Štvrtok 26. júl 2018

Športová hala - 16:00 otvorenie haly - 17:00 Otvárací ceremoniál O2H - 18:00 Úvodná svätá omša (košický arcibiskup metropolita Bernard Bober) Exteriér - 20:00 Skupinky I. + večera v skupinkách - 21:30 N(M)oc modlitby - špeciálna večerná modlitba – vo viacerých chrámoch: Večiereň, modlitba Taizé, tichá adorácia, Mariánska modlitba, moderovaná adorácia s komunitou Emanuel, chvály s Marana Tha, hudobno-slovné pásmo s Tvorivou skupinou Poetica Musica, Lectio Divina s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, duchovný koncert bohosloveckej hudobnej skupiny Anastasis.

Piatok 27. júl 2018

- 7:30 Raňajky (ubytovanie)

Športová hala
- 9:00 Akatist k Bohorodičke (vladyka Milan Chautur)
- 9:30 Katechéza O2H vykročiť (bratislavský eparcha Peter Rusnák, hudobný sprievod F6/Prezentácia DOCATu)

Exteriér
- 11:00 Skupinky II.

Športová hala
- 12:30 Svätá omša (celebruje spišský biskup Štefan Sečka , káže nitriansky biskup Viliam Judák)

Exteriér + množstvo interiérov
- 14:00 obed
- 14:30 Popoludnie angažovanosti (ponuka k dobrovoľníctvu v charitatívnych a sociálnych iniciatívach, zážitok s témou DOCATu v tzv. mieste angažovanosti, napr. v domove dôchodcov, detskom domove, v nocľahárni pre bezdomovcov či na mestskom úrade, na súde a iných miestach)
- 19:00 večera

Amfiteáter
- 20:30 Krížová cesta (sfilmované zamyslenia biskupa Marka Forgáča)

Sobota 28. júl 2018

- 7:00 Raňajky (ubytovanie) - 8:00 Ranné modlitby (po diecézach na viacerých miestach) Športová hala - 9:30 Katechéza O2H ísť proti prúdu (rožňavský biskup Stanislav Stolárik, hudobný sprievod Dominika Gurbaľová) Exteriér - 11:00 Skupinky III. Športová hala - 12:30 Svätá liturgia (prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak) Exteriér + divadelné sály - 14:00 obed - 14:30 EXPO povolaní & športové aktivity & divadelné predstavenia & koncerty - 18:30 večera Športová hala - 20:00 Modlitbová vigília (Rieka Života)

Nedeľa 29. júl 2018

- 7:30 Raňajky + balíček s obedom na cestu domov po omši Športová hala - 9:00 Ranné chvály (ESPÉ) - 9:30 Katechéza O2H byť mladým teraz (bratislavský pomocný Jozef Haľko, hudobný sprievod ESPÉ) - 10:30 P19ANAMA – predstavenie SDM Panama v 2019 Hlavná ulica Prešov - 12:00 Záverečná svätá omša (celebruje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, káže žilinský biskup Tomáš Galis)