Očakávania dobrovoľníkov

Našim dobrovoľníkom sme počas prípravného týždňa položili dve otázky: Prečo prišli ako dobrovoľníci na P18? A čo od tohto stretnutia očakávajú?

Adela, stravovací tím
Prišla som, lebo chcem pomôcť s týmto podujatím, lebo si myslím, že to je fajn a očakávam, že tou svojou troškou, čo môžem, prispejem k tomu, aby sa to podarilo.

Kika, stravovací tím
Nemám žiadne očakávania a prišla som ako dobrovoľníčka, lebo viacej ma baví pomáhať, ako len tak byť na programe, a chcem tu spoznať nových priateľov a tak byť bližšie k Bohu tým, že budem slúžiť a pomáhať.

Ivka, stravovací tím
Prišla som, aby som pomohla aj druhým ľudom, lebo viem, že treba pomôcť, ale očakávania nemám žiadne.

Filip, stravovací tím
Ja som prišiel pomôcť, lebo som z tohto mesta a je tu táto super akcia. Očakávam, že pomôžem a budem nápomocný a budú mať z toho iní radosť.

Dominik, security tím
Ani sám neviem, čo očakávam neviem, ale dúfam, že sem prídu ľudia a duchovne sa povzbudia a načerpajú. Prišiel som preto, lebo chcem mať také nové skúsenosti z prácou s ľuďmi a pomôcť niečomu, čo Pán Boh robí na Slovensku.

Veronika, zdravotnícky tím
Bola som aj na P15 a bolo také prirodzené ísť aj na P18. Očakávam, že načerpám a poslúžim, ak bude treba, tak poslúžiť ak bude treba, ale dúfam, že nebudeme mať my zdravotníci veľa roboty tento víkend.

Patrik, zdravotnícky tím
V podstate som sem prišiel zabezpečovať prvú pomoc, takže očakávam, že v prípade, že niekomu príde zle, budeme tí, ktorí budú schopní pomôcť ostatným ľuďom. Samozrejme, inak sme sem prišli pre duchovný program tak ako všetci. A nechám sa prekvapiť, takže nejaké veľké očakávanie nemám.

Pavol Danko, režisér P18
Ja snívam tento sen o P18 už dva roky a prišiel som sem, aby som videl, ako Boh tie sny plní a ako nás prekvapuje stále viac a viac.

Marek, security tím
Prišiel som spoznať nových ľudí, užiť si úžasný týždeň a pomôcť s veľmi dobrým dielom na Slovensku. Očakávam únavu, možno aj ťažšie časy, ale očakávam z tohto celého podujatia veľké požehnanie pre všetkých ľudí a dúfam, že aj pre celé Slovensko.

Miroslav, security tím
Prišiel som na túto akciu, aby som väčšmi hľadal Boha, trošku sa väčšmi obohatil v duchovných veciach. Myslím, že to je aj skvelá príležitosť na spoznanie mnohých ďalších ľudí, ktorí majú podobne zameranie a rovnaké podobné ciele ako ja – hľadať živého Boha v každodennej rutine a ísť za ním po celý život. Nájsť aj v takých vzoroch a pri mladých ľuďoch nejakú inšpiráciu, modliť sa za nich, za ich postoje, vývin, smerovanie. Myslím, že si tak môžeme pomáhať navzájom, že to dáva skvelú príležitosť pre mnoho dobrého. A očakávam Božie kráľovstvo.

Gejza, školník, kostolník, tréner
Na tejto škole (Gymnázium sv. Moniky, hlavný stan dobrovoľníkov) a viem o týchto aktivitách a podporujem ich. Som tak blízko a predsa tak ďaleko, lebo som tu, ale nemôžem sa zúčastniť na všetkých týchto aktivitách, lebo som potrebný na inom mieste. Ale beriem tieto veci vážne, pretože som športovec – amatér bežec a keď mi dajú otázku, že čo robíš pri tých dlhých behoch, tak modlím sa, lebo čo iné mi zostáva, jedine s Božou pomocou človek dôjde do cieľa. Čo očakávam od tohto stretnutia? Myslím si, že sa stretne veľa (nielen) mladých ľudí.

Vierka, info tím
Chcela som priložiť ruku k dielu a nejako pomôcť pri tomto podujatí i zažiť dobrovoľníctvo. Neočakávam nič špeciálne, možno prebudenie Prešova a nájdenie sa v službe dobrovoľníka.

Michal, info tím
Som prvýkrát vôbec dobrovoľník na akcii a je to vážne super, že môžem takto prísť a  pripraviť niečo pre ľudí. Všetko som zatiaľ zažil iba ako účastník. A je to naozaj zaujímavé takto prísť a pripraviť všetko. Očakávam, že budú isto nejaké problémy, možno ich všetky vyriešime, a že všetko vlastne vyjde podľa našich predstáv.

Alžbeta, tím výzdoba
Aby som sa začlenila medzi týchto ľudí, pomohla v takejto službe. Očakávam aj duchovné stíšenie, ale aj nové zážitky.

Filip, tím výzdoba
Prišiel som sem kvôli tomu, aby som bol s mladými od nás z farnosti a so svojimi kamarátmi a chceme vytvoriť dobrú partiu a poslúžiť ostatným mladým ľudom. Očakávam od toho, že to prinesie novú radosť a nádej do sŕdc mladých ľudí.

Marek, upratovací tím
Prišiel som sem, aby som mohol poslúžiť a očakávam od toho, že to bude veľmi dobrá akcia a sa spoznám s mnohými ľuďmi a prispeje to k tomu, aby mladí viac priľnuli k Cirkvi ako k svojej Matke.

Jozef, upratovací tím
Očakávam vytvorenie takého krásneho spoločenstva mladých a od nášho tímu, že to dobre dopadne, že všetko bude čisté, upratané.

Zuzka, upratovací tím
Prišla som sem, lebo bolo očistiť záchody a očakávam zhromaždenie mladých ľudí, ktorí sa chcú stretnúť s Bohom, ktorí po ňom túžia.

sr. Daniela, tím EXPO
Aby som pripravila pôdu pre svojich kolegov, pre sestry, bratov, ktorí prídu prezentovať svoje rehoľné komunity a spoločenstvá počas Expa. A očakávam záujem mladých ľudí, možno inšpiráciu pre nich, možno otázky, ktoré budú mať na rehoľné spoločenstvá, možno také nadšenie zo strany mladých ľudí, že vidia, že rehoľný, zasvätený život ešte stále žije a  má zmysel v tomto živote aj v tejto dobe.

sr. Juliána, tím EXPO
Pozvali ma do tejto služby pomôcť a som rada, že je to práve v Prešove, pretože je to moje rodné mesto. Mám skúsenosť z R13 a z P15, čo sa týka stretnutí EXPA. Som v takom očakávaní, čo rehoľníci a  pro-life hnutia predvedú alebo ako odprezentujú svoju odvahu a charizmu, lebo vždy to bolo takým prekvapením, takže čakám, čo to bude.

 

Komunikačný tím.

26.07.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené