Pridaj sa!

A pozvi aj kamarátov 🙂

Modlíme sa spolu za Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Keďže tvorí medzizastávku na ceste na Svetové dni mládeže v Paname (v roku 2019), používame oficiálnu modlitbu SDM Panama 2019.

Pripoj sa i ty k modlitbovému spoločenstvu každodennou modlitbou za P18 a SDM.

 

Oficiálna modlitba SDM Panama 2019

Milosrdný Otče, ty nás voláš žiť naše vlastné životy ako cestu spásy.
Pomôž nám spomínať na minulosť s vďačnosťou, prijímať prítomnosť s odvahou a budovať budúcnosť s nádejou.
Pane Ježišu, náš priateľ a brat, ďakujeme ti, že na nás hľadíš s láskou.
Veď nás, aby sme počuli tvoj hlas, ktorý rezonuje v srdci každého z nás so silou a svetlom Ducha Svätého.
Daj nám milosť byť Cirkvou, ktorá s pulzujúcou vierou a mladistvou tvárou komunikuje ostatným radosť evanjelia.
Pomôž nám budovať takú spoločnosť, ktorá túži po spravodlivosti a priateľstve.
Modlime sa za pápeža a biskupov, za mladých, za všetkých, ktorí sa zúčastnia Svetových dní mládeže v Paname a tiež za tých, ktorí ich pripravujú.
Naša Pani z Antiguy, patrónka Panamy, pomôž nám modliť sa a žiť s veľkodušnosťou ako ty: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lk 1, 38)
Amen.

Preložila: Zuzana Vandáková 

Úmysly/Novinky