Odvaha uveriť  

Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zverejnil šiestu zo série deviatich katechéz v duchovnej príprave Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. Prinášame ju na tejto stránke (v časti Odvážny rok). Prvých päť pozvalo mladých k odvahe zmeniť sa, dôverovať, rozmýšľať, odvahe žiť v pravde a odvahe nechať sa uzdraviť. Najnovšia je o odvahe uveriť.

Novinka začína opäť špeciálnym listom pre mladých ľudí. Napísal ho františkán Filip Čierny, ktorý stojí aj za textom novej adorácie. Katechéza tiež prináša aj nové aktivity. Seriál mariánskych modlitieb od rožňavského biskupa Stanislava Stolárika približuje tentokrát najznámejší chválospev Magnifikat. Katechéza prináša aj špeciálnu novinku. Tento mesiac si pripomenieme 30. výročie Sviečkovej manifestácie. Tím P18 k tomuto výročiu venoval jednu špeciálnu aktivitu Odvaha sviec. Súčasťou katechézy je aj nová divadelná hra. Napísal ju salezián Maroš Husár. Záverečnou časťou je nová pieseň Odvážneho roka. Skladbu “Večný prístav“ vytvorila Táňa Danková so skupinou FireFly.

Príprava “Odvážny rok” začala po vlaňajšom blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana. Za každou novinkou, ktorá pripraví mladých na P18 v Prešove a SDM v Paname, stojí tím skúsených lektorov. Počas celej prípravy ponúkajú mladým deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. Aktivity sú vhodné pre mladých, ale aj pre kňazov, katechétov a učiteľov. Odvážny rok nadväzuje na dve podobné kampane z minulosti – Milosrdný a Čistý rok.

Prípravu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove je možné podporiť na čísle účtu IBAN: SK27 0200 0000 0034 3335 3358, alebo darcovskou sms v tvare DMS medzera P18 na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. P18 z nej dostane 96%.

Komunikačný tím P18

01.03.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené