Logo a hymna

2018 – Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove (od 26. do 29. júla 2018)

Logo Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove predstavíme na slávnostnom ceremoniáli po blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, ktorý sa uskutoční 30. septembra 2017 o 16:00 h v HANT Aréne v Bratislave. VIAC INFORMÁCIÍ

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove nebude mať vlastnú hymnu, pretože súčasťou duchovnej prípravy Odvážny rok bude každý mesiac aj originálna pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov – Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ.

2015 – Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (od 31. júla do 2. augusta 2015)

LOGO

Autorkou loga bola Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Erika Cániková z Banskej Štiavnice. Základom loga P15 bol kruh v jeho pravej časti, symbolizujúci oko. Namiesto zreničky má srdce. Blahoslavení čistého srdca – teda tí, ktorí majú čistý pohľad, ktorí majú akoby srdce v očiach. Oko sa pozerá na tri  farebné trojuholníky, ktoré symbolizujú Boha, no súčasne označujú končiare Tatier, ktoré sa vypínajú nad mestom Poprad. Modrá farba, ktorá obklopuje srdce a vypĺňa vnútorný trojuholník symbolizuje Máriu, čistotu a odkazuje na modrú farbu vo vlajke a erbe mesta Poprad.

HYMNA

Hymnu Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade zložila slovenská speváčka Sima Martausová. Nesie názov “Poklad”.

2013 – Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (od 26. do 28. júla 2013)

LOGO

Autorkou loga bola Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Erika Cániková z Banskej Štiavnice. Vystihuje podstatu SDM v Rio de Janeiro, ale zároveň originalitu a myšlienku Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku. Logo má v sebe viaceré symboly. Srdce vyjadruje srdca Boha a srdce učeníka podľa vzoru oficiálneho loga SDM 2013. Ruža znázorňuje svet, pričom každý jednotlivo sme ružami v Božom srdci. Symbol ruže pripomína aj Ružomberok – miesto, kde sa uskutoční Národné stretnutie mládeže R13. Dvojramenný kríž symbolizuje Slovensko, našu históriu a kultúru spojenú s príchodom sv. Cyrila a Metoda. Zelená plocha symbolizuje slovenské lesy a hory, charakteristické pre Slovensko. Modrá pripomína vodstvo, konkrétne vody Liptovskej mary, ktorá vytvára akoby prírodnú náruč mestu Ružomberok. Biele čiary určujúce línie ruže znázorňujú cesty vo svete. Tie sú navzájom prepojené, čo znamená, že máme ísť a získavať učeníkov zo všetkých národov. To hovorí i heslo SDM v Rio de Janeiro.

HYMNA 

“Nádej svitania” bol názov hymny SDM v Rio de Janeiro v slovenčine. Zároveň bola hymnou Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku. O prípravu hymny v slovenčine sa postarala kapela Ameň Kameň.

Podpor P18

Aj Tvoj dar pomôže.

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené