Do Trenčína začali prichádzať dobrovoľníci

Trenčín. 24. 7. 2022  Mesto Trenčín privítalo prvých dobrovoľníkov, ktorí prišli do Trenčína v nedeľu 24. 7. 2022. Keď sa ubytovali, čakal ich prvý spoločný program – zábavná aktivita, niečo na zamyslenie, skupinky i spoločná modlitba. „Boh si ide niečo skladať nielen pre T22 a Trenčín, ale pre celé Slovensko,“ povedal v úvodnom príhovore pre dobrovoľníkov otec Matúš Reiner, „hlava“ Národného stretnutia mládeže T22.

Prvé stretnutie dobrovoľníkov v nedeľu

Dobrovoľníci prišli so spoločným úmyslom – priložiť ruku k dielu a darovať kus seba v službe druhým. Dobrovoľníkov do štvrtkového obeda čaká takzvaný „prípravný týždeň“, ktorý bude obsahovať prácu v jednotlivých tímoch, spoločné modlitby a sväté omše, duchovný program i zábavu a čas na budovanie priateľstiev.

Čo pritiahlo samotných dobrovoľníkov do Trenčína, aby pomohli pri príprave Národného stretnutia mládeže T22? „Chcel som ísť na T22, ale nechcel som ísť ako účastník, lebo som nechcel byť iba konzument, ale chcel som pomáhať,“ hovorí Marek z info tímu. Z rovnakého tímu je aj Janka, ktorá sa k nemu pridáva: „Prihlásila som sa preto, lebo som chcela spoznať nových ľudí, zažiť túto atmosféru, zároveň sa stretnúť s tými ľuďmi, ktorých už poznám, a byť opäť spolu, nazbierať nové skúsenosti.“ O svojej motivácii hovorí aj Júlia z tímu strava: „Lebo som cítila túžbu slúžiť a vedela som, že po spoločenstve mojich priateľov z Diecéznej animátorskej školy to bude veľmi radostná služba, to bola moja hlavná motivácia.“ A napokon sa k nim pridáva Valéria, ktorá je vedúca tímu dobrovoľníkov: „To, že Pán Ježiš miluje mladých.“

Prvé stretnutie dobrovoľníkov v nedeľu

Valéria hovorí aj o tom, čo dobrovoľníkov čaká: „Dobrovoľníci sa môžu tešiť na bohatý spoločný program a takisto aj na prípravu v rámci vlastných tímov a na mnoho iného, nebude chýbať aj prekvapenie.“ Aj mladí vstupujú do tohto prípravného týždňa pre dobrovoľníkov s rôznymi očakávaniami. „Že sa spoznám s novými ľuďmi a dúfam, že tu prežijem dobrý čas,“ delí sa o svoje očakávania Marek. Janka zas očakáva: „Nové skúsenosti, nikdy som v info tíme nebola, je to pre mňa nové a možno sa mi to bude niekedy hodiť. A možno aj duchovné načerpanie, posilnenie do ďalších dní, aj zábavu.“ A napokon Júlia, ktorá hovorí: „Očakávam prehĺbenie priateľstiev, spolupatričnosť, trošku obetavosti a veľa milosti.“

Národné stretnutie mládeže T22 v Trenčíne sa uskutoční 28. – 31. júla 2022 a okrem centrálneho a organizačného tímu ho pomáha pripravovať aj približne 400 dobrovoľníkov, ktorí sa od dnešného dňa pomaly začínajú schádzať v Trenčíne.

Autor: Mediálny tím T22 / Zuzana Vandáková

26.07.2022

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené