Mladí ľudia naplnili trenčianske kostoly a námestia

Trenčín 29. 7. 2022    Druhý deň Národného stretnutia mládeže T22 strávili mladí ľudia z celého Slovenska na rôznych miestach v Trenčíne. V rámci programu navštívili trenčianske kostoly, v ktorých sa stretli s ostatnými členmi svojej diecézy. Poobede mali možnosť darovať seba v službe druhým počas popoludnia tvorivosti a angažovanosti.

DIECÉZNE STRETNUTIA

Piatkové doobedie bolo venované slovenským diecézam. Mladí sa so svojou diecézou stretli vo vybranom trenčianskom kostole alebo v hale. Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis vo svojom príhovore nezabudol pripomenúť, že mladí sú darom. V nasledujúcej diskusii dostal otázku, v ktorej mal odpovedať, čo má na mladých najradšej. „To, že sú mladí,“ odpovedal.

Žilinského stretnutia sa zúčastnil aj predseda Rady pre mládež ČKB a pomocný biskup českobudějovický Mons. Pavel Posad. „Slovenská viera je živšia ako česká, udržte si to,“ povzbudil mladých biskup.

Aj mladí Banskobystrickej diecézy sa stretli na spoločnom stretnutí diecézy v priestoroch telocvične Piaristického gymnázia J. Braneckého. Nechýbala spoločná modlitba, piesne, kvíz v jednotlivých tímoch, svedectvo rehoľnej sestry Rút o jej ceste povolania, ako aj príhovory otca Andreja Darma a otca Juraja Karcola. Otec Andrej sa mladým prihovoril: „Dôležitejšie je byť ako robiť. Dovoľ, aby Boh konal, nie ty.“ A pokračoval: „Každý deň rátam s tým, že Boh má niečo pripravené. A myslime tak, ako o nás myslí Boh.“ Jeho príhovor bol plný humoru. Toto doobedňajšie stretnutie pripomínalo Kvetné víkendy (alebo Kveťák), ktoré sa uskutočňujú na Kvetnú nedeľu v Banskobystrickej diecéze.  

POPOLUDNIE ANGAŽOVANOSTI A TVORIVOSTI

Popoludnie strávili účastníci T22 na tvorivých workshopoch alebo v službe. Angažovať sa mohli napríklad na workshope Svetlo v tme, kde si mladí mohli vyskúšať ako (ne)vidia zrakovo postihnutí ľudia. Na Mierovom námestí sa mladí mohli stať dobrovoľníkmi pre Mary’s Meals. Ľuďom prechádzajúcim námestím vysvetľovali, ako pomôcť hladujúcim deťom v Afrike. Iné formy dobrovoľníctva boli napríklad upratovanie mesta, rozhovory so seniormi, pomoc v Hospice Milosrdných sestier alebo voľnočasové aktivity s rómskou komunitou. „Chlapci vyčistili okolie Kaplnky svätej Anny a dievčatá upratovali a dezinfikovali jej vnútro,“ hovorí animátorka Sabína, ktorá mala účastníkov na starosti.

Workshop V sieti viedli kňaz Andrej Ondrejka, sestra Lamiya a psychologička Jana Vindišová. Cieľom workshopu bolo ukázať mladým účastníkom, ako sa nezamotať v sociálnych sieťach. Väčšina zúčastnených si ani nepamätá svet bez internetu. Hostia najprv účastníkom pustili ukážky svojej práce na YouTube. Potom sa zamerali na nebezpečenstvá internetu, jeho pozitíva aj negatíva. Psychologička Vindišová vysvetlila, ako vzniká internetová závislosť, akú úlohu v tom zohráva dopamín a systém odmeny, a že každý sa môže stať závislým na sladkostiach či internete. Zdôraznila, že neraz môžeme vďaka závislosti na internete prísť o radosť z obyčajných vecí, ako napríklad prechádzka, príroda, stretnutia s priateľmi. Účastníci mali priestor aj na otázky a hostia na záver zožali zaslúžený potlesk. 

DUCHOVNÝ PROGRAM

Viac ako dvetisíc účastníkov malo možnosť zažiť gréckokatolícku svätú liturgiu. Svätú liturgiu celebroval vladyka Peter Rusnák. „Kristus sa chce s tebou rozprávať o tebe, o tvojom živote, má záujem o teba, ako žiješ, čo robíš, nad čím rozmýšľaš, aké sú tvoje túžby, kam smeruješ,“ povedal v príhovore vladyka Peter Rusnák. „Návrat sa vždy začína tak, že vstanem. Keď sa chcem vrátiť a obrátiť sa. Ježiš Kristus chce, aby sme v ňom spočinuli. Boh má špeciálny plán s každým človekom,“ pokračoval. 

Hudobne liturgiu sprevádzali gréckokatolícki seminaristi. „Náš hlavný gitarista nám povedal, že sa ideme modliť, nie vystupovať,“ spomína účinkujúca Adriana, ktorá sa spevom pripojila k niektorým piesňam.

Piatkový večer strávili účastníci T22 v športovej hale, kde prebehla netradičná krížová cesta, v ktorej sa premietali živé spomienky Krista. Krížovú cestu sprevádzala tvorivá skupina Poetica Musica. Celá krížová cesta bola aj tanečne znázornená vďaka tanečnému divadlu ATak. Na záver dňa udelil všetkým požehnanie pomocný košický biskup Marek Forgáč.

Autor: Mediálnz tím T22/ Filoména Ághová, Zuzana Vandáková

Foto: Tomáš Fečo, Jaromír Mikulec - Človek a viera

29.07.2022

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené