Chválospev milosrdenstva 

Modlitbu "Magnifikat" predstavuje rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik v pokračovaní seriálu pre mladých ľudí s názvom Máriina cesta. Táto marcová novinka je súčasťou špeciálnej série, v ktorom biskup počas príprav Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove predstaví postupne známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých – ako vznikli, prečo vznikli a v čom spočíva ich sila. Novinka je súčasťou katechéz, ktoré zverejňuje každý mesiac tím P18 spolu s novou skladbou a ďalšími novinkami. Biskup Stolárik už predstavil modlitby svätého ruženca, Zdravas’Mária, Anjel Pána, Pod tvoju ochranu a Spomeň si. Všetky časti sú už dostupné bezplatne na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk

"Máriin chválospev na Božiu dobrotu neprestal byť nádhernou oslavou Boha ani po dvoch tisícročiach," prihovára sa mladým biskup Stolárik. "Je to chválospev, v ktorom Mária prekypuje šťastím, pretože si je vedomá, že za všetko vďačí Božej milosrdnej láske. Nikto v dejinách ľudstva, pred i po Kristovi, si nebol natoľko vedomý Božieho zmilovania tak, ako práve Mária. Božie milosrdenstvo je hlavnou témou chválospevu. Tiahne sa ako zlatá niť dejinami spásy a vrcholí v Márii a Ježišovi. Magnifikat je jednou z najpoužívanejších pasáží Svätého písma v živote Cirkvi, ktorá sa ho modlí každý deň vo večernej liturgii hodín," píše biskup Stolárik.

Za zavedenie sviatku Návštevy Panny Márie vďačíme bratom františkánom, pokračuje ďalej biskup a spomína pri tom aj veľkú postavu dejín rehole - sv. Antona Paduánskeho.  Zároveň predstavuje menej známy príbeh zo života Napoleona Bonaparteho, ktorý sa narodil 15. augusta 1769 - v deň,  kedy si Cirkev už stáročia pripomínala Nanebovzatie Panny Márie. "Napoleon mohol byť šťastný, ale jemu to veľmi vadilo. Všetka pozornosť sa upriamovala na Máriu a Napoleon chcel, aby sa všetci v tento deň zaoberali len jeho osobou. (...) Napoleon nezniesol, aby sa na jeho narodeniny niekto odvážil povedať, že tróny mocných tohoto sveta budú zničené a skôr či neskôr padnú! Keď sa v júni 1806 stal cisárom, zrušil sviatok Nanebovzatia Panny Márie," píše biskup.

Novinka je súčasťou duchovnej prípravy Odvážny rok. Tá s pomocou rôznych námetov predstavuje "kuchyňu" príprav P18 a Svetových dní mládeže (SDM) i rôzne materiály pre mladých - zamerané vždy na iný odtieň odvahy. Každú tému vypracoval tím skúsených lektorov. Novinka je vhodná nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy sú k dispozícii bezplatne na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Najnovšie ich vo svojom vysielaní prinášajú svojím divákom a poslucháčom aj Televízia LUX a Rádio LUMEN. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku - 2013; a P15 v Poprade - 2015). Uskutoční sa v dňoch 26. - 29. júla 2018 v Prešove.

 

Komunikačný tím P18

28.03.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené