O NSM

NÁRODNÉ STRETNUTIE MLÁDEŽE

Národné stretnutie mládeže prebieha v duchu Svetových dní mládeže (SDM) a koná sa na Slovensku. Konajú sa pravidelne od roku 2013. Zatiaľ posledné sa konalo v roku 2015.

PRE KOHO JE URČENÉ? 

Stretnutie je určené pre mladých ľudí (vekom i srdcom, teda zhruba od 15 do 30 rokov). Horná veková hranica neplatí pre kňazov, rehoľníkov, spolupracovníkov a výnimky 🙂

KEDY A KDE

Najbližšie Národné stretnutie mládeže sa uskutoční v dňoch 26. - 29. júla 2018 v Prešove.
Motto: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30
)

CIEĽ NSM

Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta.

 

KOĽKO TO BUDE STÁŤ? 

POPLATOK

Pri online prihlásení (program a zabezpečenie podujatia)

ÚČASTNÍK

 • Pozor AKCIA! Pri prihlásení počas prvého dňa (00:00-23:59 dňa 18.1.2018) - len 18 €.
 • Od 19.1. do 31.3. - 25 €
 • Od 1.4. do 31.5. - 30 €
 • Od 1.6. do 1.7. - 35 €
 • Variant bez stravy: od 19.1. do 1.7. - 25 €

DOBROVOĽNÍK

 • 15 € (prihlasovanie je možné iba do 31.5., viac info tu)

ZŤP

 • 10 € (Na mieste je nutné preukázať sa platným  preukazom ZŤP; v opačnom prípade budeš musieť doplatiť sumu do výšky poplatku pre bežného účastníka, podľa dátumu, v ktorom bol vyplnený prihlasovací formulár. Držitelia ZŤP preukazu a ich sprievodcovia sa prihlasujú každý zvlášť prostredníctvom tohto formulára.)

SPRIEVOD ZŤP

 • AKCIA – pri prihlásení počas prvého dňa (00:00-23:59 dňa 18.1.2018) - len 18 €.
 • od 19. 1. do 1. 7. - 20 € (Na mieste je nutné, aby sa osoba, ktorú sprevádzaš, preukázala platným preukazom ZŤP; v opačnom prípade budeš musieť doplatiť sumu do výšky poplatku pre bežného účastníka, podľa dátumu, v ktorom bol vyplnený prihlasovací formulár. Držitelia ZŤP preukazu a ich sprievodcovia sa prihlasujú každý zvlášť prostredníctvom tohto formulára.)

HROMADNÉ PRIHLÁSENIE

 • Cena je násobkom počtu hromadne prihlásených osôb a poplatku na osobu, ktorý závisí od dátumu vytvorenia prihlásenia (viď ceny pre ÚČASTNÍKA). Viac informácií a podmienky hromadného prihlásenia sú uvedené nižšie v podmienkach prihlásenia.

Pri registrácii na mieste (program a zabezpečenie podujatia, BEZ stravy a ubytovania)

 • Celý program - 35 €
 • Vybrané časti programu
  • Štvrtok - 10 €
  • Piatok celý deň - 15 €
  • Piatok – večerný program v hale - 7 €
  • Sobota celý deň - 15 €
  • Sobota – večerný program v hale - 7 €
  • Nedeľa - 10 €

Pozn. Najmä zdravotne ťažko postihnutým veľmi odporúčame prihlásenie vopred, aby sme im vedeli zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre fungovanie na P18.

PRIHLASOVANIE A PROGRAM

PRIHLASOVANIE

PROGRAM

DOTERAJŠIE NSM

2015 - Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (od 31. júla do 2. augusta 2015)
Po R13 sa uskutočnilo Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. Predchádzalo SDM 2016 v Krakove.
Motto: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." (Mt 5, 8)

2013 - Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (od 26. do 28. júla 2013)
Historicky prvé Národné stretnutie mládeže na Slovensku sa uskutočnilo v Ružomberku. Prebiehalo paralelne so SDM 2013 v Rio de Janeiro. Motto: Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov (Porov. Mt 28, 19)

TÉMA 

Národné stretnutie mládeže priamo nadväzuje na Svetové dni mládeže (SDM). Tie majú vždy svoju tému, ktorú určí pápež. Súčasný Petrov nástupca určil témy najbližších troch ročníkov SDM.

Poukazujú na Pannu Máriu a mládeži predkladajú cestu viery, lásky a nádeje spájajúcu minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Tridsiatydruhý svetový deň mládeže (2017) mal tému Máriinych slov z Magnifikatu: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný" (Lk 1,49).

V roku 2018 sa 33. svetový deň mládeže sústredí na slová anjela adresované Panne „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30). Táto téma bude ústrednou témou P18 v Prešove.

Napokon pre 34. svetový deň mládeže, ktorého hostiteľom bude v roku 2019 Panama, bude témou Máriina odpoveď: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova" ( Lk 1,38).

TÉMY PREDOŠLÝCH NSM

Témou Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade (v roku 2015) bola myšlienka, ktorú pre mladých vybral Svätý Otec František. Bol to citát z Matúšovho Evanjelia "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." Práve ním bola inšpirovaná aj ročná duchovná príprava na P15 "Čistý rok" (rok plný milostí a nových inšpirácií pre mladých ľudí na tému čistoty), ako aj samotný program P15. Bola to zároveň téma posolstva k 30. SDM.

Témou Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku (v roku 2013) bola myšlienka, ktorá bola zároveň mottom SDM 2013 "Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov" (porov. Mt 28,19). Súčasťou bola aj duchovná príprava. Bola postavená na koncepte, ktorý vďaka námetom predstavil zákulisie najbližších i minulých SDM, ich patrónov i myšlienky pápeža, ktorý pozýva práve mladých na SDM. Originálne názvy DNU, DOLE, OKOLO, VON a HORE pozvali mladých, aby sa vydali na cestu hlbšie k sebe samému, k blížnemu a k Bohu.

PATRÓNI NSM

Každé Národné stretnutie mládeže majú svojich patrónov a orodovníkov.  Inšpiráciu sme našli vo Svetových dňoch mládeže. Sú to nasledovaniahodné vzory, blízke mladým ľuďom nielen svojim vekom.

Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (v roku 2015) mala 15 patrónov. Tvorili takzvanú „Pätnástku" -  15 mladých ľudí, ktorí odišli do večnosti v povesti svätosti a teraz doslova „vidia Boha". Boli medzi nimi laici - Dominik Savio, Laura Vicuňová či Mária Goretti, rehoľníci - Terezka z Lisieux, Alojz Gonzaga, zástupcovia prvotnej cirkvi - Tarzícius, stredoveku - Jana z Arcu i súčasnosti - Pier Giorgio Frassati, Marcel Callo, Gianna Beretta Mollová či Chiara Luce Badanová. Boli medzi nimi aj vzory zo Slovenska - Zdenka Schelingová, Anka Kolesárová, Tomáš Munk a Janko Havlík.

Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (v roku 2013) mala dvoch patrónov - sv. Cyrila a Metoda.

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené