Logo a hymna

2018 - Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove (od 26. do 29. júla 2018)

Logo Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sme predstavili na slávnostnom ceremoniáli po blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, ktorý sa konal 30. septembra 2017 v HANT Aréne v Bratislave.

Autorom loga je Peter Sedlák z Prešova. Definitívne o tom rozhodol centrálny tím P18. Víťazné logo uspelo vo viacmesačnej verejnej súťaži, do ktorej sa zapojili tvorcovia s desiatkami návrhov. Generálny predstavený saleziánov a desiaty nástupca svätého don Bosca don Ángel Fernández Artime ho oficiálne odhalil na slávnostnom ceremoniáli po blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana (30. septembra 2017).

Celkové grafické poňatie loga je vo farebných plochách a v kombinácii výrazných farebných odtieňov. Základom je štylizovaná skratka názvu podujatia P18. Grafické znaky písmena a čísloviek majú tvarovú aj farebnú symboliku. Písmeno „P“ obsahuje červenú, oranžovú a žltú farbu ohňa Ducha svätého. V spodnej časti písmena je červeno-biely náznak erbu mesta Prešov s troma ružami. Ústrednú pozíciu loga má číslovka „jeden“, ktorá je zároveň krížom – symbolom kresťanov. Aj preto je v dôstojných fialových odtieňoch. Štylizovaná číslovka „osem“ má tvar zelených listov, ako symbol mladosti, rastu a rozkvetu.

Peter Sedlák sa narodil v roku 1966 v Prešove. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach (odbor reštaurovanie nástenných malieb a sgrafít) a na Pedagogicke fakulte – odbor učiteľstvo 5-12 s aprobáciou slovenský jazyk - výtvarná výchova. Pracoval ako reštaurátor na oddelení nástenných malieb v Štátnych reštaurátorských ateliéroch v Levoči a reštaurátor v starožitníctve v gréckych Aténach. V súčasnosti je učiteľom výtvarného odboru na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Mikuláša v Prešove. Venuje sa kreslenému humoru, grafickému dizajnu, ilustrácii a fotografii. Je ženatý, má dve deti.

“Teším sa, že svojím návrhom a talentom môžem prispieť svojim k takej významnej udalosti, ako je Národné stretnutie mladých,” hovorí víťaz súťaže. “Nápadov bolo viac, ale finálny je ten, ktorý uspel. Som vďačný za to, že bol vybratý môj návrh. Vďaka patrí v prvom rade tomu najväčšiemu tvorcovi - Bohu, lebo dar tvoriť, je jeho darom. Ja mu môžem len z veľmi malej časti vrátiť niečo z toho obrovského dobra, ktorým mňa a mojich blízkych zahrňuje,” hovorí Peter Sedlák.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove nebude mať vlastnú hymnu, pretože súčasťou duchovnej prípravy Odvážny rok bude každý mesiac aj originálna pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov – Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ.

HYMNA

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove nebude mať vlastnú hymnu, pretože súčasťou duchovnej prípravy Odvážny rok bude každý mesiac aj originálna pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov. Predstaví sa Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ.

 

2015 - Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (od 31. júla do 2. augusta 2015)

LOGO

Autorkou loga bola Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Erika Cániková z Banskej Štiavnice. Základom loga P15 bol kruh v jeho pravej časti, symbolizujúci oko. Namiesto zreničky má srdce. Blahoslavení čistého srdca – teda tí, ktorí majú čistý pohľad, ktorí majú akoby srdce v očiach. Oko sa pozerá na tri  farebné trojuholníky, ktoré symbolizujú Boha, no súčasne označujú končiare Tatier, ktoré sa vypínajú nad mestom Poprad. Modrá farba, ktorá obklopuje srdce a vypĺňa vnútorný trojuholník symbolizuje Máriu, čistotu a odkazuje na modrú farbu vo vlajke a erbe mesta Poprad.

HYMNA

Hymnu Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade zložila slovenská speváčka Sima Martausová. Nesie názov "Poklad".

 

2013 - Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (od 26. do 28. júla 2013)

LOGO

Autorkou loga bola Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Erika Cániková z Banskej Štiavnice. Vystihuje podstatu SDM v Rio de Janeiro, ale zároveň originalitu a myšlienku Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku. Logo má v sebe viaceré symboly. Srdce vyjadruje srdca Boha a srdce učeníka podľa vzoru oficiálneho loga SDM 2013. Ruža znázorňuje svet, pričom každý jednotlivo sme ružami v Božom srdci. Symbol ruže pripomína aj Ružomberok - miesto, kde sa uskutoční Národné stretnutie mládeže R13. Dvojramenný kríž symbolizuje Slovensko, našu históriu a kultúru spojenú s príchodom sv. Cyrila a Metoda. Zelená plocha symbolizuje slovenské lesy a hory, charakteristické pre Slovensko. Modrá pripomína vodstvo, konkrétne vody Liptovskej mary, ktorá vytvára akoby prírodnú náruč mestu Ružomberok. Biele čiary určujúce línie ruže znázorňujú cesty vo svete. Tie sú navzájom prepojené, čo znamená, že máme ísť a získavať učeníkov zo všetkých národov. To hovorí i heslo SDM v Rio de Janeiro.

HYMNA 

“Nádej svitania” bol názov hymny SDM v Rio de Janeiro v slovenčine. Zároveň bola hymnou Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku. O prípravu hymny v slovenčine sa postarala kapela Ameň Kameň.

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené