Ďalšie rokovania 

Tím P18 začal tento týždeň ďalšie kolo rokovaní, ktoré súvisia s prípravou letného Národného stretnutia mládeže v Prešove. Na prešovskej radnici sa v utorok časť centrálneho tímu stretla s viacerými predstaviteľmi záchranných zložiek a mestských spoločností, aby spolu prerokovali ďalšie kroky prípravy a spolupráce. Cieľom ich prvého koordinačného stretnutia bolo nájsť spoločné prieniky pri príprave celoštátneho podujatia. Tím P18 inicioval stretnutie v spolupráci s mestom Prešov.  

"Predstaviteľom záchranných zložiek a mestských spoločností sme predstavili kompletnú ideu a časový harmonogram návrhu programu P18. Po vypočutí sme diskutovali o jednotlivých bodoch, ktoré prezentovala jedna i druhá strana. Ďakujeme a oceňujeme všetky konštruktívne námety, ktoré prediskutujeme na sérii ďalších stretnutí," hovorí o stretnutí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala, ktorý prítomných zoznámil s myšlienkou Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. 

"Dohodli sme sa napríklad, že všetkým zložkám, ktoré boli prítomné, náš tím poskytne kontakty na kľúčových ľudí v tímoch, zároveň im poskytne priestor pre ich rôzne upozornenia v brožúre pre pútnika, na webe a sociálnych sieťach. V ďalších mesiacoch nás s týmito partnermi čakajú ďalšie spoločné i samostatné diskusie o celkovej logistike, presunoch či bezpečnosti celej akcie, ale aj problematike ich prepravy či zabezpečení vývozu odpadu," dodal Ondrej Chrvala. 

Tím Národného stretnutia mládeže P18 zastupovali členovia centrálneho tímu a kaplán vo farnosti Prešov Martin Šimko. Za mesto sa stretnutí zúčastnila primátorka Prešova Andrea Turčanová a prednostka Mestského úradu v Prešove Marta Dolhá. 

Medzi zástupcami záchranných zložiek a mestských spoločnosti bol riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Marián Leško, náčelník mestskej polície v Prešove Ján Andrejko, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ľubomír Toďor, predseda predstavenstva Dopravného podniku mesta Prešov Peter Janus, predseda predstavenstva Technických služieb mesta Prešov Milan Toth, vedúci odboru dopravy a životného prostrednía na Mestskom úrade v Prešove Stanislav Ondirko a Vasiľ Feckanič, zástupca Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov. 

Komunikačný tím P18  

Snímky: Veronika Kmetóny Gazdová 

15.03.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené