Miesta v Trenčíne, na ktorých sa bude odohrávať program na T22

Trenčín. 28. 7. 2022 Jednotlivé body programu sa uskutočnia na rôznych miestach Trenčína. Pozreli sme sa spoločne s komunikačnými oddeleniami na to, aké dominanty mesta T22 navštívi a na čo sa môžu účastníci v Trenčíne tešiť.

„Vo štvrtok večer N(M)OC MODLITBY, ktorá sa uskutoční v siedmich chrámoch. Jedným z nich bude napríklad Kostol Notre Dame, ktorý bol postavený v roku 1909 v neorománskom slohu a nástenné maľby sú dielom slovenského maliara Petra J. Kerna. Alebo Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda je nový chrám, ktorého základný kameň bol položený len v roku 2014,“ vyjadril sa hovorca T22 Kristián Sabo. Okrem týchto dvoch sa N(M)OC MODLITBY uskutoční ešte v Kaplnke sv. Anny, Átriu pod vežou, Piaristický kostol sv. Františka Xaverského, farský Kostol narodenia Panny Márie a Evanjelický kostol. Súčasne sa bude hlavný program stretnutia odohrávať v Mestskej športovej hale.

„Ďalšími zaujímavosti sú aj Mierové námestie uprostred Trenčína, na ktorom bude sobotňajšie EXPO povolaní. Pôvodne ho tvorila pôvodná stará historická cesta, spájajúca Moravskú bránu cez Považie s údolím rieky Nitry. Na koncoch námestia boli v polovici 15. storočia postavené brány (dnes Mestská veža). Z Mierového námestia je výnimočný výhľad na Trenčiansky hrad – historickú dominantu Trenčianskeho kraja – je to taktiež miesto panelovej diskusie na T22. Máme radosť z toho, že mladí ľudia môžu objavovať dominanty nášho mesta a kraja,“ vysvetľuje hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová.

Pridáva sa k nej aj rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik: „Trenčín sa aj vďaka našej univerzite považuje za študentské mesto plné kreatívnych ľudí, ktorí vytvárajú jeho typickú atmosféru, takže sme radi, že sa Národné stretnutie mládeže uskutoční práve v priestoroch našej univerzity. V posledných rokoch prešla univerzita obrovskými pozitívnymi zmenami a rozvojom vedecko-technickej infraštruktúry, čo vytvára motivačné prostredie a nový potenciál pre špičkové štúdium, vedu a výskum.“

Vyvrcholenie programu Národného stretnutia mládeže T22 sa uskutoční na najstaršom pútnickom mieste na Slovensku – Skalka pri Trenčíne, ktoré je späté so životom svätých Svorada-Andreja a Beňadika. Svorad-Andrej žil veľmi prísnym asketickým životom v pustovni na Skalke a svätý Beňadik bol jeho žiakom, po jeho smrti sa rozhodol bývať na tom istom mieste. „Tešíme sa z prítomnosti mladých v našom kraji, ktorí vďaka T22 spoznajú nielen Trenčiansky hrad vo vlastníctve Trenčianskej župy, ale aj najstaršie pútnické miesto na Slovensku – Skalku. Práve tu sa bude odohrávať záverečná púť Národného stretnutia mládeže T22. V blízkosti Skalky sa nám podarilo vybudovať novú cyklotrasu, ktorá prepojila nielen dva hrady – Trenčiansky hrad s hradom Brumov, ale aj obyvateľov dvoch krajov a štátov. Cyklotrasu z Trenčína do Nemšovej slávnostne posvätil nitriansky diecézny biskup Viliam Judák,“ povedala Barbora Janošková z odboru komunikácia TSK. 

Mediálny tím T22 / Zuzana Vandáková

Fotografie: Tomáš Fečo / Človek a viera

29.07.2022

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené