Na Slovensku sa deje niečo veľké

Má prehľad o všetkom. Rád však pracuje v tíme a nechá si poradiť od múdrejšieho. Túži byť na viacerých častiach programu, aj keď sa to zrejme nepodarí. Prečo prísť na P18? Hovorí hlavný zodpovedný za P18 Ondrej Chrvala. 

Čo je úlohou "hlavy" v centrálnom tíme P18?

Mať dokonalý prehľad o celom veľkom procese, riadiť toky komunikácii a delegovať úlohy do tých správnych tímov, ktoré ich môžu vyriešiť. Zároveň prebrať zodpovednosť za finálne rozhodnutia v otázkach, ktoré sa riešia. Neriešiť ich však direktívne zhora, ale dať ich na zváženie ľuďom, ktorí k tomu majú čo povedať. Rád pracujem v tíme a nechám si poradiť múdrejšími odo mňa. A tí sa nájdu pri každej otázke. A napokon byť  na akcii byť krízovým manažérom, čiže riešiť nečakané aktuálne problémy, čo sa vyskytnú, pretože predsa len poznám systém najlepšie a teda viem, kde hľadať riešenia.

Čo ťa na tejto úlohe teší a čo, naopak, ťaží, respektíve je také najťažšie?

Teší ma, keď nakoniec pripravíme niečo, čo funguje a čo ľuďom "chutí". Keď sa prechádzam po akcii a vidím zhmotnené veci, ktoré sme v priebehu dvoch rokov postupne vysnívali. Najťažšia je tá zodpovednosť, lebo rozhodnúť znamená vybrať riešenie, ktorá má, samozrejme, aj svoje nedostatky (snažíme sa vždy nájsť najlepšie, ale to neznamená, že je dokonalé), ale potom aj niesť následky, ak sa ukáže ako nie najšťastnejšie.

Prečo by mal mladý človek prísť na P18?

Dôvodov je veľa – od zážitku Božej prítomnosti veľmi podobnému tomu na SDM cez zapojenie do živej Cirkvi až po získanie nových priateľstiev a osobný rast. Ale možno taký špeciálny dôvod je ten, ktorý spomínali niektorí, čo sa rozhodli neísť a potom to sledovali na televíznej obrazovke – že sa na Slovensku deje niečo veľké a ja som to zmeškal.

Na čo z programu sa obzvlášť tešíš (aj keby si sa toho nemohol zúčastniť)?

Určite sa nebudem môcť zúčastniť programu na desiatkach miest počas tzv. Popoludnia angažovanosti. Bude to veľmi silné popoludnie a verím, že tam vznikne veľmi veľa osobných príbehov, ktoré budú len v Božom srdci, lebo ich nebude možné všetky zmapovať a zaznamenať. Veľmi sa teším aj na piatkovú krížovú cestu v amfiteátri či nedeľnú pozývačku na SDM do Panamy.

Bude tradícia národných stretnutí pokračovať aj ďalej?

Nevidím dôvod odpovedať na túto otázku negatívne, ale všetko je v Božích rukách.

 

Vizitka Ondreja Chrvalu (35)

Pôvod: Naháč

Vzdelanie: gymnázium v Trnave, potom som strávil tri krásne roky v seminári v Bratislave. Odtiaľ ma poslali na štúdiá do Ríma, kde som dokončil teológiu na Lateránskej univerzite a urobil si postgraduálne štúdium z Pastorácie mládeže na Saleziánskej univerzite.

Obľúbená kniha a film: kníh je viacero, ale víťazí Sväté Písmo :); film The Mission (1984) s hudbou od Morriconeho.

Čo rád robím: Veľmi rád podávam Bohu nástroje pri tom, ako niečo neusporiadané alebo pokazené dáva dohromady.

(Ne)Splnený sen: Odpočinúť si po Národnom stretnutí mládeže. 🙂

Motto: Nemám čas vymýšľať si ho. 🙂

 

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková 

20.06.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené