Hľadáme ďalších dobrovoľníkov

Univerzitné Pastoračné centrum biskupa Jána Vojtaššáka v Ružomberku bolo prvú májovú nedeľu (6. mája 2018) dejiskom druhého organizačného stretnutia centrálneho tímu s vedúcimi pracovných tímov P18. O čom bolo? Na čom sa spolu členovia tímov dohodli? Hovoríme s Ondrejom Chrvalom, hlavným zodpovedným za prípravu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. 

Prečo ste sa opäť stretli? 

Prípravy Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove sú v plnom prúde. O necelé tri mesiace je tu akcia roka, na ktorú prídu mladí z celého Slovenska. Už viac než rok a pol sa jej venuje hlavne Centrálny tím zložený zo siedmich ľudí. K nim sa pred dvomi mesiacmi pridali ďalší. Sú to vedúci pracovných dobrovoľníckych tímov. Venujú sa napríklad registrácii, zabezpečeniu stravy či ubytovania alebo technickým prácam. Naším cieľom bolo zhodnotiť stav príprav, nadstaviť si ďalšie smerovanie a povzbudiť našich vedúcich tímov. Ak chceme, aby horel oheň vo všetkých srdciach, je potrebné ho najskôr zapáliť. Je to príliš veľký projekt na to, aby ho organizovalo niekoľko ľudí, a tento širší tím nevyhnutne potrebujeme. Každý z nich má svoju kompetenciu, každý z nich má zodpovednosť za konkrétne úlohy, ktoré sme si s nimi prešli. Zároveň sme sa snažili vytvoriť atmosféru spolupráce a rodinného ducha v tomto širšom organizačnom tíme. 

Ako ste ich povzbudili do služby?

Najskôr sme si všetci vypočuli motivačný príhovor nášho režiséra P18. Poďakoval a povzbudil vedúcich tímov k dobrovoľníckej práci na P18. Základom je, že samotní vedúci tímov nemôžu čakať, že dostanú všetko, čo majú robiť, zadané zhora. Čakáme iniciatívu od nich, najmä v oblastiach, v ktorých sú v odbornosti ďalej než my z Centrálneho tímu. A sme radi, že aktívne prejavili svoj záujem a ponúkli svoje dary a schopnosti Bohu a mladým. Našou túžbou je, aby sme vytvorili jedno veľké rodinné spoločenstvo. Dovolím si povedať, že sa to podarilo aj na predchodcoch P18 - na P15 v Poprade a R13 v Ružomberku. A veľmi po tom túžime aj na P18 v Prešove. 

Ako bude konkrétne prebiehať ich práca? 

Každý z vedúcich tímov dostal informáciu, od kedy do kedy bude potrebný na mieste a aká bude úloha jeho a jeho tímu. Zároveň dostal pozvanie do špeciálneho prípravného týždňa, ktorým bude žiť mesto Prešov už pred akciou. Ide o čas, kedy sa dobrovoľníci zapájajú do príprav P18, ale zároveň dostávajú aj duchovné povzbudenie a zažívajú spoločný čas medzi sebou. Na prípravu tohto týždňa máme určený špeciálny tím. Súčasťou budú každodenné ranné a večerné modlitby, sväté omše a večerný program pre dobrovoľníkov. Už teraz môžem prezradiť, že každá večerná svätá omša pre dobrovoľníkov bude v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove a bude otvorená pre verejnosť. Chceme byť spolu s tými, čo na ňu chodia pravidelne. Posledná bude s predsedom Konferencie biskupov Slovenska, bratislavským arcibiskupom metropolitom Stanislavom Zvolenským. 

Spomínal si, že ste ich povzbudili k hľadaniu dobrovoľníkov, ešte prebieha ich prihlasovanie? 

Áno, záujemcovia o dobrovoľníctvo sa môžu prihlásiť na oficiálnej stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk do konca mája. Aktuálne ich máme niečo cez 250. Veríme, že sa pridajú aj ďalší. Pri výbere tímu, v ktorom chcú slúžiť, si môžu vybrať jednu z troch možnosti. Tím P18 po uzavretí prihlasovania rozhodne, do ktorého tímu ich priradí podľa potreby. Najviac potrebujeme animátorov, preto budeme vďační, ak sa do projektu zapoja absolventi animátorských škôl z celého Slovenska. Je to akcia, na ktorej môžu naživo využiť svoje nadobudnuté skúsenosti a vedomosti. Povzbudzujem k dobrovoľníctvu aj ďalších ochotných mladých ľudí. 

Aké podmienky musia spĺňať dobrovoľníci? 

Každý záujemca o dobrovoľníctvo musí vyplniť prihlasovací formulár na stránke P18. Musí mať najmenej 17 rokov. Ďalšou podmienkou je odporúčanie od kňaza a preukázanie dobrovoľníckej skúsenosti, flexibilita a ochota pomôcť kdekoľvek. Z tých, ktorí sa prihlásia, tím má právo si vybrať tých, ktorých pozve do dobrovoľníctva. Počas príprav ich nečakajú len práce spojené s podujatím, ale aj špeciálny program počas prípravného týždňa, ktorý som už spomínal. Každý dobrovoľník bude mať zabezpečenú základnú stravu a ubytovanie.

Komunikačný tím P18

10.05.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené