hrebenovka_bledotmava_nazov

1. Morja

2. Sinaj (Zverejníme 1.1.2022)

3. Karmel (Zverejníme 1.2.2022)

4. Ain Karem (Zverejníme 1.3.2022)

5. Hora pokušenia (Zverejníme 1.4.2022)

6. Tábor (Zverejníme 1.5.2022)

7. Golgota (Zverejníme 1.6.2022)

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené