O2H milovať

A je to tu! Po deviatich mesiacoch uzrela svetlo sveta deviata katechéza, ktorou je zavŕšený celý cyklus katechéz v rámci Odvážneho roka. Tému nesie tú najodvážnejšiu – O2H MILOVAŤ.

Evanjelium na začiatku nás vovádza do stati o Márii Magdaléne a jej slzách vo veľkonočné ráno ((n 20, 1 – 18). V poslednom liste sa mladým prihovára redemptorista Miroslav Bujdoš CSsR. „Nerob len to, čo sa od Teba očakáva. Chci viac, ako len náboženskú zdvorilosť. Chci viac, ako len byť slušným človiečikom. Môžeš priniesť chuť tam, kde je znechutenosť, svetlo tam, kde je tma. Nemáme byť len tí, ktorí sú skromní, tichí, nenápadní a zdvorilí... My máme žiariť! Mária Magdaléna to pochopila. Nedovolila strachu, aby jej diktoval čo a ako má robiť,“ povzbudzuje otec Miroslav.

V prvej aktivite Misia „Záhradník“ je cieľom motivovať účastníkov k tomu, aby v ľuďoch hľadali to dobré a prejavovali lásku aj tým, ktorí sú „ťažko milovateľní“. Je inšpirovaná citátmi zo Svätého písma. Druhý aktivita Máš odvahu milovať? pozýva k odvahe milovať a konať dobré skutky. Pomocou evanjeliovej state prvého veľkonočného rána a konkrétnych tipov, ako konať dobro vo všednosti. Posledná aktivita Jazyky lásky povzbudzuje účastníkov k prejavom lásky a k odhaleniu konkrétnych jazykov lásky.

Adorácia na tému Pri hrobe s Máriou Magdalénou sa nesie vo veľkonočnom duchu. Obsahuje aj obrad vzájomného zmierenia – starobylý obrad praktizovaný v byzantských cirkvách. Posledná časť Máriinej cesty sa venuje Akatistu k Presvätej Bohorodičke – Raduj sa, Mária, lebo skrze teba k nám Radosť prichádza! a pochádza tentokrát od otca Martina Mráza z Košickej eparchie.

Posledná divadelná hra tentokrát od saleziána Róberta Flamíka. Už jej názov je inšpirujúci – Choď, drahá Mária Magdaléna, choď!. A posledná pieseň Zo sna od autorky Evky Hreškovej.

Poďme odvážne milovať!

 

Komunikačný tím P18

07.06.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené