Otázky/Odpovede

Otázky a odpovede o Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove

OTÁZKY A ODPOVEDE K PRIHLASOVANIU

Prečo je potrebné sa prihlásiť sa na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove?
Ak vieme, koľko ľudí sa prihlási, pomôže nám to čo najlepšie pripraviť sa na toto podujatie. Jednoducho povedané, vďaka tomu budeme presnejšie vedieť zabezpečiť dostatok ubytovacích priestorov, stravy či vhodné priestory na samotný program. Keďže program jednotlivých dni bude na seba nadväzovať, odporúčame sa zúčastniť na celej P18.

Za začiatok prihlasovania ste si zvolili dátum 18. januára, prečo?
Je to symbolické spojenie s rokom 2018 a P18. Skratka P18  obsahuje prvé písmeno mesta, kde sa akcie koná a posledné dve číslice kalendárneho roka 2018. Termín 18. 1. 2018 je ľahko zapamätateľný, zároveň pripomína samotný názov akcie.

Bude iba on-line možnosť prihlásenia?
Áno, iba on-line, iné formy nemáme.

Ako dlho bude prebiehať možnosť prihlásenia?
On-line prihlasovanie potrvá do 1. 7. 2018 (vrátane).

Prečo sa skončí takmer mesiac pred akciou?
Je to dôležité najmä preto, aby sme vedeli všetky detaily, ktoré sú spojené s organizáciou, naplánovať a aj zrealizovať.

Koľko bude stáť samotná účasť na P18 a čo všetko cena zahŕňa?
Prvých 24 hodín sa bude dať prihlásiť za 18 eur. V tejto sume je program, ubytovanie, strava. Od 19. januára do 31. marca 2018 to bude stáť 25, do 31. mája - 30 eur a do 1. júla 2018 - 35 eur. Za celý program - bez stravy - zaplatia záujemcovia 25 eur (od 19. 1. do 1. 7. 2018)

Čo cena na mieste?
Na mieste to bude 35 eur, avšak bez možnosti získať stravu a ubytovanie.

Nie sú tie ceny oproti poslednému podobnému podujatiu vyššie?
Áno, sú.

Prečo sú vyššie?
Hlavnou novinkou, na ktorú sa všetci tešíme, je, že Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove bude o deň dlhšie. Nie tri, ale štyri dni. Od štvrtku do nedele.

Je možnosť prihlásiť sa ako skupina a byť ubytovaní spoločne?
Áno, registrovať bude možné aj celé skupiny.

Ako sa má prihlásiť skupina?

Ak sa chcete prihlásiť ako SKUPINA a chcete to stihnúť v prvý deň prihlasovania - 18. januára 2018, prinášame vám pokyny, ako to urobiť.

- 18. 1. 2018 - v deň, keď sa začína prihlasovanie na P18, si otvorte stránku www.narodnestretnutiemladeze.sk, na nej si nájdite časť menu “Prihlasovanie”, a potom si kliknite na prihlasovací formulár.
- Ako zodpovedná osoba za prihlásenie skupiny vyplňte prihlasovací formulár; pri vypisovaní formulára si v spodnej časti vyberte typ prihlásenia “Hromadné prihlásenie”.
- Počet účastníkov, ktorých prihlasujete, uvediete na ďalšej strane. Znamená to, že pri prihlasovaní v deň prihlasovania nemusíte mať pri sebe osobné ani iné údaje tých, ktorých prihlasujete.

UPOZORNENIA (pri hromadnom prihlasovaní treba rátať s týmito pravidlami):

- Po zadaní “hromadného prihlásenia” je potrebné do 7 dní po prihlásení vyplatiť celú sumu za všetkých prihlásených. Znamená to, že prihlásenie bude platné až po uhradení a prijatí poplatku. Cena je násobkom počtu hromadne prihlásených osôb a poplatku na osobu, ktorý závisí od dátumu prihlásenia.

- Konkrétne mená a údaje o prihlasovaných bude nevyhnutné doplniť najneskôr do 1. 7. 2018 (odporúčame a prosíme ich poslať podľa možnosti čo najskôr). Osoby, ktoré na zozname nebudú, nie sú prihlásené na akciu (môžu sa potom registrovať priamo na mieste za 35 €).

- Hromadné prihlásenie môže vytvoriť iba osoba nad 18 rokov a musí zahŕňať aspoň 5 osôb. V hromadnom prihlásení môžu byť aj mladiství; za každého z nich je potrebné vyplniť a zaslať Formulár neplnoletí P18 (nájdete ho na stránke prihlasovania) do 1.7. 2018

- Počet ľudí, ktorí sú prihlásení cez hromadné prihlásenie, sa meniť nedá. Znamená to, že sa napríklad prihlásite 20, ale bude vás len 19, zaplatené a nevyužité lístky prepadajú. Ak by ste chceli do vašej skupiny pridať ďalšieho človeka, odporúčame, nech sa prihlási ako jednotlivec a do položky “Skupina” uvedie rovnaký názov, ako ste uviedli pri hromadnom prihlásení.

- Všetci, ktorých ste prihlásili, budú mať automaticky rovnaké odpovede na otázky ako strava, ubytovanie, skupina.

- ZŤP a sprievodcov ZŤP nie je možné prihlásiť cez hromadné prihlásenie. Môžu sa pridať individuálnym prihlásením a zadaním rovnakého názvu skupiny.

- Tzv. hromadné prihlásenie bude možné urobiť len vopred (od 18. 1. do 1. 7. 2018).

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE:

Upozorňujeme, že účastnícke balíky pre hromadne prihlásených budú odovzdané výlučne len osobe, ktorá je uvedená vo formulári ako tá, ktorá toto prihlásenie vytvorila. Preto pri veľkých organizáciach z celého Slovenska (ako ZMM, GIFRA, ...) odporúčame, aby daná osoba prišla do Prešova medzi prvými. Účastníci budú do skupín zlučovaní podľa názvu, ktorý zadajú v tejto položke Skupina. Každé hromadné prihlásenie však musí mať inú zodpovednú osobu.


Čo s tými, ktorí sa nestihnú prihlásiť on-line? Bude možné registrovať sa na mieste?
Áno, bude to možné. Na mieste však už nezabezpečujeme stravu ani ubytovanie. Taktiež cena bude vyššia. Preto odporúčame záujemcom radšej prihlásenie vopred.

Bude aj možnosť prísť na jeden deň či na jeden program?
Tentokrát budeme na mieste ponúkať jednodňové vstupenky, napríklad vstupenku, ktorá umožní vstup len na sobotný hlavný večerný program. Túto alternatívu ale odporúčame len tým, ktorí si naozaj nemôžu dovoliť prísť na celý program.

Koľko budú stáť?
Za program vo štvrtok zaplatia tí, ktorí naň prídu, 10 eur. Piatkový celý deň stojí 15 eur. Piatkový večerný program je voľný. Za sobotu celý deň bude rovnaká suma ako v piatok (15 eur), sobotu večer 7 eur. Nedeľný program bude stáť 10 eur.

Bude nejaký víkendový vstup?
Nie, neplánujeme žiadny víkendový vstup. P18 sa začne už vo štvrtok, takže pozývame všetkých mladých, aby si našli čas a prišli na akciu už vo štvrtok, kedy začína.

Bude spoplatnená aj účasť na svätých omšiach v rámci programu?
Sväté omše, ktoré plánujeme v hale, nebudú spoplatnené. Svätá omša (alebo svätá liturgia) bude vždy pár minút po skončení určitej časti programu. Po svätej omši sa hala vyprázdni. Medzi časťou programu a svätou omšou sa prestanú kontrolovať náramky pri vstupe a na svätú omšu tak môže prísť hocikto, pričom neregistrovaní  ľudia nebudú mať samostatný sektor, ale sa včlenia do davu.

Je počet účastníkov obmedzený?
Nie, nie je. Vítaní sú všetci mladí. Je pravda, že kapacita priestorov, kde sa P18 bude konať, je obmedzená. Ak by sa však zaregistrovalo oveľa viac ľudí, určite budeme hľadať riešenie.

Dajú sa uplatniť nejaké zľavy?
Čo sa týka zliav, myslíme na zdravotne ťažko postihnutých. Tí budú mať pri on-line prihlasovaní vstupné 10 € za kompletný balík. Na mieste (bez stravy a ubytovania) to bude 20 €. Zvýhodnený bude aj sprievodca ZŤP. Bez ohľadu na čas, kedy sa zaregistruje, vstupenka ho bude stáť pri on-line prihlásení 20 eur, na mieste 30 €.

Čo súrodenci z viacdetných rodín?
Súrodenecké zľavy riešime individuálne. Za viacdetnú považujeme rodinu so 4 a viac deťmi. Tí, ktorú chcú prísť, nech sa ozvú na mladez@kbs.sk.

Riešite nejako balíček pre domácich Prešovčanov a ľudí, ktorí žijú v okolí meste?
Nie, ubytovanie nám cenu neovplyvní a stravu budeme mať za veľmi dostupné ceny. Prijatím stravy ponúknutej na P18 budú domáci Prešovčania zároveň tvoriť spoločenstvo s ostatnými.

Existuje aj variant bez stravy? 
Áno, existuje. Za celý program - bez stravy - zaplatia záujemcovia 25 eur (od 19. 1. do 1. 7. 2018)

Čo dobrovoľníci?
Dobrovoľníci budú pripravovať program už skôr, počas prípravného týždňa, ktorý sa začne už v pondelok 23. 7. 2018 a skončí v pondelok 30. 7. 2018. Poplatok pre dobrovoľníkov za celý tento čas bude 15 eur. Veková hranica pre dobrovoľníkov je 17 rokov. Prihlasovanie dobrovoľníkov už bolo ukončené.

Ako kňazi, rehoľníci?
Kňazi a rehoľníci, ktorí sa programu zúčastnia ako bežní účastníci, budú mať ceny rovnaké ako ostatní.

A čo rodiny s deťmi?
Pre rodiny s deťmi neposkytujeme samostatné ubytovanie, takže im neodporúčame brať deti. Ak ich predsa len zoberú, do 7 rokov môžu ísť zadarmo, potom ako bežní účastníci. Ak chcú mať stravu, musia sa prihlásiť ako bežní účastníci.

Čo manželské páry?
Čo sa týka manželských párov, nemôžeme im sľúbiť, že ich ubytujeme spolu. Ubytovacie priestory sú provizórne. Spať sa bude na karimatkách a v spacákoch v spoločných priestoroch. Preto, ak manželia chcú byť spolu, odporúčame im objednať si nejaký penzión alebo hotel v blízkom okolí.

Ako možno zaplatiť za prihlasovanie? Budú účastníci musieť platiť hneď po prihlásení?
Prihlásenie je platné až po uhradení a prijatí prihlasovacieho poplatku. Poplatok bude potrebné uhradiť do 7 dní od prihlásenia. Presné pokyny pre platbu nájdu záujemcovia na našej stránke. Po neuhradení poplatku do 7 dní bude registrácia zrušená a bude treba sa nanovo prihlásiť, na čo bude účastník upozornený.

Aké sú vekové obmedzenia pre prihlásenie?
Nemáme vekové obmedzenia. Pozývame však najmä mladých ľudí.

Môžu sa prihlásiť aj mladí do 18 rokov?
Áno, budeme sa na nich tešiť. Musia však rátať s povinnosťou. Účastníci mladší ako 18 rokov sú povinní vyplniť vopred formulár pre neplnoletých (nájdete ho vyššie). Tí, ktorí majú do 15 rokov, sú povinní vyplniť obidve časti formulára, tí ostatní (od 16 do 17) iba jednu z častí.

Prečo je výhodnejšie prihlásiť sa on-line a v dostatočnom časovom predstihu?
V prvom rade kvôli cene, ktorá bude postupne stúpať. Ak má účastník záujem o stravu a ubytovanie, inú možnosť ako on-line prihlásenie vlastne nemá. Na mieste to už nebudeme vedieť zabezpečiť. Prihlásením vopred však účastníci pomôžu aj organizátorom zabezpečiť vhodné podmienky a priestory na program.

Čo ak sa prihlásim, zaplatím, a nakoniec nemôžem prísť?  Vrátia sa mi peniaze (aspoň ich časť)? Je možné nájsť za seba náhradu?
Peniaze nie je možné vrátiť, ale je možné za seba nájsť náhradu. Pošli mail, ktorým sme potvrdili prijatie Tvojej platby, svojmu náhradníkovi. V maili sa nachádza QR kód, ktorým sa preukáže na registrácii, ako aj odkaz na úpravu prihlasovacieho formulára. Pomocou tohto odkazu je potrebné zmeniť údaje v prihlasovacom formulári na údaje človeka-náhradníka. Koho údaje budú vo formulári 25. júla, ten je prihlásený na akciu. POZOR: Od 2. júla je možné za seba nájsť náhradu len v rovnakom pohlaví, ako ste udali pri prihlasovaní (žena za ženu, muž za muža).

Ako bude možná zmena údajov v prihlasovacom formulári, prípadne nahranie Informovaného súhlasu rodiča do formulára?
Zmena všetkých údajov je možná do 1. júla vrátane. Potom sa bude dať upraviť len osobné údaje – v prípade, ak by ste nakoniec nemohli prísť a našli za seba náhradu v rovnakom pohlaví. Avšak už nebude možné upravovať skupinu, ubytovanie, stravu ani miesto Popoludnia angažovanosti. Odkaz na úpravu údajov sa nachádza v maili, ktorým sme potvrdili prijatie Tvojej platby. Na tom odkaze sa dajú upravovať údaje, ako aj stiahnuť a nahrať vyplnený Informovaný súhlas rodiča (ak si ho doteraz nenahral, urob tak, prosím, ASAP - a nezabudni ho priniesť aj v papierovej podobe na registráciu na mieste).

Chcem mať ubytovanie a stravu s nejakou skupinkou. Dalo by sa to?
- Samozrejme 🙂 Stačí do kolónky 'Názov skupiny' v prihlasovacom formulári uviesť presne ten istý text, ako zvyšní členovia danej skupinky. Takáto skupinka, ktorá môže pozostávať z jednotlivo prihlásených osôb, ako aj osôb prihlásených cez hromadné prihlásenie, bude mať spolu ubytovanie a stravu. Stále však platí, že ubytovanie chlapcov a dievčat je oddelené.

Som prihlásený na celý program P18, ale nemôžem prísť už od štvrtka. Ako mám postupovať, kde sa mám registrovať?
Registrácia prebieha na “na miestach ubytovania” počas celej P18. O tom, kde budete ubytovaní, sa dozviete na svojom P18rofile. Ak však prídete počas programu v TATRA HANDBALL ARENA, tak sa dá zaregistrovať aj v hale.

 

Kde máme posielať povinné súbory? Na e-mail?
Súbory nám neposielajte na e-mail, ale vložte ich do formulára prostredníctvom zmeny prihlásenia. Link ste dostali v potvrdzovacom e-maily.

Čo ak mi ešte stále chýba nejaká informácia, ktorá sa týka prihlásenia, kde sa môžem ozvať? 

Všetky aktuálne informácie sú na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.

Ak tam nenájdete odpovede na to, čo hľadáte, čo robiť?
Ak tam nie je niečo, na čo potrebujete odpoveď, ozvite sa na e-mailové adresy: registracia@narodnestretnutiemladeze.sk a info@narodnestretnutiemladeze.sk. Radi sa ozveme.

ĎALŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE 

Ako bude zabezpečná strava?
Vopred prihlásení účastníci P18 budú mať zabezpečenú základnú stravu v piatok a sobotu (raňajky, obed, večera) a v nedeľu (raňajky a obed). Štvrtkovú a nedeľnú večeru nezabezpečujeme. V prihlasovacom formulári bude možné zadať variant bez stravy. Ak máte nejakú diétu či špeciálnu stravu, uveďte nám to do poznámky (napríklad v prípade bezlaktózovej diéty). Na základe toho vám pripravíme špeciálnu stravu. Obed a večera v sobotu budú zabezpečené v reštauráciách, kde je bezlaktózovú strava už štandardom.

 

Ako bude zabezpečené ubytovanie?

Vopred prihlásení účastníci P18 budú mať zabezpečené ubytovanie  v miestnych školách (v Prešove) v dňoch konania P18 (26.7.-29.7.2018) v triedach a telocvičniach škôl (je nutné si zobrať spací vak a karimatku).

Ďalšie informácie: 

Informácie o prihlasovaní, registrácii a celkovej organizácii P18 budeme postupne aktualizovať, preto vám odporúčame priebežne navštevovať stránku  www.narodnestretnutiemladeze.sk. V prípade otázok a nejasností nás kontaktujte emailom na  info@narodnestretnutiemladeze.sk. Ak máte záujem o mediálnu spoluprácu, ozvite sa na lipiak@kbs.sk.

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené