EXPO povolaní

Prešovská Hlavná ulica ožije uprostred leta špeciálnym podujatím. Do centra mesta zavítajú stovky rehoľníkov z celého Slovenska. Pripravia desiatky rôznych aktivít na špeciálnom podujatí, ktoré sa volá EXPO povolaní. Ide o akciu, ktorá umožní rozličným reholiam, kongregáciám a sekulárnym inštitútom, predstaviť ich aktivity a činnosť. Podujatie sa uskutoční na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove. Chystá ho Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska. Inšpiráciu našla na Svetových dňoch mládeže, kde sa tento bod programu konal po prvýkrát v roku 2002 v kanadskom Toronte. Na Slovensku sa konalo už dvakrát, pred piatimi rokmi na R13 v Ružomberku a pred dvomi na P15 v Poprade. Prišlo okolo 650 rehoľníkov.

"Milí bratia a sestry, príďme teda do Prešova a podeľme sa o to najvzácnejšie, čo sme dostali a čo máme. Nenechajme naše „poklady ukryté v poli“, ale odvážne ich darujme. Opätovne ukážme, že stretnutie s Ním je nákazlivé, plodí život a prebúdza radosť, že je to On, ktorý nám dáva iskru a chuť do života. A využime tento čas milosti stretnutia sa s mladými aj na hlbšie vzájomne poznanie sa, pochopenie reality dnešných mladých, počúvajme ich, aby sme dokázali stále viac vnímať ich potreby, pozerať na nich Božím pohľadom, aby sme verili v ich sny, v ich potenciál, ktorý je tak veľký a vzácny. Aj oni nás môžu učiť byť viac odvážni!," prihovárajú sa všetkým reholiam v špeciálnom liste sr. Jana Kurkinová, FMA, predsedníčka Konferencie vyšších predstavených ženských rehôl, P. Václav Hypius, CSsR, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených a Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za Národné stretnutie mládeže P18. Celú prípravu a podujatie zverujú príhovoru nového slovenského blahoslaveného Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania a povzbudzujú rehoľníkov, aby sa aktívne zapojili do duchovnej prípravy Odvážny rok, ktorý každý mesiac ponúka nové kvalitné podnety na prácu s mladými a prihlásili sa na P18 do Prešova.

Tím, ktorý chystá P18, list zverejnil na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk pred sviatkom Obetovania Pána (2. februára 2018). Tento deň je spojený s Dňom zasväteného života, rehoľníci a rehoľníčky si počas neho pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu a pred biskupmi si obnovujú sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. Na Slovensku pôsobí okolo 50 ženských a 30 mužských reholí, ktoré majú svojich rehoľníkov v 370 rehoľných komunitách od východu po západ Slovenska.

 

Organizátori Svetových dní mládeže zaradili Vocations Expo po prvýkrát do programu v roku 2002 v Toronte. Expo pavilón počas týždňa navštívilo denne okolo 55-tisíc mladých ľudí. V roku 2008 v Sydney bolo jedným z hlavných bodov programu, pričom bránami expo pavilónu prešlo priemerne 2 500 pútnikov každú hodinu. Počas SDM v Madride, v roku 2011, sa prezentácia povolaní uskutočnila v parku v centre mesta. Pútnici mohli spoznať približne 60 rehoľných kongregácií a hnutí z celého sveta. Neskôr sa k tomu pridali aj v Rio de Janeiro a v Krakove. Na Slovensku sa táto prehliadka po prvýkrát konala v lete 2013. Na Národnom stretnutí mládeže R13 v Ružomberku sa predstavilo okolo 250 rehoľníkov, ktorí zastupovali 28 ženských rehoľných spoločenstiev, 15 mužských, 2 sekulárne inštitúty a 7 hnutí a spoločenstiev. Prehliadka bola spojená s množstvom aktivít. Nechýbala napríklad rehoľná kaviareň. Súčasťou Expo povolaní na Liptove bola aj služba Kairos (služba ucha s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia). EXPO bolo aj súčasťou programu P15 v Poprade. K rehoľníkom sa pripojilo aj 5 pro-life a 9 prorodinných hnutí a organizácií. Spolu takmer 400 ľudí.

Komunikačný tím P18

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené