O2H zmeniť sa

V Televízii LUX sme predstavili prvú katechézu Odvážneho roka (3. októbra 2017). Ďalších osem predstavení katechéz bude vždy prvý utorok v mesiaci. „Celá príprava smeruje k obrovskému stretnutiu mládeže z celého Slovenska, kde sa mladí ľudia budú môcť stretnúť so svojimi pastiermi, rehoľníkmi, kňazmi a hlavne medzi sebou navzájom, aby zažili univerzalitu, radosť z mladej, jednotnej Cirkvi,“ povedal v úvode moderátor Pali Danko. Deň vyhlásenia blahoslaveného dona Titusa Zemana sa stal štartom Odvážneho roka, ktorý smeruje k Národnému stretnutiu mládeže P18 v Prešove. V úvode moderátor predstavil nové logo P18, ktorého autorom je Peter Sedlák z Prešova.

Prvým hosťom bol kňaz Andrej Darmo, ktorý trinásť rokov pôsobil v Diecéznom centre mládeže Maják na Španej Doline. Momentálne je farárom farnosti Trnavá Hora. Napísal list mladým a adoráciu k prvej katechéze. „Každý, kto mal odvahu byť iný – nie v zmysle nútenej inakosti, že si niečo dokazujem, ale iný v zmysle toho, k čomu ma Boh pozýva, zmenil, poznačil dejiny,“ povedal Andrej na margo svojho listu, „stať sa vôňou vzkriesenia. Keď je v nás Boh, ľudia cítia, že je v nás niečo iné. Poznačiť svet Božou a svojou vôňou.“

Prvá katechéza vychádza z Jánovho evanjelia, konkrétne hovorí o Jánovi Krstiteľovi. „Krst nás mení v tom, že opúšťame tie staré veci a môžeme začať nové veci. Nechávam starého človeka a uvedomujem si, že Boh ma vnútorne mení a pozýva ma konať v láske, lebo my niekedy reagujeme ako kopírovacie stroje – ty si ku mne dobrý, ja som k tebe dobrý; ty si ku mne zlý, ja som k tebe zlý. Ježiš nás pozýva milovať za každých okolností. Celá symbolika krstu je, že sa človek zrieka zlého, ponára, zomiera s Kristom vo vode, vstáva z mŕtvych, je pomazaný vôňou, dostáva svetlo, aby videl, čo je dobré a čo zlé, dostáva nový odev,“ povedal Andrej.

V relácii sme predstavili štruktúru každej katechézy: evanjelium, list, tri aktivity, adorácia, Máriina cesta, divadelná hra a pieseň. Andrej predstavil bližšie texty k adorácii, ktorej súčasťou je aj obnova krstných sľubov. Sima Martausová zaspievala pieseň Baránok, ktorá vznikla pre prvú katechézu O2H zmeniť sa. „Ako keby pieseň spieval Ján Krstiteľ Ježišovi. A Jánom Krstiteľom môže byť ktokoľvek – aj ja, ty – kto upriamuje druhých na Krista,“ vysvetlila. Posledným hosťom bola María Jesús Machek Rivero, maliarka, pôvodom Španielka, žijúca päť rokov na Slovensku. Namaľovala obraz Jána Krstiteľa k prvej katechéze. Moderátor predstavil aj diela druhého výtvarníka Jozefa Vydrnáka. Predstavené boli aj aktivity a divadelná hra od Katky Pirohovej.

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková

05.10.2017

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené