrý výhľad aj na pódium, kde je slávená svätá omša. Stovky kňazov, tisícky prítomných. Horúce slnko a hrmenie, mrholiť však začína až po skončení omše. V úvodnej modlitbe sa otec biskup Zvolenský, celebrant, hovorí: „... lebo bez teba, Pane, nič nie je hodnotné...“ Znie evanjelium o rozmnožení piatich chlebov a troch rýb a ja v ňom nápadne spoznávam dnešný deň i celé stretnutie. Sedíme na tráve, čakáme na rozmnoženie chleba, počúvame slová... A zároveň aj ja ako dobrovoľníčka, ktorá prišla so svojim malým chlebíkom a rybou a ktoré Pán vzal a premenil ich na nasýtenie a koše plné odrobín. A to (nielen) pre môj vlastný život. V kázni sa nám prihovára otec biskup Galis, ktorý hovorí: „Ježišovi na piatich chleboch a troch rybách nepripadá nič trápne.“ A ja prosím Pána, aby som vedela prijať svoju malosť a slabosť a aj to, že aj s tým môže Pán konať. Že Ježišovi nie je trápne to málo (zo seba), čo dám.


Eucharistia končí, zaznejú posledné poďakovania a Prešov opúšťajú tisícky mladých, aby o odvahe viery svedčili vo svojom každodennom živote.
Teším sa, ako si pozriem v archíve celý program, ktorý som nestihla, ako si vypočujem všetky katechézy, kázne. Ako sa vrátim ku všetkému a nechám všetko doznieť vo svojich myšlienkach, slovách i skutkoch.
Ale bude mi to chýbať. Prešov. Porady o siedmej ráno, balkón v hale, ktorý bol strediskom novinárov, deadliny, stres, únava. Spoločná káva i zmrzlina. Visačka na tričku a dobrovoľnícke tričko, ktoré bolo viditeľnou disponovanosťou pre druhých – som tu pre vás!

Pred niekoľkými týždňami, keď som riešila niečo ohľadom P18-tky, som namiesto národné stretnutie napísala náročné. A vskutku si uvedomujem, že takým bolo. No ako to už býva, i golgotská temnota vyústila v nádheru veľkonočného rána. Síce to stále veľa síl, sebazapierania, vychádzania zo seba, premáhania sa, umierania seba samej... Bolo to naozaj dobré!
Odvážny čas. Áno, veľa sme o nej počuli i ju skúsili. No sama si uvedomujem, že ak sa stala len štvordňovou záležitosťou na stretnutí mladých, tak iste nie je autentickou odvahou, ku ktorej nás Ježiš vyzýva. A tak ju túžim pretaviť do reálneho života vo všednej každodennosti. Vykročiť nielen tak, že položím jednu nohu dopredu, ale rpidám aj tú druhú – až vtedy naozaj vykročím... vykročím zo svojho bezpečia, opustím stabilitu známej lode a začnem kráčať po mori. Túžim vykročiť s odvahou na more radosti i utrpenia. S odvahou ísť od tmy Veľkého piatku k úsvitu veľkonočného rána. Mať odvahu žiť s Kristom totálne vo všetkom, vždy, za každých okolností, v každej situácii a nechať prenikať Ježišom každú sekundu svojho života.


Odvaha nekončí, odvaha začína.
Odvážny čas po P18-tke, milovaní!

 

Autorka: Zuzana Vandáková
Snímky: Martin Magda st., Andrej Jaško, Peter Basala, Karolína Smolinková, Dominika  Krišová, Evka Košičová

41950281740_a501faa965_z

4 500

Vyše 4 500 mladých ľudí prišlo do metropoly Šariša na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa konalo v uplynulých dňoch v Prešove. Vyplýva to z informácie registračnému tímu P18. Viac ako 4 200 bolo oficiálne prihlásených, zvyšok sa zaregistroval priamo na mieste. Dve tretiny z počtu boli ženy. Najviac mladých prišlo z Košickej arcidiecézy (vyše 800). Z hľadiska veku ich bolo najviac vo veku 16 a 17 rokov. Okrem toho viac než sto zahraničných účastníkov. Z nich najviac – okolo 60 z Čiech. Okrem toho prišli stovky kňazov a rehoľníkov a takmer všetci biskupi Slovenska. K tomuto počtu organizátori pridávajú aj ďalšie tisíce, ktoré sa zúčastnili na verejných bodoch programu. Viac ako 3 000 ľudí navyše prišlo na sobotné EXPO povolaní na Hlavnú ulicu, o tisíc viac zaznamenali na štvrtkovej špeciálnej N(M)oci modlitby a ďalšiu tisícku na ranných katechézach a liturgických sláveniach. V službe bolo počas zapojených vyše 500 dobrovoľníkov, 35 zdravotníkov vrátane lekárov a záchranárov. Na podujatie sa akreditovali viac než 20 novinárov. Televízia LUX a Rádio LUMEN odvysieli sériu viacerých prenosov. Organizátori postavili na hlavnom programe v hale viac než 10 ton vážiace pódium.

"Prežili sme jedinečné dni. Tešíme sa z veľkého daru P18. Ďakujeme Bohu, že nás celý čas sprevádzal a viedol a že rozhodol o tom, že dejiskom P18 bude Prešov. Veríme, že sme mesto premodlili a dúfame, že po P18 ostane v meste dobré ovocie, z ktorého bude môcť ešte dlho čepať," hovorí kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18. "Naše prvé hodnotenie je veľmi dobré. Celé podujatie malo vydarený a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou za vynaložené úsilie sú spontánne reakcie, ktoré prichádzajú z celého sveta. Ďakujeme za ne. Teší nás, že z mesta odišli spokojní nielen mladí, ale aj hostia. Povzbudení odišli domov i zahraničn delegácie. Ďakujeme Bohu a všetkým, ktorí prišli a povzbudili aj nás vo viere, všetkým tým, tiež ktorí prispeli organizačne. Zvlášť ďakujem dvom špeciálnym skupinám – všetkým dobrodincom, ktorí nás podporovali modlitbou i finančnými darmi, a dobrovoľníkom, ktorí ochotne pracovali počas celej prípravy a záverečného týždna. Od mesta, kraja i inštitúcií a rôznych spoločenstiev sme vnímali otvorené prijatie a veľkú ochotu pre pomoc. Za toto chcem naozaj zo srdca poďakovať v mene celého organizačného tímu,“ hovorí Ondrej Chrvala.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove zorganizoval tím z Rady pre mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. Podujatie nadväzuje na SDM. Mladí sa najbližšie stretnú na tomto celosvetovom podujatí budúci rok v januári v Paname. V metropole Šariša, kde sa po vyše jedenapolročných prípravách celonárodná akcia konala, spustili oficiálne slovenskú prípravu na SDM v Paname. Symbolické spojenie bolo prejavené nielen v programe, ale aj zverejnením slovenskej verzie hymny SDM.

Fotografie a videá z P18 sú k dispozícii na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

 

Komunikačný tím P18

43702286422_5721a47b51_z

#zdennikaucastnika Deň štvrtý

Ráno kráčam prázdnymi prešovskými ulicami a rozprávam s s Pánom. S úsmevom mu odovzdávam vďaky a s dôverou prosby svojho srdca. Prichádzam do haly a istý čas sa venujem kamarátom, s ktorými som ešte nemala možnosť porozprávať sa či spoločne odfotiť.

Počas katechézy sa nám prihovára otec biskup Haľko: „Nebojme sa povedať, že Ježiš je pevninou nášho života.“ Nasledujú rôzne svedectvá a príbehy zo života – zaujala ma jedna myšlienka: „Odvaha je konať, keď si myslíš, že nemáš čo dať.“

Záverečný ceremoniál patrí pozvaniu na Svetové dni mládeže v Paname – svedectvami a tanečno-divadelnými predstaveniami.

Zároveň púšťajú klip k slovenskej verzii hymny SDM v Paname s názvom Podľa tvojich slov a keďže som bola súčasťou jej nahrávania, teším sa, že už vychádza do obehu.

Na slávnostnú svätú omšu sa presúvame spoločne v zástupe až na hlavné námestie. Tam už prichádzajú aj domáci Prešovčania a spájame sa v modlitbách ako bratia a sestry. V kázni nám otec biskup Galis hovorí, že tomu, kto čo len trochu dôveruje, Boh štedro dáva tie najnepredstaviteľnejšie dary. Na záver dostávame požehnanie a sme pozvaní vydať odvážne svedectvo vo svete o Božej láske.

Väčšina pútnikov smeruje po skončení svätej omše na ubytovanie, potom na zmrzlinu a napokon na vlak. Ja sa s kamarátkou nie sme výnimkou. A tak odchádzame načerpaní s odvahou do svojich domovov.

Autorka: Mária Pacalajová

P18 Obed_2018-4

Rozlúčili sme sa

S Prešovom sa lúči centrálny tím so stovkami dobrovoľníkov P18

Prešov / Tím Národného stretnutia mládeže P18, zložený z centrálneho tímu, vedúcich pracovných skupín a stoviek dobrovoľníkov, sa lúči s mestom Prešov. Od skorých hodín väčšina z nich poupratovala a vyčistila všetky priestory, v ktorých prebiehal program a iné aktivity. Hlavné práce vrcholia v týchto hodinách na Gymnáziu sv. Moniky, kde počas celého týždňa sídlil hlavný stan tímu. Z Prešova postupne odchádzajú stovky dobrovoľníkov, ktorí posledných sedem dní pracovali bez nároku na odmenu na celonárodnej akcii, ktorá odštartovala prípravy slovenskej mládeže na budúcoročné Svetové dni mládeže v Paname. Prišli tisícky mladých ľudí z viacerých krajín. P18 sa niesla v znamení motta tohtoročného svetového dňa mládeže „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha,“ s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti.

"Naše prvé hodnotenie je naozaj veľmi dobré. Všetko išlo podľa plánov a harmonogramu, ktorý sme si naplánovali. Celá P18 mala pokojný a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou za všetko vynaložené úsilie sú spontánne nadšené reakcie mladých účastníkov P18," hovorí Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18, ktorý sa dnes spolu s centrálnym tímom stretol na ďakovnom obede s vedením mesta Prešov. Na obede sa zúčastnil aj vedúci kancelárie primátorky mesta Prešov Ján Vysocký a prednostka Mestského úradu v Prešove Marta Dolhá. Symbolicky im poďakovali darovaním dobrovoľníckeho trička P18 a knižnej novinky Docat, ktorý vyšla krátko pred P18 aj v slovenčine.

"Ďakujeme Bohu, Konferencii biskupov Slovenska, biskupom, ktorí prišli a povzbudili nás vo viere, dvom partnerom - generálnemu - mestu Prešov na čele s primátorkou mesta Andreou Turčanovou a Prešovskému samosprávnemu kraju. Osobitná vďaka patri dekanovi Jozefovi Dronzekovi. Vďaka patri aj dvom špeciálnym skupinám - všetkým dobrodincom, ktorí prispeli so svojou modlitbou i darmi, dobrovoľníkom, miestnym Prešovčanomm a účastníkom P18. Prijali ste nás s otvorenou náručou, za čo vám vyslovujem v mene celého tímu veľké ďakujem," dodal Ondrej Chrvala. P18 nadviazalo na R13 v Ružomberku, ktoré sa konalo pred piatimi rokmi a P15 v Poprade z roku 2015.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove zorganizoval tím z Rady pre mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. Podujatie nadväzuje na SDM. Mladí sa najbližšie stretnú na tomto celosvetovom podujatí budúci rok v januári v Paname. V metropole Šariša, kde sa po vyše jedenapolročných prípravách celonárodná akcia konala, spustili oficiálne slovenskú prípravu na SDM v Paname. Symbolické spojenie bolo prejavené nielen v programe, ale aj zverejnením slovenskej verzie hymny SDM. Národným stretnutím mládeže P18 v Prešove žilo celé mesto. Hlavné miesta programu sa konali v Tatran Handball Aréne. Mladí, zasvätení i kňazi bývali na školách v meste.

Fotogalériu zo stretnutia je možné nájsť tu.

 

Komunikačný tím P18

42990449604_bbe70ccb35_z

#zdennikaucastnika Deň tretí

Ráno sa zobúdzam napriek náročnej noci celkom dobre vyspatá. Začínam deň s UPECE-čkármi spoločne, chváliac Pána v prvých slnečných lúčoch. Po krátke skúške ideme do františkánskeho Kostola sv. Jozefa, kde sa spolu s otcom arcibiskupom Zvolenským spájame na ranných modlitbách.

Presúvame sa do športovej haly, kde pokračujeme svedectvami o odvážnych ľuďoch ako Titus Zeman, Anka Kolesárová a Janko Havlík. Don Majo nás pozýva k veľkému potlesku pre najodvážnejšiu ženu – Matku Máriu, a tak sa stávam svedkom môjho prvého standing ovation pre Maminu :). Nasleduje príhovor o. biskupa Stolárika, v ktorom nás volá spolu s Ježišom a Máriou ohlasovať vo svete správu: „NEBOJTE SA!“

V skupinkách si vyrábame papierové loďky a píšeme na ne oblasti, v ktorých chceme odvážne vykročiť proti prúdu. Potom ich spoločne prinášame ako obetný dar do jazierka na pódiu. V rámci svätej liturgie otec arcibiskup Babjak hovorí, že hoci naše loďky zatiaľ na jazierku stoja, verí, že sa aj pohnú správnym smerom. Myslím, že v to dúfame aj my, mladí.

Po skončení liturgie rozmýšľam, kam pôjdem na obed, ale Pán sa o mňa aj v tejto situácii postaral – zavolala mi kamarátka, že má pre mňa voľný lístok a ja sa už teším na obed. V poobedných hodinách sa s kamarátmi presúvam na kávu a EXPO povolaní na hlavnom námestí. Sú tam naozaj zaujímavé stánky a rehoľníci sú dôkazom toho, že majú dostatok kreativity a odvahy, aby pre nás pripravili bohatý program. Stretávam sa rôznymi kamarátmi, robím jednu z najodvážnejších vecí v mojom živote – ochutnávam vyprážanú húsenicu – bola to zaujímavá (pa)chuť a tiež sa pripájam k spontánnemu tancovaniu mladých pred pódiom. Atmosféra zase raz veľmi podobná Svetovým dňom mládeže.

Pri večernej modlitbe, ktorú sprevádzala Rieka života, mám náročný, no zároveň požehnaný čas s Pánom. Po dni plnom zážitkov a dostatku slnečných lúčov odchádzam spať a načerpať sily do nového dňa.

 

Autorka: Mária Pacalajová

2807_Andrea Pucikova_Otec arcibiskup

#zdennikadobrovolnika Deň siedmy

Štandardná ranná porada o siedmej rozdeľuje úlohy počas dňa a my sa zas vydávam každý po svojom. Zvyčajná ranná trasa na bicykli, vojdem do kaviarne a čašníčka s úsmevom: „Doppio s mliekom?“ „Áno, ale aj ďalšie tri cappucina,“ odpovedám rovnako radostne. Hoci máme spočiatku túžbu piť kávu z normálnej sklenenej šálky, rozdielna cena nás odradí a vezmeme si kávu so sebou (za parádnych 0,85 €) a sadneme si na lavičku v ešte zatvorenej reštaurácii.

Dominika Gurbaľová popri svojich piesňach v rámci doobedňajšieho programu hovorí: „Naše najväčšie dno je Božia ruka,“ a ja túžim na tomto dne plne spočinúť. Hovorí, že si nechceme kopať vlastné studne, ale chceme piť jedine z toho prameňa, ktorým je Ježiš. V O2H-e ísť proti prúdu nás otec biskup Stolárik pozýva, aby sme sa nebáli ponoriť svoj život do vody – do Ježiša Krista, živej vody. Viac som akosi nezachytila, pokračujeme naďalej v práci aj uprostred programu. No dnešok je pre mňa kľúčový. Učím sa zriekať svojich predstáv. S túžbou dať sa plne k dispozícii Pánovi. Ale nie tak, ako chcem ja, ale ako chce on. Uznávam, moc mi to nejde.

Dnes máme miesto svätej omše gréckokatolícku liturgiu a ja zas zalomím na svojom notebooku. Po hodine sa zobudím stŕpnutá, ale vcelku oddýchnutá a schopná pokračovať ďalej. Obedy máme v reštauráciách a keďže sa nám podarí dostať z haly medzi prvými, dostávame sa na obed bez čakania.

Dnešok je plný zasvätených osôb. A to nielen na EXPE, ktoré je vskutku predstavením odvahy v rôznych spôsoboch – napríklad kapucíni i saletíni mali odvahu vyspovedať sa, verbisti ponúkali pečené africké červíky, kráčalo sa cez lávku po vode, ponúkali sa Božie slovká, predstavovali najrôznejšie rehole, hnutia i semináre.

Po zastávke v cukrárne s našou zvolenskou mládežou, parádnom koláčiku i kávičke (v normálnej šálke! :)) prechádzame v pokoji celým EXPOM. Nechávame sa oslovovať jeho protagonistami, zbierame myšlienky, ktorých mám plný batoh, ale aj originálne darčeky, ktoré si pre nás zasvätení pripravili.

Medzi nami sú dnes citeľne prítomní biskupi. V cukrárni stretávame otca biskupa Sečku, ktorý sa nám srdečne prihovára, keď vychádzam z potravín, osloví ma otec biskup Haľko a prehodíme pár slov, pri večernej kofole sedí vedľa nášho stole otec biskup Galis a otec arcibiskup Zvolenský. Sú celý deň zamiešaný medzi nás a sme za to naozaj veľmi vďační.

Posledné číslo newslettra sme odoslali práve do tlače a ja bicyklujem Prešovom. V srdci mi znejú slová piesne: „Úloha skončila, ty si víťazom...“ A stále viac si uvedomujem, že aj to, čo robím, čím prispievam, moja práca, nie je o mne, ale o Pánovi. Že sa to má (a chcem, aby sa) celé točilo okolo neho, a nie okolo mňa a mojich darov či schopností (alebo aj neschopností a slabostí). A že aj služba je milosťou a darom.

Večernú vigíliu trávim chvíľu vo vnútri, chvíľu na čerstvom vzduchu, v hale je kus nedýchateľný vzduch. Na jej konci sa dostanem k prameňu milosrdenstva a načerpám vo sviatosti milosrdenstva. A hoci je ten čas náročný a prvýkrát aj plná sĺz, predsa je viac plný milosti.

Vďaka ti, dobrý Bože!

 

Autorka: Zuzana Vandáková
Snímky: Martin Magda st., Andrej Jaško, Peter Basala, Karolína Smolinková, Dominika  Krišová, Evka Košičová, Andrea Pučíková

42969689464_e3694880ed_z

Špeciálne opatrenia! Čítajte!

Tím Národného stretnutia mládeže P18, ktoré až do nedele prebieha v Prešove, prijal počas prebiehajúcich horúcich dní špeciálne opatrenia. Zvýšená pozornosť sa týka najmä pitného režimu pre vyše 3 700 mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia, ktorí zavítali na štyri dni do metropoly Šariša. Tím zvýšil množstvo rozdávanej pitnej vody na miestach, kde prebieha program, a zvýšil zdravotnú starostlivosť.

Stovky litrov vody rozniesol medzi mladých nielen organizačný tím, ale aj špeciálna dobrovoľnícka pomoc, ktorú zabezpečuje jedenásť zástupcov Maltézskej pomoci Slovensko. Nachádza sa na všetkých bodoch programu vrátane námestia, amfiteátria a priestorov okolo haly a iných miest. K dispozícii bude aj dnes a v nedeľu.

O zdravie účastníkov sa stará tím zdravotníkov pozostávajúci z 35 dobrovoľníkov, ktorí sú mimo akcie lekári, zdravotné sestry, záchranári, študenti medicíny a farmaceuti. Všetci pomáhajú v tíme bez nároku na odmenu - v čase svojej dovolenky. Každý účastník, ktorý bol riadne prihlásený, zároveň dostal špeciálnu programovú brožúru, kde sú informácie od zdravotníkov. K dispozícii je aj infolinka.

Zdravotnícky tím P18 zároveň aktívne spolupracuje s ďalšími zložkami bezpečnosti (hasiči, polícia, a ďalší). Spolupracuje aj s občianskym združením M.R.A.K z Košíc. V Tatran Hanball Aréne, kde sa koná väčšia časť programu, má tím zdravotníkov k dispozícii špeciálnu miestnosť, kde môže v prípade potreby ošetrovať a izolovať chorých od zdravých pútnikov.

Počas podujatia evidoval zdravotnícky tím desiatky vyčerpaných pútnikov. Z jeho štatistík tiež vyplýva, že počas doterajšieho programu zaznamenal niekoľko desiatok kolapsov a nevoľností či bolesti hlavy, brucha a iných ťažkostí. Zdravotnícky tím v spolupráci s centrálou zároveň odporučil niekoľkým mladým ľuďom zo zdravotných dôvodov predčasný návrat domov.

Všetci účastníci stretnutia sú povinní rešpektovať pravidlá účastníka, medzi ktoré patrí napríklad zákaz fajčenia vo všetkých ubytovacích priestoroch, dodžiavanie nočného pokoja, prísny zákaz požívania alkoholických nápojov a návykových látok a ďalšie opatrenia.

Osobitnou časťou prípravy akcie sú rozličné povolania. Tím P18 má požiarne a evakuačné plány všetkých priestorov, správy o revízii všetkých hasiacich prístrov a hydrantov, vyškolil okolo 120 dobrovoľníkov v troch tímoch za protipožiarnu hliadku, všetci dobrovoľníci (okolo 500) absolvovali školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tím zároveň dohodol zmluvu s dobrovoľnými hasičmi.

Oficiálnu komunikáciu má zabezpečenú nielen prostredníctvom mobilnej siete, ale aj prostredníctvom vysielačiek pre rôzne tímy. Počas programu má k dispozícii sanitku a na vybrané časti programu i hasičské auto. Potraviny sú zabezpečované prostredníctvom certifikovaných dodávateľov a cateringovou spoločnosťou. V sobotu sa účastníci stravujú v zazmluvnených reštauráciách.

Špeciálne opatrenia má dohodnuté s políciou (mestskou a štátnou). Týka sa to trás presunov, zaberaní verejného priestranstva či vozidiel. Z hľadiska hygieny má zabezpečený samostatný upratovací tím, ktorý sa stará o všetko, čo súvisí s poriadkom (smetné koše, odpad, WC, mobilné WC a ďalšie). Odvoz odpadu zabezpečuje mesto Prešov.

 

Komunikačný tím P18

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené