Pridaj sa!

A pozvi aj svojich priateľov 🙂

Pripojte sa k modlitbe za #P18 #ModlimeSaZaP18   MODLITBA P18 Milosrdný Otče, ty nás voláš žiť naše vlastné životy ako cestu spásy. Pomôž nám spomínať na minulosť s vďačnosťou, prijímať prítomnosť s odvahou a budovať budúcnosť s nádejou. Pane Ježišu, náš priateľ a brat, ďakujeme ti, že na nás hľadíš s láskou. Veď nás, aby sme počuli tvoj hlas, ktorý rezonuje v srdci každého z nás so silou a svetlom Ducha Svätého. Daj nám milosť byť Cirkvou, ktorá s pulzujúcou vierou a mladistvou tvárou komunikuje ostatným radosť evanjelia. Pomôž nám budovať takú spoločnosť, ktorá túži po spravodlivosti a priateľstve. Modlime sa za pápeža a biskupov, za mladých, za všetkých, ktorí sa zúčastnia Svetových dní mládeže v Paname a Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a tiež za tých, ktorí ich pripravujú. Naša Pani z Antiguy, patrónka Panamy, pomôž nám modliť sa a žiť s veľkodušnosťou ako ty: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Amen. Imrimatur: Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. žilinský biskup Žilina, 22. januára 2018, prot. č. 71/2018-2

28500523512_f791d4f3be_z