PODPORA P18

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove ponúka vzácnu príležitosť pre mladých ľudí z celého Slovenska zmeniť svoje zabehané chodníčky a vykročiť na cestu dobrodružstva s Bohom. Aby sme toto dielo mohli dokončiť, potrebujeme Vašu pomoc. MOŽNOSTI PODPORY: MODLITBA Modlíme sa spolu za Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Keďže tvorí medzizastávku na ceste na Svetové dni mládeže v Paname (v roku 2019), používame oficiálnu modlitbu SDM Panama 2019. Pripoj sa i ty k modlitbovému spoločenstvu každodennou modlitbou za P18 a SDM. DOBROVOĽNÍCTVO Príprava a organizácia Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove v sebe ukrýva veľa námahy a práce, a preto je dôležité, aby sa za to postavil silný tím. Pozývame preto do spolupráce všetkých, ktorí sú ochotní „pridať ruku k dielu“, pomôcť a slúžiť so svojimi darmi a schopnosťami. PROPAGÁCIA Chceš nám pomôcť s propagáciou podujatia? Máme bannery, plagáty, letáky. Ozvi sa na mladez@kbs.sk a získaš viac informácií. Privítame tiež aktívne pozývanie mladých ľudí z celého Slovenska na P18. FINANČNÁ (A INÁ) PODPORA Na podporu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sme sa rozhodli zorganizovať celoslovenskú verejnú zbierku. Spúšťame ju 18. januára 2018 a potrvá do 31. júla 2018. Oficiálne ju schválilo Ministerstvo vnútra SR (registrované číslo verejnej zbierky: 000-2017-038848). Verejná zbierka má názov P18omôž mladým a ponúka tieto možnosti podpory: PRIAMA FINANČNÁ PODPORA - darom na číslo účtu SK27 0200 0000 0034 3335 3358  DARCOVSKÁ SMS - darca, ktorý chce podporiť Národné strenutie mládeže P18 touto formou, musí poslať SMS správu v tvare DMS P18 (DMS medzera P18) na číslo 877. Cena SMS je 2 € a obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu tomto prípade účtovaná nebude. Viac informácií na www.donorsforum.sk. KÚPOU ORIGINÁLNYCH PREDMETOV - predmety, ktorých výťažok z predaja bude použitý na podporu P18 budú k dispozícii od februára 2018 v arcidiecéznych a diecéznych centrách mládeže, v univerzitných pastoračných centrách a tiež v predajnom stánku na počas Národného stretnutia mládeže P18. Zoznam spolupracujúcich organizácií: Arcidiecézne centrum mládeže Alstrova 171, 831 06 Bratislava Diecézne centrum mládeže Maják Mgr. Juraj Karcol, 974 15 Špania Dolina 15 Arcidiecézne centrum pre mládež Mgr. Marek Roják, Metodova 1, 08001 Prešov Cirkevná škola v prírode, PaedDr. Erich EŠTVAN, Juskova Voľa, č. 118, 094 12 Vechec Oravské centrum mládeže Mgr. L. Laškóty, Ústie nad Priehradou 1, 028 01 TRSTENÁ Diecézne centrum voľného času vo Važci Mgr. Ľubomír Lorenčík, Janka Silana 372, 031 62 Važec DCM Archa, ThLic. Juraj Schindler, Bojničky 27, 920 55 Dom Anky Kolesárovej Mgr. Pavol Hudák,Hlavná 94, Vysoká nad Uhom, 072 14 Pavlovce nad Uhom Grékokatolícke mládežnícke centrum Jána Teológa v Dvoriankach Mgr. Lukáš Vojčík   ONLINE FINANČNÝ DAR prostreníctvom darovacieho widgetu cez darujme.sk, ktorý je umiestnený na webe www.narodnestretnutiemladeze.sk (na pravej časti stránky). NEFINANČNÁ PODPORA -  ak chcete P18 podporiť prostreníctvom sponzorského daru, prípade vo forme nefinančnej podpory, kontaktuje nás prosím na adrese: mladez@kbs.sk. Za všetky Vaše dary a podporu Vám ďakujeme!
Aktuálne zbierame 3000 € na promo P18.
Zatiaľ sme vyzbierali z 3000 €

 9