Dobrovoľníctvo

„Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v horlivosti neochabujte, buďte vrúcneho ducha, slúžte Pánovi." (Rim 12,10-11)Príprava a organizácia Národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne v sebe ukrýva veľa námahy a práce, a preto je dôležité, aby sa za to postavil silný tím. Pozývame preto do spolupráce všetkých, ktorí sú ochotní „pridať ruku k dielu", pomôcť a slúžiť so svojimi darmi a schopnosťami. Ak cítiš, že ťa Boh pozýva do tejto dobrovoľníckej služby, vyplň prihlasovací formulár pre dobrovoľníkov, ktorý sa nachádza TU. Vyber si 3 oblasti, v ktorých by si chcel/a slúžiť a my ťa pridelíme do tej, v ktorej budeš potrebný/á.

PODMIENKY PRE SLUŽBU DOBROVOĽNÍKA

  • Vek minimálne 17 rokov
  • Ak máš ešte len 17 rokov, potrebujeme od teba aj informovaný súhlas od rodiča (Stiahni si TU a daj vypísať rodičom)
  • Odporúčanie od kňaza (Stiahni si TU
  • Animátori musia poslať naskenovaný dekrét z animátorskej školy /ak máte, nepotrebujete odporúčanie od kňaza/
  • Dobrovoľnícka skúsenosť
  • Flexibilita a ochota pomôcť kdekoľvek. Prihlásiť sa za dobrovoľníka je možné len vopred on-line do 01.06.2022, na mieste nie je možné registrovať sa za dobrovoľníka. 

Oblasti dobrovoľníctva

ANIMÁTORI (animácia aktivít počas T22 )

HOSTIA (starostlivosť o hostí a účinkujúcich)

INFO (pomoc v infostánku a pri presunoch ľudí)

KOMUNIKÁCIA (články, fotenie, rozhovory, web)

PREDAJNÝ STÁNOK (predaj propagačných materiálov)

REGISTRÁCIA (pomoc pri registrácii počas T22)

SECURITY (stráženie priestorov)

STAVBA (pomoc s manuálnymi prácami)

STRAVA (pomoc pri organizácii výdaja stravy)

UBYTOVANIE (pomoc pri organizácii na miestach ubytovania)

UPRATOVANIE  (pomoc pri udržiavaní poriadku)

VÝZDOBA (výzdoba a značenie priestorov)

ZDRAVOTNÍCI (pomoc pri základnej zdravotnej starostlivosti)

ZNEVÝHODNENÍ (pomoc zdravotne ťažko postihnutým – vozičkári a pod.)

LITURGIA (pomoc s organizáciou liturgii počas programu; len pre kňazov a bohoslovcov)

SPRIEVODNÉ AKTIVITY (pomoc so športovými a inými aktivitami v sobotu popoludní)

VIAC INFORMÁCIÍ O TOM, ČO BUDETE ROBIŤ V JEDNOTLIVÝCH TÍMOCH? 

Informácia pre rehoľníkov, členov sekulárnych inštitútov a laických hnutí

Ak sa chystáte na T22 ako bežní účastníci, jednoducho sa registrujte prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Ak sa chystáte na T22 ako účastníci a zároveň plánujete slúžiť počas EXPO (prehliadky) povolaní v sobotu 30.7.2022, zaznačte to v prihlasovacom formulári a taktiež kontaktujte sr. Júliu Salašovú na e-mail juliankaosf@gmail.com.

Ak na T22 chcete prísť iba kvôli službe počas EXPO, nepoužite prihlasovací formulár, iba kontaktujte sr. Júliu.

Dôležité informácie pre dobrovoľníkov

Termín

Aktívna dobrovoľnícka príprava a pomoc sa začne prípravným týždňom už od nedele 24. júla 2022 a skončí sa v pondelok 1. augusta 2022. Počas tohto týždňa bude prebiehať duchovná príprava celého organizačného a dobrovoľníckeho tímu a zároveň aj aktívna príprava úloh v jednotlivých oblastiach organizácie.

Presný dátum vášho príchodu na prípravný týždeň a odchodu po podujatí bude závisieť od konkrétneho druhu služby. Je dobre rátať s tým, že vás budeme potrebovať po celý čas, t.j. od 24. júla 2022 do 1. augusta 2022.

Ak máte problém byť k dispozícii po celý čas (napr. kvôli dovolenke v práci a pod.), napíšte do poznámky v registrácii dni, v ktoré môžete byť k dispozícii a my vás podľa toho zaradíme do služby.

Strava a ubytovanie

Pre dobrovoľníkov bude zabezpečená základná strava (raňajky, obedy a večere) a ubytovanie počas dní ich služby. Je potrebné priniesť si so sebou karimatku a spacák.

Poplatok

Poplatok pre dobrovoľníkov je 22 €, pričom sa platí až po mailovom potvrdení o vybratí do konkrétneho tímu. Nevybraní uchádzači o dobrovoľníctvo budú tiež kontaktovaní a zaplatia účastnícky poplatok podľa dátumu, kedy vyplnili prihlasovací formulár.

Prosíme vás všetkých o modlitbu za prípravu a organizáciu celého stretnutia ako aj za všetkých mladých, ktorí sa stretnutia zúčastnia, aby sa to celé uskutočnil podľa Božej vôle a aby sme boli dobrým nástrojom v Jeho rukách na tomto diele.

POKYNY K PRIHLASOVANIU

  1. Stiahni si a vytlač odporúčanie od kňaza a daj mu ho podpísať. Potom ho naskenuj alebo odfoť.

- ak sa hlásiš do tímu Animátori, prilož oskenovaný dekrét z animátorskej školy, ak si ju absolvoval.

  1. Ak máš menej ako 18 rokov, nezabudni vyplniť splnomocnenie od rodiča (stiahni si ho TU).
  2. Vyplň prihlasovací formulár, ktorý sa nachádza TU (prilož naskenované odporúčanie od kňaza alebo dekrét z animátorskej školy a v prípade, že máš menej ako 18 rokov, aj splnomocnenie od rodiča).
  3. Zaregistrovaných uchádzačov o dobrovoľníctvo bude kontaktovať organizačný tím T22 v priebehu júna a osobne potvrdí výber jednotlivých uchádzačov o dobrovoľnícku službu, ako aj oblasť, v ktorej budú slúžiť.

V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte na  info@narodnestretnutiemladeze.sk.

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené