Hry Odvážneho roka inšpirujú

Príprava Odvážny rok, ktorou sa mladí chystajú na letné Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, inšpiruje po celom Slovensku. Do katechéz, chystaných tímom lektorov bez nároku na odmenu, sa už zapojili ľudia vo viacerých obciach a mestách. Novinkou je, že viacerých mladých oslovila možnosť nacvičiť jednu z divadelných hier, ktoré sú súčasťou katechéz Odvážneho roka. Scénky už pripravili napríklad v Topoľčanoch, vo Važci a v Ružomberku. 

 

 

Viac fotografií nájdete TU

„Od tohto mesiaca sme začali spoločné katechézy s mladými na tému Odvážneho roka. A k prvej katechéze sme už pripravili divadelnú hru (video vyššie),“ hovorí sr. Jana Františka, SDR, ktorá vedie mladých v Topoľčanoch. Stretnutia majú vždy jedenkrát za mesiac - tretiu sobotu v mesiaci. Začínajú svätou omšou, v rámci ktorej sa hrá scénka z katechézy. Po svätej omši sa presúvajú na faru, kde pokračujú v katechéze a rozoberajú všetky aktivity, ktoré s ňou súvisia.

 

 

Na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku funguje spoločenstvo mladých, ktorých vedie kaplán Florián Volf. "Prišli s nápadom potešiť deti v miestnom detskom domove. Nechceli však organizovať len obyčajnú zbierku, rozhodli sa preto, aby to bolo ešte originálnejšie. Vybrali si kompletný text prvej z katechéz Odvážneho roka. Divadlo nacvičili a predviedli deťom v detskom domove," hovorí riaditeľ Gymnázia sv. Andreja Kamil Nemčík.


Divadelné hry Odvážneho roka zaujali aj mladých vo Važci. „Hrali sme zatiaľ prvú z ponúk, tešíme sa na ďalšie. Budúcich animátorov sme pozvali do toho, aby odvážne vstúpili nielen do nového roka, ale aj do katechéz Odvážneho roka. Mnohí z nich boli nadšení, že niečo také existuje,“ spomína Ľuboš Laškoty, zodpovedný za pastoráciu mládeže Spišskej diecézy.

Nápad spojiť sa s divadelníkmi vznikol podľa z túžby ponúknuť mladým nové pôvodné námety na krátke javiskové formy, malé divadlá či scénky. Tím P18 vie o mnohých spoločenstvách, ktoré chcú niečo nacvičiť a ponúknuť to verejnosti. Veľakrát však len opakujú scénky z internetu. Stoja za nimi amatérski i profesionálni režiséri. Divadelné hry sú súčasťou katechéz Odvážneho roka. Vďaka nemu vznikne tiež deväť nových autorských piesní a do projektu sa zapájajú aj viacerí profesionálni umelci.

Komunikačný tím P18 

24.01.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené