Odvaha uvidieť

Tím Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS) zverejnil siedmu zo série deviatich katechéz v duchovnej príprave Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove a Svetových dní mládeže (SDM) v Paname. Prinášame ju na tejto stránke (v časti Odvážny rok). Predchádzajúcich šesť katechéz vyzvalo mladých k odvahe zmeniť sa, dôverovať, rozmýšľať, k odvahe žiť v pravde, k odvahe nechať sa uzdraviť či k odvahe uveriť. Najnovšia katechéza je o odvahe uvidieť.

Do katechézy nás na začiatku uvádza príbeh o človeku, ktorý bol slepý. Ježiš ho však uzdravil a on videl. On je pre nás vzorom v odvahe. Ako a prečo sa to stalo si môžete prečítať v úvode (Jn 9, 1 - 41). Katechéza opäť pokračuje listom pre mladých ľudí, ktorý napísala sestra Chantal Fukasová z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, približuje život v tme a pýta sa na náš postoj k Božiemu dotyku k tomu aby sme lepšie videli. Sestra Chantal tiež pripravila texty k adorácii O2H uveriť. S katechézou sa spája viacero nových aktivít, napríklad aktivita, ktorá sa zaoberá starostlivosťou o zrak a v ktorej si môžete lepšie uvedomiť paralely medzi fyzickým a duchovným zrakom a mali by vás to viesť ku konkrétnym skutkom. V ďalšej aktivite môžete objaviť viacero životopisov ľudí, ktorí mali odvahu uvidieť, že práve cez utrpenie koná Boh najväčšie skutky. Jedná sa napríklad o blahoslavenú Alexandrinu de Costa alebo o svätého Damiána De Veuster. V tretej aktivite máte možnosť spoznávať silu vieru a aj to čo všetko sa dá vierou dokázať. Všetky aktivity sú pripravené veľmi podrobne. Novou mariánskou modlitbou, ktorú približuje vo svojom seriály rožňavský biskup Stanislav Stolárik je krásna mariánska antifóna – Raduj sa nebies Kráľovná. Súčasťou katechézy je aj nová divadelná hra Pevné body o „vynálezcovi“ písma pre nevidiacich Louisovi Brailleovi. Napísal ju Peter Weinciller na námet Beáty Panákovej. Záverečnou časťou je nová pieseň Odvážneho roka a tou je skladba „O2H uvidieť“, ktorú vytvoril Braňo Letko.

Príprava “Odvážny rok” začala po vlaňajšom blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana. Za každou novinkou, ktorá pripraví mladých na P18 v Prešove a SDM v Paname, stojí tím skúsených lektorov. Počas celej prípravy ponúkajú mladým deväť postáv z evanjelia podľa apoštola Jána, ktoré súvisia s vodou a s odvahou. Aktivity sú vhodné pre mladých, ale aj pre kňazov, katechétov a učiteľov. Odvážny rok nadväzuje na dve podobné kampane z minulosti – Milosrdný a Čistý rok. Prípravu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove je možné podporiť na čísle účtu IBAN: SK27 0200 0000 0034 3335 3358, alebo darcovskou sms v tvare DMS medzera P18 na číslo 877. Cena DMS je 2€ v sieti operátorov O2, Orange a Telekom. P18 z nej dostane 96%.

Komunikačný tím P18

07.04.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené