Pošlite naj foto a video

Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva do súťaže o najlepšiu fotografiu a video z Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. - 29. júla 2018). Hlavnou výhrou (v oboch kategóriach) bude oblečenie slovenských pútnikov, s ktorým pôjdu mladí Slováci na Svetové dni mládeže do Panamy. Ďalší traja získajú knižné odmeny.

Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto prejaví záujem. Záujemcovia musia poslať jednu fotografiu (alebo video) v originálnom rozlíšení na adresu mladez@kbs.sk spolu s s menom a priezviskom, adresou, telefonickým a e-mailovým kontaktom (povinne všetky údaje!) do 31. septembra 2018. Komunikačný tím P18 z nich vyberie absolútneho víťaza. Ďalšie zverejní na profile P18 na sociálnej sieti a podľa like-ov rozhodne o udelení zvyšných cien. Súťaž sa skončí v októbri 2018. 

Komunikačný tím P18

06.09.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené