P18 opäť na pléne KBS

Biskupi Slovenska, ktorí sa v týchto dňoch stretli na svojom plenárnom zasadnutí na Nitre, si vypočuli aj horúce info z príprav P18. Zoznámil ich s nimi Ondrej Chrvala, vedúci nášho centrálneho tímu.

"Otcom biskupom som predstavil výsledky prihlasovania na P18. Ďalej som priblížil rozpočet. Zahŕňa približné výdavky a príjmy, ktoré sú spojené s celou akciou," povedal tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala. "Hovoril som i o našom zámere vydať knihu s materiálmi Odvážneho roka a Máriinej cesty. Obsahovať by mala materiály z celej duchovnej prípravy na P18. Zároveň som ich informoval o programe biskupov a posledných prípravach podujatia. Dostali aj k informáciám o Svetových dňoch mládeeže, ktoré nás čakajú v januári 2019 v Paname a debatovali sme aj o septembrovom blahorečení Anny Kolesárovej v Košiciach," dodala "hlava" P18. 

Komunikačný tím P18
Snímka: TK KBS / Peter Zimen

04.07.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené