Na P18 vytvoríme galériu

Hoci sa Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove uskutoční až v lete budúceho roka, jeho organizátori prinášajú ďalšie novinky. Do prípravy Odvážny rok, ktorej súčasťou je vznik deviatich nových autorských piesní, sa najnovšie zapoja viacerí divadelníci a profesionálni umelci. Ich diela, ktoré budú žánrovo odlišné, vzniknú z mesiaca na mesiac. Zamerané budú vždy na hlavnú tému mesiaca prípravy. Pri divadle vzniknú kompletné texty divadelných hier s réžijnými poznámkami a odporúčaniami na scénu, kostýmy a hudbu. Pri výtvarnom umení to budú maľby, sochy a iné diela. Tím P18 ich vystaví počas celonárodného podujatia mladých v špeciálnej galérii priamo v meste Prešov.

“Národné stretnutie mládeže je o spájaní rozličných chariziem a talentov. Tešíme sa, že nám vyšiel veľký sen spájania umelcov,” hovorí autor duchovnej prípravy Pavol Danko. Nápad spojiť sa s divadelníkmi vznikol podľa neho z túžby ponúknuť mladým nové pôvodné námety na krátke javiskové formy, malé divadlá či scénky. “Vieme o mnohých spoločenstvách, ktoré v rámci evanjelizácie chcú niečo nacvičiť a ponúknuť to verejnosti. Veľakrát sa len opakujú scénky z internetu, preto im ponúkame niečo nové a doteraz nevidené,” dodáva. Prvá divadelná hra dostala názov Mreže. Stojí za ňou známa režisérka zo Šariša Katarína Pirohová, ktorá stojí napríklad za muzikálnymi dielami Farár z (M)ARSU a Volajte ma Meggi.

 

Ďalšie hry chystajú dlhoročná priekopníčka na poli detského divadla z Lendaku Mária Budzáková, dramaturgička z Bratislavy Zdenka Pašuthová, režisérka divadla Malá múza v Ilave Magda Pajanková, študentka herectva a tvorivá duša celoslovenského projektu Godzone Terézia Slavkovská, salezián Maroš Husár SDB, zakladateľ Teatro Colorato a profesionálny režisér Peter Weinciller, dlhoročný ochotnícky režisér v DS Rondo Preseľany Igor Pargáč a mladý talentovaný autor Ľubomír Švorca.

Druhou veľkou skupinou, ktorá sa aktívne zapojí do príprav P18, je neformálne združenie profesionálnych kresťanských výtvarníkov KRESTum. Jeho členovia tvoria originálne umelecké diela slúžiace na šírenie kresťanskej kultúry a kresťanských hodnôt. Prví dvaja, ktorí sa zapojili, sú výtvarník Jozef Vydrnák a španielska výtvarníčka žijúca na Slovensku María Jesús Machek – Rivero. “Oslovili sme ich s prosbou, aby cez svoje originálne diela ponúkli mladým ľuďom svoj pohľad na témy, ktoré sú súčasťou duchovnej prípravy. Sú o odvahe a biblických postavách. Diela predstavíme každý mesiac prostredníctvom webstránky a počas P18 v samostatne vytvorenej galérii,” hovorí Pavol Danko.

Okrem Jozefa Vydrnáka a Marie Jesús Machek - Rivero sa s dielami v najbližších mesiacoch predstaví mladý výtvarník Ľubo Michalko, ktorý sa venuje priemyselnému dizajnu. Ďalej to bude akademická maliarka Iva Štrbová Jarošová, výtvarníčka Zuzana Bobovská, Andrej a Zuzana Botekoví, Jana Zaujecová, ktorá sa venuje liturgickému odevu a Katarína Bӧhmová, venujúca sa odevnej tvorbe a maľovaniu na hodváb.

Všetci divadelníci a umelci vytvárajú svoje diela v duchu prípravy Odvážny rok. Rada pre mládež a univerzity KBS, ktorá za ňu zodpovedá, v nej ponúkne mladým deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. “Ak si známy vzorec vody H2O napíšeme a prečítame odzadu, dostaneme O2H, resp. „o-dva-ha“. Odvážny rok teda spája odvahu so symbolikou vody. Niektorí biblisti nazývajú Jánovo evanjelium aj evanjeliom vody, ktorou je Kristus,” vysvetľuje výber témy duchovnej prípravy jej autor Pavol Danko, režisér programu P18. Záujemcovia ju môžu nájsť na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk (v časti Odvážny rok). Príprava Odvážny rok nadväzuje na dve podobné kampane z minulosti - Milosrdný a Čistý rok.

Komunikačný tím P18

16.10.2017

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené