O2H rozmýšľať

Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zverejnil tretiu zo série deviatich katechéz v duchovnej príprave Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. Zverejnil ju na stránke narodnestretnutiemladeze.sk. Potom, ako prvé dve pozvali k odvahe zmeniť sa a dôverovať, ďalšia pozýva k odvahe rozmýšľať.

Novinka začína opäť špeciálnym listom pre mladých ľudí, ktorý napísal známy biblista František Trstenský. Stojí aj za textom novej adorácie. Katechéza tiež prináša aj tri nové aktivity. Seriál mariánskych modlitieb od rožňavského biskupa Stanislava Stolárika približuje tentoraz modlitbu Anjel Pána. Neodmysliteľnou súčasťou je nová divadelná hra. Nová má názov Kolobeh. Vytvorila ju Zdenka Pašuthová. Záverečnou časťou je tretia pieseň Odvážneho roka. Skladbu “Odvážna láska” predstavuje skupina Heartbeat.

Príprava “Odvážny rok” začala po blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana. Za každou novinkou, ktorá pripraví mladých na P18 v Prešove a SDM v Paname, stojí tím skúsených lektorov. Počas celej prípravy ponúkajú mladým deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. Aktivity sú vhodné pre mladých, ale aj pre kňazov, katechétov a učiteľov. Odvážny rok nadväzuje na dve podobné kampane z minulosti - Milosrdný a Čistý rok.

Komunikačný tím P18

01.12.2017

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené