Logo T22

Logo Národného stretnutia mládeže T22 vytvorila Erika Tomášková.

Vychádza z témy a loga Svetových dní mládeže, ktoré sa v roku 2023 uskutočnia v portugalskom Lisabone. Ich mottom budú slová z Evanjelia podľa Lukáša:

«Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa» (1,39).

Cesta hornatým krajom, ktorou Mária kráčala za Alžbetou,bude nosnou myšlienkou duchovnej prípravy, aj samotného Národného stretnutia mládeže T22 v Trenčíne.

 V pravej časti loga je silueta Panny Márie. Jej tvár žiari  ako slnko - ona je svetlom na ceste ku pravému SVETLU. Stojí pod vrchmi, na začiatku cesty smerom hore. Pozýva nás vstať, kráčať, nevzdávať sa a objaviť nový výhľad na nebo. Túži nás sprevádzať na ceste za Ježišom a ukryť pod svoj materinský plášť. Sivá časť loga predstavuje vnútornú stranu plášťa – ako symbol pozvania do hĺbky jej srdca.

 Červená farba v logu pripomína turistické značky, označujúce najvýznamnejšie, diaľkové či hrebeňové turistické trasy. Cesta k Ježišovi je tá najvýznamnejšia a Národné stretnutie mládeže je príležitosťou na budovanie jednoty a povzbudením na ceste vpred.

Logo pripomína vitrážové okno, zložené z mnohých kúskov – podobne ako je život mladého človeka poskladaný zo stretnutí a ciest, na ktoré sa vydá.

Farebne vychádza z loga mesta Trenčín a je vložené do jednej jeho časti.  Národné stretnutie mládeže takto túži v meste zanechať svoju stopu – symbolicky vstúpiť do jeho loga a prakticky do jeho dejín.

14.09.2021

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené