Čo prežijeme na T22? Spomienky z posledného Národného stretnutia mládeže P18 očami piatich mladých ľudí.

Prešli štyri roky odvtedy, ako Prešov privítal mladých z celého Slovenska. Atmosféra z podujatia a zážitky však v mnohých účastníkoch zostali, o čom svedčia aj ich svedectvá. Spýtali sme sa piatich mladých ľudí na to, ako spomínajú na Národné stretnutie mládeže P18, čím bolo stretnutie výnimočné a čo v nich zanechalo. 

Čo ste na P18 zažili? Čo som vám najviac páčilo? 

Dorota: Na P18 som zažila neskutočne požehnaný čas v kruhu úžasných ľudí, bola som svedkom Božieho konania a premieňania ľudských sŕdc. Program bol perfektný, či už chvály, workshopy alebo zmrzlina v nádhernom Prešove. 

Mária: Na P18 v Prešove som zažila veľké veci, za ktoré som do dnešných dní Bohu nesmierne vďačná. Spievala som v zbore so Simou Martausovou (pozn. red., dnes už Magušinovou), čo bol pre mňa nesmierny zážitok, pretože Sima je pre mňa veľká inšpirácia, už od jej začiatkov. 

Spoznala som tu môjho budúceho manžela, ktorý točil pre TV Lux svätú omšu, na ktorej sme spievali. Keď ma uvidel na obrazovke kamery, po pár mesiacoch mi od neho prišla žiadosť na Facebooku a jedným ,,ahoj” sa začalo veľké dobrodružstvo, ktoré o pár mesiacov spečatíme prostredníctvom sviatosti manželstva. 

Vďaka P18 vo mne zahorela túžba dostať sa na SDM (pozn. red., Svetové dni mládeže) do Panamy. Odovzdala som túto moju novú túžbu Bohu a kamarátka mi ešte v ten deň povedala, že pôjdeme do Panamy. Vedela som, že Bohu nie je nič nemožné, a že pokiaľ to bude Jeho vôľa, dostaneme sa tam. Verila som tomu celým svojim srdcom, ale nelipla som na tom. Nechala som tuto túžbu len v Božích rukách. Čuduj sa svete, veľkým zázrakom sme sa tam obidve dostali vďaka obrovskej dobrote niektorých ľudí. Je to pre mňa jeden veľký zázrak, o ktorom nadšene rozprávam ľuďom na rôznych akciách. ♥ V Paname som totiž Bohu dala sľub, že kam ma zavolajú rozprávať o tomto zázraku, bez zaváhania pôjdem. A tak chodím. Myslím si, že ľuďom a hlavne mladým ľuďom, treba ohlasovať Božiu dobrotu a hovoriť o tom, že zázraky sa stále dejú aj v 21. storočí. Pokiaľ máme vieru malú ako horčičné zrnko, a pokiaľ je to skutočne v súlade s Božou vôľou, stane sa TO! V Paname som dostala prísľub, že dostanem manžela. Ako inak, uverila som tomu celým srdcom a dnes som šťastne zasnúbená s mužom, ktorý ma na P18 našiel prostredníctvom záberov cez kameru (hoci si myslím, že ho viedol Duch Svätý ?). Boh je skutočne špecialista! ? 

Lucia: Na P18 som išla s partiou priateľov. Nakoľko sme už pracujúci ľudia, bol to pre nás požehnaný čas, najmä preto, že sme sa mali možnosť znova stretnúť a upevniť priateľstvá, ktoré dosť často zanedbávame. Bol to čas, kedy si sme si oddýchli a načerpali pokoj.  

Klaudia: Národné stretnutie mládeže P18 bolo už síce dávno, no keď si na naň spomeniem, vybaví sa mi radostný čas plný stretnutí s priateľmi z celého Slovenska, čas zoznámení sa so skvelými mladými ľuďmi, ktorých som spoznala najmä vo svojej skupinke. S niektorými som ešte aj dnes v kontakte. Bol to čas premýšľania, spoznávania svojho vnútra, čas pre Boha a s Bohom, čas oddychu, ale aj práce počas dňa. Pomáhali sme v rámci aktivity ľuďom pri zvieratkách. Tiež to bol čas úžasu nad veľmi pekným sprievodným programom, čas dobrovoľníctva pre jeden zo stánkov EXPO povolania, čas mnohých úsmevov, aj od úplne neznámych ľudí a čas vďaky. Síce tých pár dní netrvalo dlho, no spomeniem si na ne aj po čase a ešte viac, keď vyjde pekné počasie. ? 

Prekvapilo vás niečo na stretnutí P18?

Ján: P18 ma zarazilo tým, koľko rôznych ľudí som tam stretol. Okrem dominikánov, s ktorými som tam bol, som tam stretol mládež od saleziánov, kapucínov, a dokonca aj od františkánov, o ktorej som netušil, že existuje. Ďalej bolo pre mňa prijemným prekvapením, keď sa všetci títo ľudia spoločne zúčastnili sv. omše, sv. liturgie, adorácie, chvál... V rámci programu bolo v ponuke asi všetko, čo sa dá na Slovensku zažiť – rôzne spôsoby modlitby a spirituality. Biskupi mali najlepšie kázne, aké som v ich podaní kedy počul. ?

Lucia: Čo mňa osobne milo prekvapilo bolo, že mali jednotlivé diecézy spoločné modlitby s našimi kňazmi a biskupmi. Cítila som sa ako súčasť spoločenstva Cirkvi. Taktiež program v športovej hale a liturgické slávenia – spoločne rímskokatolíci a gréckokatolíci. 

Čo ste si odniesli z P18?

Dorota: Na Národnom stretnutí mládeže P18 som po prvýkrát zažila mocný Ježišov dotyk. Mala som štrnásť rokov a po prvýkrát som sa rozhodla povedať Ježišovi svoje áno a pozvať ho, aby vládol môjmu srdcu. Bolo to najlepšie rozhodnutie v mojom živote. 

Ján: Odniesol som si odtiaľ zážitok prekvapivo veľkej jednoty mladých kresťanov na Slovensku. Napriek môjmu skepticizmu voči týmto veciam, ktorý občas prežívam, som bol veľmi milo prekvapený tým, čo som videl. Tiež zážitky zo spoločnej modlitby, ktorej sa zúčastnila drvivá väčšina účastníkov, boli veľmi silné. Obzvlášť, keď sám viem, že to niekedy medzi týmito skupinami dosť škrípe. Úžasné boli aj skupinky, v ktorých sme sa zdieľali.

Idete aj na T22? Odporučili by ste aj ostatným prísť na Národné dni mládeže? Prečo? 

Dorota: Určite idem na T22 pretože viem, že Ocko bude mocne konať a ja si to nechcem nechať ujsť.

Mária: Povzbudzujem všetkých mladých, aby sa nebáli odvážne kráčať do odvážnych vecí. Boh s Máriou tú cestu požehnajú. Sme stvorení pre veľké veci. Pápež František v Paname odkázal mladým, aby sa nestali mladými sediacimi na gauči. Máme byť akční, živým príkladom Božej radosti, lásky a odvahy. Odvahu priatelia, Boh dokáže to, čo sa tebe zdá nemožné! Daj Mu v tom voľnú ruku a dôveruj. Buďte nesmierne požehnaní. Dúfam, že sa na T22 vidíme!

Lucia: Kvôli spoločenstvu, načerpaniu nových síl a spoznávaniu nových ľudí. Každý človek, ktorého stretnem je pre mňa darom a hlavne niečím obohacujúcim. ? 

Klaudia: Určite by mali mladí prísť! Nielen kvôli zážitku z rovnako zmýšľajúcich ľudí na jednom mieste, ale aj kvôli duchovnej posile, z ktorej môžu čerpať celé leto. 

Tešíme sa na Teba na T22 v Trenčíne, aby si o rok mohol svedčiť o všetkom čo tam zažiješ!

Komunikačný tím T22

Autor: Filoména Ághová

Foto: Andy Jaško, Peter Basala

06.07.2022

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené