Prvá katechéza na scéne

V sobotu 30. septembra 2017 uzrela svetlo sveta prvá katechéza z fascinujúcej novej duchovnej prípravy – ODVÁŽNY ROK – ktorá tvorí most medzi SDM Krakov 2016 a SDM Panama 2019. Každá katechéza pozostáva z niekoľkých – už tradičných a známych, ale aj nových – častí: evanjelium, list, tri aktivity, adorácia, Máriina cesta, divadelná hra a pieseň.

Katechézy k Odvážnemu roku vychádzajú z Evanjelia podľa Jána, ktoré je nazývané aj „evanjeliom vody“. V prvej časti katechézy, nesúcej názov „O2H zmeniť sa“, Ján Krstiteľ krstí Ježiša a vydáva o ňom svedectvo (Jn 1, 19-39). Mladým sa v liste prihovára otec Andrej Darmo, ktorý viac predstavuje postavu Jána Krstiteľa, pozerá sa naňho z rôznych pohľadov. Pozýva nás byť sviežosťou pre tento svet – poznačiť svet Božou a svojou vôňou.

Prvá aktivita pozýva k zmene vo vzťahu s rodičmi a pravej úcte k nim, nechýbajú praktické nápady, ako rodičom prejaviť úctu. Druhá pozýva k zmene – máme dobré aj zlé vlastnosti, no dôležité je pracovať s nimi a odpovedať si na otázku – kto som? Môj brat a sestra mi môže byť dobrým zrkadlom. Posledná aktivita vyzýva: buď odhodlaný zmeniť sa! Nauč sa hľadieť do zrkadla Božieho slova a vykroč v ústrety zmene! Ponúka 21 konkrétnych nápadov ako v zmeniť svoje návyky.

Témou pripravených textov na adoráciu je „odvaha skutočne žiť“. Novinkou je časť „Máriina cesta“, v ktorej Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, vysvetľuje pôvod slova „ruženec“, výzvu Fatimy, pohľady známych svätcov (svätý Ľudovít Mária Grignion z Monfortu, don Bosco, páter Pio, Ján Pavol II., blahoslavený Titus Zeman...) na modlitbu ruženca, ale ponúka tiež „ruženec boxeristu“ či zaujímavosti o pozitívnom vplyve ruženca (aj) na naše zdravie.

Ďalšou novinkou je divadelná hra, prvá je od Kataríny Pirohovej. Hlavnými postavami sú Ján, Herodes a Salome. Katechéza ponúka detailný scenár, podľa ktorého si môžete scénku zahrať. A napokon, do tretice ďalšia novina – pieseň. A tou je tentokrát Baránok od Simy Martausovej.

Komunikačný tím P18 / Zuzana Vandáková

02.10.2017

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené