O2H dôverovať

Prinášame druhú odvážnu katechéza Odvážneho roka. Tentokrát nesie tému O2H dôverovať.

Katechéza, ktorá nás pozýva k dôvere, vychádza podobne, ako všetky ostatné, z Evanjelia podľa Jána. Tentoraz na vás najskôr čaká stať o svadbe v Káne Galilejskej (Jn 2, 1-12). V liste mladým sa prihovára Patrik Balázs, ktorý zodpovedá za postoráciu mládeže Rožňavskej diecézy. Hovorí o tom, že samotná dôvera si vyžaduje obrovskú odvahu. Postavou odvahy a zároveň dôvery je Mária, ktorá v Káne upozornila Ježiša na to, že sa na svadbe minulo víno. Jej „urobte všetko, čo vám povie,“ je obrovskou výzvou aj pre nás. Pozýva nás, aby sme sa nechali učiť Pannou Máriou, ako počúvať a dôverovať Bohu. Aby tak mohlo z vody vzniknúť víno.

Prvá aktivita nesie názov Mária – priateľka do dažďa. Na základe príkladov z Máriinho života (Máriina cesta k Alžbete; Mária stráži vzácne veci v srdci; Svadba v Káne; Mária pod krížom; Mária v hornej sieni) pozýva odvodiť charakteristiku dôveryhodného priateľa a zároveň si klásť otázku, akým som ja priateľom pre iných. Druhá aktivita Cesta si kladie za cieľ priblížiť odvahu dôverovať niekomu, aj keď nevieme, čo sa stane. Súčasťou je netradičná „obrazová“ modlitba, ktorá vychádza z mozaiky Zvestovania od Marka Rupnika. Posledná aktivita Dobrý otec nás pozýva do najťažšej školy – dôverovať Bohu, že je dobrým Otcom.

Texty k adorácii pripravil autor listu Patrik Balázs. Pomáha viac sa vnoriť do deja svadby v Káne – premietnuť si ju do svojho vlastného života. Máriina cesta od rožňavského biskupa Stanislava Stolárika ponúka rôzne pohľady na modlitbu Zdravas, Mária. Napríklad O2H prijať Božiu vôľu ako Mária; O2H slúžiť ako Mária; O2H bojovať ako Mária či spevák a Ave Mária i kľúč do raja – pobožnosť Troch Zdravasov. Divadelná hra od Márie Budzákovej z Lendaku hovorí o Zázraku v Káne Galilejskej. Poslednou časťou je ďalšia novinka - pieseň od Dominiky Gurbaľovej s názvom Dôveruj Jeho srdcu. Máte O2H dôverovať? Posuňte katechézu čo najďalej.

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková

01.11.2017

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené