Fandím mladým, lebo majú odvahu 

Prečo prísť na P18? Odpovedá nám žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. Pokračujeme v špeciálnej sérii so všetkými slovenskými biskupmi. Rozhovor pripravil Komunikačný tím P18.

Prečo by mali ísť mladí na P18 do Prešova?

Fandím mladým, lebo majú odvahu a nadšenie robiť niečo nové a zmysluplné. A ísť na P18 je práve o tom a ešte viac, aby „spolu s Pannou Máriou počúvali Boží hlas, ktorý nás povzbudzuje k odvahe a dáva nám potrebnú milosť, aby sme mohli odpovedať na jeho povolanie: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30).

Prečo sú takéto stretnutia dôležité?

Lebo je úžasné, keď priestor a čas mladých nevypĺňa len nuda a pohodlie, ale ich napĺňajú konkrétni ľudia a hlboké vzťahy, v ktorých sa môžeme deliť o autentické a osobné skúsenosti každodenného života s Kristom.

Čím je podľa vás toto konkrétne stretnutie výnimočné?

Že je pred Svetovými dňami mládeže v Paname, že sa koná v roku blahoslavenia mučenice čistoty Anky Kolesárovej a že je vo východoslovenskom regióne, konkrétne v Prešove.

Čo môže (nielen) mladým dať?

Môže rozradostniť srdce a presvedčiť rozum, že žiť s Bohom v našich srdciach, v našich rodinách, v našej spoločnosti má zmysel aj v 21.storočí.

Na čo sa najviac tešíte vy?

Opäť vidieť radostných mladých ľudí ochotných žiť s Bohom.

Ktoré dni vás tam môžeme stretnúť?

Ak mi Pán Boh dá zdravia, od 26. do 29. júla 2018.

Do akej aktivity (programu) sa konkrétne zapojíte?

Budem sa môcť prihovoriť a povzbudiť všetkých „mladých srdcom“.

Pripojíte svoju pozvánku pre tých, ktorí ešte stále váhajú, či sa stretnutia zúčastniť?

Trošku upravím slová pápeža Františka: Ak si doteraz hľadal/a pohodlie a držal/a sa v závetrí, keď sa vynorili prekážky, teraz máš pozvanie s odvahou prísť do Prešova na P18, aby si svedčil, že chceš žiť s Ježišom a Máriou.

 

Komunikačný tím P18 

12.06.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené