Mladí si zaslúžia pozornosť

Kto to hovorí? Prešovský župan Milan Majerský. V čom pomôže kraj, ktorý vedie? Prečítajte si náš rozhovor.

PSK podpísal s organizátormi P18 memorandum o spolupráci, bola to vaša iniciatíva?

S organizátormi P18-tky sa poznám už dlhšie, svojím spôsobom som participoval na príprave podujatia P15, ktoré bolo v Poprade. Ako vtedajší primátor som z časti bol tiež spoluorganizátorom, keďže v našom meste, Levoči, využívali určité priestory. Iniciatíva bola vzájomná, stretli sme sa v decembri 2017 po voľbách. Ešte som bol vtedy primátorom mesta Levoča, a hovorili sme o tom, že budeme v rámci P18 spolupracovať – ja ako novozvolený župan, aj primátorka Andrea Turčanová. Verím, že výsledok celého podujatia bude pozitívny.

Prečo má podpora práce s mládežou u Vás takú podporu?

Myslím si, že mladí ľudia si zaslúžia pozornosť. Sú jednak budúcnosťou našich miest, obcí, ale aj našej krajiny. A čím viac pozornosti sa im bude venovať, tým krajšia bude aj budúcnosť. Mladí ľudia musia cítiť oporu tých, ktorí sú vo vedení akejkoľvek inštitúcie, organizácie, ale aj mesta, štátu a samotnej krajiny. Mladí sú naozaj našou budúcnosťou.

Ako pomôže PSK pri organizácii P18?

Prešovský samosprávny kraj je spoluorganizátorom, ale určite chce byť aj v rámci svojich inštitúcií a organizácií nápomocný v určitom servise, či už sú to naše školy, internáty alebo telocvične, chceme ich dať k dispozícii organizátorom. Vyčlenili sme aj časť finančných prostriedkov, ktoré boli schválené. Aj Úrad Prešovského samosprávneho kraja sa stane na jeden deň akýmsi modelom zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, kde mladí budú môcť sedieť v poslaneckých laviciach a budú sa môcť vžiť do role, ako by sa rozhodovali, a ako by vstupovali do rozhodovacej činnosti.

Súčasťou aktivít P18 je aj „Deň angažovanosti“, ako vnímate túto aktivitu?

Angažovanosť, solidarita či dobrovoľníctvo sú termíny alebo danosti, ktoré v dnešnej dobe veľmi potrebujeme. Iba angažovaní ľudia a ľudia, ktorí chcú z vlastnej iniciatívy niečo dosiahnuť s podporou druhých, môžu dosiahnuť dobré výsledky. Ľudia nemajú čakať na to, že ich niekto bude pohýnať alebo nútiť do nejakej činnosti, aj keď verejnoprospešnej, majú byť sami iniciatívni. Preto, keď počujeme dnes o dobrovoľníctve, tak angažovanosť je určite dosť identický pojem, človek totiž naozaj z vlastnej iniciatívy alebo z dobroty srdca chce urobiť niečo pre druhých, chce im byť nápomocný, chce byť prospešný bez nároku na odmenu či uznanie. A to iba preto, že chce druhým pomôcť.

Ako pracuje PSK s mládežou? Existujú aktivity kraja, ktoré sú určené mladým?

Prešovský samosprávny kraj samozrejme podporuje aktivity pre mladých, či už sú to športové, kultúrne alebo duchovné aktivity. Toto nie je prvá iniciatíva, respektíve prvá aktivita, ktorú ideme podporiť. Už ako primátor mesta som pracoval s mládežou, aj cez mládežnícky parlament. Som preto presvedčený, že mladých treba vťahovať do verejného diania.

Stane sa Prešovský kraj krajom mladých a Prešov jeho centrom?

Prešovský samosprávny kraj sa stane krajom mladých vtedy, keď im poskytne dostatok kvalitných škôl, školských zariadení a dostatok pracovných príležitostí. Nesmierne mi záleží na tom, aby v Prešovskom samosprávnom kraji bola dobre vybudovaná cestná infraštruktúra, lebo to je zárukou toho, aby sa firmy a investori mohli etablovať v kraji. Samozrejme krajské mesto je ako keby hlavné mesto kraja, je srdcom, ktoré má vysielať okysličenú krv do celého tela, teda kraja. Preto si aj veľmi cením spoluprácu s primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou a verím, že sa nám spoločnými silami podarí zorganizovať P18-tku tak, aby mladí ľudia, ktorí tu budú, sa budú cítiť dobre a odnesú si kopec duchovných zážitkov, dobrých stretnutí, nových priateľstiev a hlavne odídu povzbudení do ďalších dní.

 

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

04.07.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené