Vyjdú dve nové knihy

Laici a kňazi pracujúcic s mládežou na Slovensku získajú dve nové knihy. Mapujú deväťmesačnú duchovnú prípravu na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční v lete v Prešove. Zhŕňajú všetky materiály z tejto prípravy, ktorá sa volá Odvážny rok. Vyvrcholí práve na P18 v Prešove, kde si budú môcť záujemcovia tieto publikácie po prvý raz aj zakúpiť. Obe zostavil režisér programu Pavol Danko s kolektívom vyše tridsiatich ľudí, ktorí stoja za prípravou jednotlivých častí. Kým prvá približuje súhrn všetkých katechéz vrátane desiatok rôznych aktivít, druhá dostala názov Máriina cesta. Zoznámi so špeciálnym seriálom, v ktorom rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik mladým predstavil známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých. 

"Sme takmer vo finále. Dva mesiace pred najväčšou akciou roka oznamujeme, že mladým darujeme špeciálny dar. Každá kniha je spracovaná nadčasovo, čo znamená, že je použiteľná kedykoľvek. Obe nadväzujú na dve podobné knihy z minulosti. Z Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade, ktoré sa konalo pred tromi rokmi, vyšla kniha Čistý rok a z prípravy Slovákov na Svetové dni mládeže v Krakove kniha Milosrdný rok. Našu trilógiu ukončí novinka s názvom Odvážny rok. A pridávame jeden bonus navyše. Vďaka nevšednej spolupráci s biskupom Stanislavom Stolárikom vznikla novinka Máriina cesta," hovorí zostavovateľ Pavol Danko, režisér programu P18 v Prešove.

Máriina cesta“ s P18-kou nekončí, prihovára sa mladým v predhovore knižnej novinky biskup Stolárik. "Máriina cesta“ je celoživotný projekt, „Máriina cesta“ je životný štýl pomoci a záchrany pre každého človeka," píše rožňavský biskup. "V príprave na Národné stretnutie mládeže P18, ale už aj na Svetové dni mládeže v Paname v roku 2019, sme sa na „Máriinej ceste“ mohli stále viac učiť, ako napodobňovať jej príklad. Ako pracovať so Svätým písmom a náukou Cirkvi a ako si tak nadobudnuté bohatstvo uchovávať vo svojom srdci, a tento vzácny poklad aktualizovať v správnom čase. Samozrejmosťou nášho života sa mohli stať denné – zasväcujúce tri Zdravasy a modlitba „Pod tvoju ochranu“. Ruženec nám mohol prirásť k srdcu i k rukám," dodáva.

Odvážny rok sa spustil na slávnostnom ceremoniáli po vlaňajšom blahorečení slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana v Bratislave. Deväťmesačná príprava, ktorá vyvrcholí v júni, pomocou rôznych námetov predstavuje už niekoľko mesiacov "kuchyňu" príprav P18 i rôzne materiály pre mladých - zamerané vždy na iný odtieň odvahy. Príprava je vhodná nielen pre mladých, ale aj kňazov vo farnostiach, katechétov a učiteľov náboženstva. Témy sú k dispozícii na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk. Ich súčasťou je list pre mladých, modlitby, adorácie, originálne aktivity, vždy nová pieseň a scénár na krátku divadelnú hru.

Na historicky treťom Národnom stretnutí mládeže, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. - 29. júla 2018 v Prešove (po R13 v Ružomberku - 2013; a P15 v Poprade - 2015), začnú slovenskí mladí oficiálne prípravy na SDM v Paname. Podobne ako dve predošlé akcie bude opäť programovo späté so SDM. Tie sa každý rok - týždeň pred Veľkou nocou - slávia na diecéznej úrovni a raz za dva až tri roky na svetovej, pričom ich tému vždy vyberá pápež. Ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“, s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. O organizácii P18 rozhodli slovenskí biskupi po poslednom stretnutí SDM, ktoré sa konali pred rokom v Krakove. Príprava Odvážny rok nadväzuje na dve kampane z minulosti - Milosrdný a Čistý rok.

Komunikačný tím P18 

26.05.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené