Ďakujeme za P18

Centrála Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sa prvý septembrový týždeň spolu zišla na prvom pracovnom hodnotení po letnej akcii. V Bratislave, kde jej väčšina pracuje alebo študuje, sa zišla na spoločnom obede. Spoločne zdieľali skúsenosti a radosti, ktoré prinieslo letné podujatie, ale zároveň poukázali na niektoré body, ktoré ich zamestnávali viac. O mesiac sa centrálny tím stretne s celým organizačným tímom na víkendovom stretnutí pod Tatrami. Stretnutie centrály nadväzuje na hodnotiace stretnutie jedného z tímov - popoludnia angažovanosti, ktoré sa konalo na začiatkom tohto týždna ňa Arcibiskupskom úrade v Prešove.

"Stále sa mi v hlave roztáča úžasný film príprav a finále, ktoré sme prežili v Prešove. Tešíme sa z veľkého daru P18. Ďakujeme Bohu, že nás celý čas sprevádzal a viedol a že rozhodol o tom, že dejiskom P18 bude Prešov. Veríme, že sme mesto premodlili a dúfame, že po P18 ostane v meste dobré ovocie, z ktorého bude môcť ešte dlho čepať," hovorí kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18, ktorý stretnutie centrály viedol. "Naše hodnotenie je veľmi dobré. Celé podujatie malo vydarený a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou za vynaložené úsilie sú spontánne reakcie ľudí zo všetkých strán. Teší nás, že z mesta odišli spokojní nielen mladí, ale aj hostia. Ďakujeme Bohu a všetkým, ktorí prišli a povzbudili aj nás vo viere, všetkým tým, tiež ktorí prispeli organizačne. Zvlášť ďakujem dvom špeciálnym skupinám – všetkým dobrodincom, ktorí nás podporovali modlitbou i finančnými darmi, a dobrovoľníkom, ktorí ochotne pracovali počas celej prípravy a záverečného týždna. Od mesta, kraja i inštitúcií a rôznych spoločenstiev sme vnímali otvorené prijatie a veľkú ochotu pre pomoc. Za toto chcem naozaj zo srdca poďakovať v mene celého organizačného tímu,“ hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity. Dodáva, že po Prešove sa začal naplno venovať príprave na Svetové dni mládeže do Panamy, ktoré nás čakajú v januári 2019. "Časť tímu P18 sa chystá do Panamy, a preto sa teším, že po medzizastávke v Prešove zažijeme živú Cirkev aj na svetovej úrovni," dodáva.

ZÁVEREČNÁ BODKA ZA POPOLUDNÍM ANGAŽOVANOSTI?Tohoročné Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove prinieslo novinku v...

Uverejnil používateľ Gréckokatolícka charita Prešov Utorok 4. september 2018

Na Arcibiskupskom úrade v Prešove, kde sa konalo stretnutie tímu popoludnie angažovanosti, sa vedúci centrály stretol s vladykom Petrom Rusnákom (bratislavským eparchom a predsedom Sociálnej subkomisie KBS), hlavnými zodpovednými za tím popoludnia angažovanosti - Katarínou Hulmanovou, Silviou Hrabčákovou a Fabiánom Novotným a zástupcami organizácií, kde prebiehali miesta angažovanosti - Zastupiteľstvo VÚC, Grékokatolícka charita, Krajší Prešov (všetky manuálne aktivity), Relevant, n.o., Návrat o.z.; RÓMSKY INŠTITÚT – ROMA INSTITUTE, N.O.;  o.z. VIAC; Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov; Dom sv. Kozmu a Damiána; Komunitné centrum Tobiáš; Hasičský a záchranný zbor v Prešove, Gréckokatolícka rómska misia, Grékokatolícka charita Prešov – Obchodovanie s ľuďmi; Gréckokatolícka charita Prešov, farská charita Okružná a dalšími. Centrálu P18 zastupovala aj Monika Koláriková, administrátorka Rady pre mládež a univerzity KBS.

"Spätná väzba od organizácií bola len pozitívna - ďakovali za takéto podujatie, vyzdvihli sieťovanie medzi organizáciami navzájom a vyzdvihli prácu, nadšenie, záujem a pripravenosť mladých na jednotlivé miesta angažovanosti;  Záver stretnutia sa niesol v pozitívnom hodnotení, túžbe po ďalšej spolupráci a sieťovaní sa navzájom. Napríklad platforma zmenme.to sa snaží prepájať organizácie, ktoré potrebujú dobrovoľníkov a mladých, ktorí hľadajú dobrovoľnícke príležitosti. Toto občianske združenie ponúklo spoluprácu tým organizáciám, ktoré mali záujem, aby projekt nezanikol po jednorazovej úspešnej akcii, ale aby  mohli v angažovanosti mladých naďalej pokračovať systematicky a dlhodobo," uviedol Ondrej Chrvala. "Takzvané Popoludnia angažovanosti bola novinkou v programe Národných stretnutí mládeže. Veríme, že v budúcnosti bude pokračovať a neostane o pri jednorázovom sne, ktorý sme po prvýkrát uskutočnili vďaka desiatkám nadšených ľudí v metropole Šariša," dodal Chrvala.

Komunikačný tím P18

07.09.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené