Máriina cesta

Rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik sa aktívne zapojil do príprav budúcoročného Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove. V duchovnej príprave, ktorá má názov Odvážny rok, pre mladých pripraví každý mesiac novinku s názvom Máriina cesta. Ide o špeciálny seriál, v ktorom počas deviatich mesiacov predstaví známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých – ako vznikli, prečo vznikli a v čom spočíva ich sila. Mesiac október je mesiacom modlitby svätého ruženca, preto je prvá časť, ktorá je už dostupná na stránke narodnestretnutiemladeze.sk, zameraná práve na modlitbu ruženca. Biskup Stolárik ju označil za modlitbu lásky.

“Milí moji mladí priatelia, pozývam vás k tomu, aby sme si každý deň nanovo zamilovali moju najobľúbenejšiu modlitbu - modlitbu svätého ruženca. Je jednoduchá a krásna zároveň. Sprevádza ma každý deň, nech som kdekoľvek. Pozývam vás k tomu, aby sa stala aj vaším sprievodcom na cestách, kde ste. Doma, v škole, v práci. Zverme Márii, našej milovanej matke, všetky starosti a trápenia. Ona nám dá posilu. Prijmite moje pozvanie i k dennému zasväteniu sa Márii cez tri Zdravasy. Buďte odvážni. S tímom, ktorý chystá P18, vás pozývam, aby ste každý deň mysleli v modlitbe na všetkých, ktorí P18 pripravujú i tých, ktorí na toto veľké podujatie prídu. Spolu s Máriou. Ďakujem, že prijmete pozvanie,” pozýva k modlitbe rožňavský biskup Stanislav Stolárik.

“Počas druhej svetovej vojny sa slávny americký pästiar Billy Conn viezol v lietadle s niekoľkými hercami z Hollywoodu do Európy. Ich poslaním bolo rozveseliť amerických vojakov bojujúcich na amerických frontoch. Práve leteli nad kanálom La Manche. Bolo veľmi zlé počasie. Lietadlo sa odrazu začalo nebezpečne kývať a strácať výšku. Pilot stratil kontrolu nad lietadlom. Cestujúcich sa zmocnil strach. Iba Billy Conn pokojne vytiahol z vrecka ruženec a vyzval spolucestujúcich, aby sa spoločne modlili. Nevedno ako, lietadlo sa dostalo von z nebezpečenstva a šťastne pristálo,” prihovára sa mladým v jednom z príbehov o modlitbe ruženca biskup Stolárik.

V špeciálnej časti rožňavský biskup vysvetľuje mladým, kde vznikla modlitba ruženca a čo o ňom hovorí Biblia. “Už v 13. storočí nazvali túto modlitbu „rosarium“ – ruženec. Legenda z 13. storočia s názvom Mních a ruženec, hovorí o mladom študentovi, ktorí žil nezriadeným životom, no mal jeden dobrý zvyk: každý deň prinášal Panne Márii veniec kvetov, aby ním ozdobil jej obraz. Jedného dňa sa mladému mužovi zunovalo sveta a rozhodol sa vstúpiť do rádu sv. Bernarda k cisterciánom. Len jedno mu bolo ľúto, že v budúcnosti nebude mať viac tú možnosť, zbierať na poliach kvety a zdobiť nimi Pannu Máriu. A tak mu jeden starý mních poradil, aby veniec z kvetov nahradil vencom modlitieb,” píše biskup Stolárik.

Biskup Stolárik dáva mladým za príklad viacerých ctiteľov modlitby svätého ruženca - svätého Ľudovíta Mária Grignionu z Monfortu, svätého Don Bosca, svätého pátra Pia, svätého Jána Pavla II. či nového slovenského blahoslaveného Titusa Zemana. “Vo väzení úzko spájal svoje utrpenia s pomocou Panny Márie. Vytvoril si ruženec, ktorý mal 58 zrniečok. Vyrobil ich z chleba a každé zrnko znázorňovalo jedno vypočúvanie a mučenie,” píše mladým biskup Stolárik. “Modlitba ruženca okrem toho pozitívne vplýva na naše zdravie, predovšetkým na srdce a pľúca. Vedecký časopis British Medical Journal uvádza, že modlitba ruženca podporuje pravidelné pokojné dýchanie a optimálne ovplyvňuje kardiovaskulárny systém,” uvádza.

Novinka je súčasťou duchovnej prípravy Odvážny rok. Tá s pomocou rôznych námetov predstaví "kuchyňu" príprav P18 a Svetových dní mládeže (SDM) i rôzne materiály pre mladých - zamerané vždy na iný odtieň odvahy. Každú tému vypracoval tím skúsených lektorov. Novinka je vhodná nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy sú k dispozícii bezplatne na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku - 2013; a P15 v Poprade - 2015), ktoré sa uskutoční v júli 2018, sa začnú slovenskí mladí oficiálne pripravovať na SDM v Paname (v januári 2019).

Komunikačný tím P18

13.10.2017

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené