#zdennikadobrovolnika_Deň tretí

Každým dňom sa vstáva ťažšie, celodenný program od rána do večera dáva zabrať primárne centrálnemu a organizačnému tímu, dobrovoľníkom, ale iste aj účastníkom. Denný program sa stal pre dobrovoľníkov už rutinou – ráno putujú štyridsať minút na raňajky buď pešo, vlakom, alebo autami. Stravovací tím nás dnes pri vstupe vítal spevom piesne, ktorú zložili na túto príležitosť. Keď sme sa posilnili raňajkami, väčšina z nás sa vybrala na kávu – či už do rehoľnej kaviarne, alebo do mesta. Trenčianske uličky nám už nie sú cudzie.

O pol desiatej sa v hale začína modlitba a katechéza. Jej témou je: Vstaň a choď! „Boh má pre teba oveľa viac, ako čakáš,“ modlila sa v úvode Eva Hrešková zo Spoločenstva Martindom. Svojimi slovami sa nám prihovoril arcibiskup Cyril Vasiľ a pomocný biskup Ján Kuboš. „Všetci hľadáme svoj dom, kde sa budeme cítiť bezpečne a dobre. Hovoríme mu nebo,“ prihovoril sa prítomným otec biskup Vasiľ. „Nie sme osamelí pútnici, ale sme súčasťou veľkej Božej karavany,“ pokračoval. Súčasťou doobedňajšieho programu boli aj svedectvá dvoch rehoľných sestier. Sestra Nicole Mária povedala: „Byť v reholi neznamená stratiť slobodu, ale ju objaviť.“ Zároveň boli predstavení traja slovenskí svedkovia viery z minulosti: blahoslavená Zdenka Schelingová, Boží sluha Ján Vojtaššák a Silvester Krčméry. Pridalo sa aj Tanečné divadlo Atak svojím stvárnením o živote sestry Zdenky.

Nasledovala svätá omša, ktorú celebroval otec biskup Tomáš Galis. Kázal otec biskup Jozef Haľko, ktorý povedal: „Voliť nebo v správnej chvíli je nevyhnutnou podmienkou, aby sme po tejto zemi kráčali správnym spôsobom. ... Všeličo sa mení, ale je tu čosi, čo sa nemení – Ježiš Kristus.“ Po omši sme nasýtili svoje vyhladnuté bruchá a opäť sa rozbehli do mesta, aby sme sa zúčastnili akcie s názvom EXPO povolaní. Rehoľníci aj rôzne organizácie predstavovali všakovakým kreatívnym spôsobom svoje fungovanie. Sestry františkánky premenenia plietli náramky, redemptoristi ponúkali buchty, Sociálne sestry ponúkali cukrovú vatu a kávu, ani piaristi sa nedali zahanbiť a prišli s dobrou kávou, krížové sestry skladali lietadielka a púšťali ich, verbisti ponúkali červíky na jedenie, minoriti dávali účastníkom možnosť vyskúšať si habit, satmárky lúštili krížovky, Misijné sestry Kráľovnej apoštolov skúšali svoje špecifické oblečenia a aj ďalšie rehole – ktorých bolo na EXPO desiatky – ponúkali rôzne aktivity, darčeky pre účastníkov či prezentáciu svojich aktivít a hnutí. Na námestí nechýbali spoločné tance, piesne, kalčeto, stena modlitby a rôzne iné. Vládla tam veľmi priateľská a radostná nálada, stánky si pozrelo aj mnoho domácich, aj starších.

Na konci dňa čakal zúčastnených spoločný večer s modlitbou, ktorý bol zakončený adoráciou so zborom, ktorý sprevádzal aj štvrtkovú svätú omšu. Bol to vskutku deň plný množstva krásnych impulzov, stretnutí, rozhovorov. Národné stretnutie mládeže T22 naplnilo Trenčín a veríme, že v meste zanechalo svoju stopu.

...

Mediálny tím / Zuzana Vandáková

31.07.2022

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené