PODPORA P18

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove ponúka vzácnu príležitosť pre mladých ľudí z celého Slovenska zmeniť svoje zabehané chodníčky a vykročiť na cestu dobrodružstva s Bohom. Aby sme toto dielo mohli dokončiť, potrebujeme Vašu pomoc.

MOŽNOSTI PODPORY

MODLITBA

Modlíme sa spolu za Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Keďže tvorí medzizastávku na ceste na Svetové dni mládeže v Paname (v roku 2019), používame oficiálnu modlitbu SDM Panama 2019. Pripoj sa i ty k modlitbovému spoločenstvu každodennou modlitbou za P18 a SDM.

DOBROVOĽNÍCTVO

Príprava a organizácia Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove v sebe ukrýva veľa námahy a práce, a preto je dôležité, aby sa za to postavil silný tím. Pozývame preto do spolupráce všetkých, ktorí sú ochotní „pridať ruku k dielu“, pomôcť a slúžiť so svojimi darmi a schopnosťami.

PROPAGÁCIA

Chceš nám pomôcť s propagáciou podujatia? Máme bannery, plagáty, letáky. Ozvi sa na mladez@kbs.sk a získaš viac informácií. Privítame tiež aktívne pozývanie mladých ľudí z celého Slovenska na P18.

FINANČNÁ (A INÁ) PODPORA

Na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sme sa rozhodli zorganizovať celoslovenskú verejnú zbierku. Spúšťame ju 18. januára 2018 a potrvá do 31. júla 2018. Oficiálne ju schválilo Ministerstvo vnútra SR (registrované číslo verejnej zbierky: 000-2017-038848). Verejná zbierka má názov P18omôž mladým a ponúka tieto možnosti podpory:

PRIAMA FINANČNÁ PODPORA - darom na číslo účtu SK27 0200 0000 0034 3335 3358 

DARCOVSKÁ SMS - darca, ktorý chce podporiť Národné strenutie mládeže P18 touto formou, musí poslať SMS správu v tvare DMS P18 (DMS medzera P18) na číslo 877. Cena SMS je 2 € a obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu tomto prípade účtovaná nebude. Viac informácií na www.donorsforum.sk.

KÚPOU ORIGINÁLNYCH PREDMETOV - predmety, ktorých výťažok z predaja bude použitý na podporu P18 budú k dispozícii od februára 2018 v arcidiecéznych a diecéznych centrách mládeže, v univerzitných pastoračných centrách a tiež v predajnom stánku na počas Národného stretnutia mládeže P18.

ONLINE FINANČNÝ DAR prostreníctvom darovacieho widgetu cez darujme.sk, ktorý je umiestnený na webe www.narodnestretnutiemladeze.sk (na pravej časti stránky). 

NEFINANČNÁ PODPORA -  ak chcete P18 podporiť prostreníctvom sponzorského daru, prípade vo forme nefinančnej podpory, kontaktuje nás prosím na adrese: mladez@kbs.sk.

Za všetky Vaše dary a podporu Vám ďakujeme!

Aktuálne zbierame 3000 € na promo P18.
Zatiaľ sme vyzbierali z 3000 €

 9