Odvážny rok

„V živote treba riskovať,  kto neriskuje, nevyhráva!” (Pápež František)

Odvahu mal aj slovenský saleziánsky kňaz Titus Zeman, ktorého vyhlásia 30. septembra 2017 za blahorečeného v Bratislave. Práve po tejto slávnosti sa začne ďalšia etapa na poli pastorácie slovenskej mládeže. Náš tím, ktorý zodpovedá za prípravu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, v tento deň oficiálne predstaví logo P18 a odštartuje duchovnú prípravu Odvážny rok. Zoznámte sa s ňou.

Odvaha bola silnou témou pápežových príhovorov počas SDM v Krakove. „Priatelia, Ježiš je Pánom rizika, (…) a nie Pánom komfortu, istoty a pohodlnosti. Na to, aby sme nasledovali Ježiša, je potrebné mať dávku odvahy, je potrebné rozhodnúť sa zameniť gauč za pár topánok, ktoré ti pomôžu kráčať po cestách, o ktorých si nikdy ani nesníval a ani len na ne nepomyslel,” vyzýval mladých Svätý Otec. Ako tému pre rok 2018 vybral pápež slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha.“ Téma nesie podtitul: Odvaha žiť v prítomnosti.

Najbližšie Svetové dni mládeže budú v Paname, pre ktorú je voda mimoriadne kľúčová – je to krajina obmytá oceánmi, krajina známa svojím dychberúcim Panamským prieplavom, dažďovými pralesmi aj obdobím dažďov, kvôli ktorým sa SDM budú konať už v januári. A tu sme pri slovnej hračke. Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H resp. „o-dva-ha“. Odvážny rok teda spája odvahu so symbolikou vody. Niektorí biblisti nazývajú Jánovo evanjelium aj evanjeliom vody, ktorou je Kristus. Navyše postavy Jánovho evanjelia prechádzajú často odvážnym procesom dozrievania vo viere. Títo biblickí ľudia prešli skúsenosťou s Kristom, ktorá ich menila.

Počas celej prípravy ponúkneme deväť postáv z Jánovho evanjelia, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. „Studnicou“ každej katechézy bude list pre mladých, ktorý ponúkne čerstvý dúšok odvahy. Autori listov sú skúsení sprievodcovia mladých ľudí dobre poznajúci ich smäd – košický pomocný biskup Marek Forgáč, biblista František Trstenský, kňazi Andrej Darmo, Patrik Balázs, Dominik Markoš a viacerí rehoľníci – františkán brat Filip Čierny, sestra Chantal Fukasová – vykupiteľka, vincentín Pavol Noga a redemptorista Miroslav Bujdoš. Súčasťou katechéz budú aj modlitby, adorácie a najmä originálne aktivity vhodné na hodiny náboženstva, na stretká či na formáciu birmovancov. Pod tie sa podpíšu tri veľké spoločenstvá pracujúce s mládežou – saleziáni, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže a Projekt Godzone.

Novinkou Odvážneho roka bude „Máriina cesta“ – seriál, ktorý pripravuje rožňavský biskup Stanislav Stolárik. V seriáli budú predstavené známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých. Súčasťou balíčka duchovnej prípravy bude každý mesiac aj originálna pieseň z dielne najznámejších slovenských gospelových interpretov – Sima Martausová, Dominika Gurbaľová, Eva Hrešková, Heartbeat, Poetica Musica, F6, FireFly, Lámačské chvály a ESPÉ. Ku každej téme píšu talentovaní veriaci divadelníci pôvodný scenár na krátku divadelnú hru, ktorú môžu mladí nacvičiť v škole či vo farnosti. A napokon – Odvážny rok zaujal aj kresťanských výtvarníkov, ktorí stvárnia rôzne odtiene odvahy do plošných, či priestorových umeleckých diel

Rada pre mládež a univerzity KBS, Pavol Danko

Podpor P18

Aj Tvoj dar pomôže.

„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lipiak@kbs.sk)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené