Potrebujeme aj Vašu pomoc. Možností ako sa do tejto pomoci zapojiť je hneď niekoľko:

MODLITBA

Modlite sa spoločne doma, v rodine, na internáte, prípadne na Vašom stretku za T22. Všetko chceme robiť s Božím požehnaním a preto má pre nás modlitba najvyššiu cenu. Okrem osobnej modlitby, sa môžete modliť aj oficiálnu modlitbu za T22. Takto sa vieš pripojiť k modlitbovému spoločenstvu za národné stretnutie mládeže aj ty.

"Vzkriesený Ježiš, ty si živý Boh, prítomný medzi nami, a dávaš nádej tomuto svetu. Svojím dotykom nás napĺňaš novou mladosťou a darúvaš nám život. Ty si tu a miluješ nás. Ďakujeme ti, že svätosťou obnovuješ srdce svojej Cirkvi.

Umožni mladým stretnúť Krista v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo medzi sebou navzájom okolo ich pastierov a roznieť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta.

Pane, nech nám tvoje srdce pomôže milovať a vidieť ako ty. Daj nám milosť byť Cirkvou, ktorá denne čerpá silu z Božieho slova a Eucharistie. 

Prosíme ťa, na príhovor Panny Márie požehnaj Národné stretnutie mládeže, všetkých organizátorov, účastníkov, dobrovoľníkov a celý jeho priebeh. Žehnaj Svätého Otca a našich otcov biskupov, mladých a všetok ľud tvojej Cirkvi.

Amen."

DOBROVOĽNÍCTVO

Potrebujeme práve Teba! Prihlás sa TU.

PROPAGÁCIA

Chceš nám pomôcť s propagáciou podujatia? Máme bannery, plagáty, letáky. Ozvi sa na mladez@kbs.sk a získaš viac informácií. Samozrejme môžeš zdielať naše príspevky na sociálnych sieťach.

FINANČNÁ PODPORA

Samozrejme nám veľmi pomôže finančná podpora. Podporiť nás môžete ľubovoľnou sumou na IBAN: SK27 0200 0000 0034 3335 3358 (v správe pre prijímateľa prosím uveďte: T22 príspevok na podujatie)

NEFINANČNÁ PODPORA

Ak by ste chceli podporiť sponzorského daru, prípade vo forme nefinančnej podpory, kontaktujte nás prosím na adrese: mladez@kbs.sk.

Za všetky Vaše dary a podporu Vám ďakujeme!