Otcovia, ďakujeme!

Už o 40 dní sa uskutoční Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove (26. – 29. júla 2018). Jeho organizátori pri tejto príležitosti oznámili, že do metropoly Šariša pricestujú takmer všetci biskupi Slovenska. Viacerí z nich sa zúčastnia na celom programe. Tešiť sa môžu na tisícky mladých ľudí. Organizačný tím zároveň každého z biskupov pozval do konkrétnej služby. Okrem iného povedú všetky štyri hlavné liturgické slávenia, špeciálne katechézy pre mladých a ranné modlitby mladých rozdelené podľa miesta, odkiaľ pochádzajú. Niektorí sa zapoja aj do vybraných častí programu, ktorým vyvrcholí celoročná duchovná príprava Odvážny rok. V Prešove mladí odštartujú prípravu na Svetové dni mládeže v Paname, ktoré sa uskutočnia v januári 2019.

Katechézy, ktoré tvoria podstatnú časť programu na letnom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove, povedú bratislavský eparcha Peter Rusnák, rožňavský biskup Stanislav Stolárik a bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. "Každý deň bude mať svoju tému, ktorú chcú mladým tlmočiť. Eparcha Peter bude hovoriť o odvahe vykročiť, biskup Stolárik o odvahe ísť proti prúdu a biskup Haľko o odvahe byť mladým práve teraz," hovorí režisér programu P18 Pavol Danko. "Už teraz sa môžu všetci prihlásení tešiť na tieto originálne témy. Pridáme k nim atraktívne svedectvá a multižánrový umelecký program, v ktorom vystúpia aj Dominika Gurbaľová, skupiny F6 a ESPÉ, Tanečné divadlo ATak a Fordžoj a mnohí ďalší," dodáva Pavol Danko.

Centrálnym bodom každého dňa bude liturgické slávenie. Tri budú v hale, jedno na Hlavnej ulici. Tri budú sväté omše, jedna gréckokatolícka liturgia. Slávenia budú otvorené aj pre verejnosť. Všetky naživo odvysiela Televízia LUX. Otváraciu svätú omšu, ktorá je naplánovaná na štvrtok 26. júla o 18:00 h, bude sláviť košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V piatok 27. júla o 12:30 h jej bude predsedať spišský biskup Štefan Sečka. Kázať bude nitriansky biskup Viliam Judák. V sobotu 28. júla o 12:30 h bude sláviť gréckokatolícku svätú liturgiu prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak. Prihovorí sa aj v homílii. Nedeľnú svätú omšu (29. júla o 12:00 h) celebruje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, káže žilinský biskup Tomáš Galis.

Už prvý deň programu sa do jednej zo služieb zapoja dvaja biskupi. Arcibiskup Zvolenský vo štvrtok 26. júla o 21:30 h povedie v Evanjelickom chráme Svätej Trojice stretnutie nad Svätým Písmom - lectio divina. Ide o podujatie počas programu, ktorý dostal názov N(M)oc modlitby. V ten istý deň a v rovnaký čas povedie trnavský arcibiskup Ján Orosch mariánsku modlitbu zo Združením mariánskej mládeže v Kostole Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Košický eparcha Milan Chautur povedie v piatok 27. júla o 9:00 h v Mestskej hale ďakovnú modlitbu akatist k Bohorodičke. V ten istý deň, v piatok, sa o 20:30 h na prešovskom amfiteátri uskutoční krížová cesta so sfilmovanými zamysleniami košického pomocného biskupa Marka Forgáča.

Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove (po R13 v Ružomberku – 2013; a P15 v Poprade – 2015) začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM, na ktoré pozýva pápež. Ten ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikol Odvážny rok. Oficiálne prihlasovanie prebieha na webstránke P18.

Komunikačný tím P18

16.06.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené