Odvaha vydať svedectvo

Predposledná katechéza Odvážneho roka na odvážnu tému – O2H Vydať svedectvo. Katechéza začína evanjeliovou staťou z Golgoty o posledných Ježišových chvíľach na kríži a splnení svedectva z Písma: „Uvidia, koho prebodli.“ Ale tiež vyjadrením stotníka: „On bol naozaj Boží Syn.

V ôsmom liste sa mladým prihovára vincentín Pavol Noga CM. Píše o stotníkovi z evanjelia: „Ostal tam doslova ako „sám vojak v poli“, lebo mal O2H-u. Prehovoril, keď všetci zmĺkli. Stal sa bojovníkom, ktorý mal O2H-u povedať to, čo vtedy nebolo politicky korektné. Ale jeho slová stáli za to!“ Svojím listom vyzýva mladých k odvahe, aby snívali o výškach, rozprestreli krídla a leteli, hľadali p(P)ravdu a našli O2H-u svedčiť o nej/Ňom.

Prvá aktivita s názvom Moja bojová stratégia má za cieľ motivovať účastníkov k modlitbe za rôzne oblasti nášho života na príklade biblických bojovníkov. Nasledujúca aktivita Komunikačný šum približuje úskalia vo vydávaní svedectva a podnecuje mladých uvažovať nad konkrétnymi skutočnosťami z Písma v prepojení na ich vlastný život. Tretia aktivita Nie si nula! formou hier a súťaží pomáha prijať pravdu o svojej hodnote v Božích očiach napríklad vďaka hre s (biblickými) číslami. Posledná štvrtá aktivita #nebojimsasvedcit chce naučiť povedať svedectvo a povzbudiť sa k odvahe vydať ho verejne, v ktorom sa účastníci dozvedia, ako by malo vyzerať „dobré“ svedectvo.

Adorácia dostala názov Odvaha svedectva. Môžeme v nej prosiť, aby sme sme našli odvahu vyznať Pána ako stotník pod krížom. Katechéza obsahuje tiež Máriinu cestu – Salve Regina Mater misericordiae o Márii ako Matke milosrdenstva, história antifóny Salve Regina, niečo o svätom Hermanovi z Althausenu –to všetko od otca biskupa Stanislava Stolárika. Napokon je to monodráma Posledná kóta – dobyli sme Mosul od Igora Pargáča a pieseň Pre teba áno od kapely ESPÉ.

No čo, máte odvahu vydať svedectvo? ☺

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková 

09.05.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené