Štvrtok 26. júl 2018

Športová hala
- 16:00 otvorenie haly
- 17:00 Otvárací ceremoniál O2H
- 18:00 Úvodná svätá omša (košický arcibiskup metropolita Bernard Bober)

Exteriér
- 20:00 Skupinky I. + večera v skupinkách
- 21:30 N(M)oc modlitby - špeciálna večerná modlitba – vo viacerých chrámoch: Večiereň, modlitba Taizé, tichá adorácia, Mariánska modlitba, moderovaná adorácia s komunitou Emanuel, chvály s Marana Tha, hudobno-slovné pásmo s Tvorivou skupinou Poetica Musica, Lectio Divina s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, duchovný koncert bohosloveckej hudobnej skupiny Anastasis.

Piatok 27. júl 2018

- 7:30 Raňajky (ubytovanie)

Športová hala
- 9:00 Akatist k Bohorodičke (vladyka Milan Chautur)
- 9:30 Katechéza O2H vykročiť (bratislavský eparcha Peter Rusnák, hudobný sprievod F6/Prezentácia DOCATu)

Exteriér
- 11:00 Skupinky II.

Športová hala
- 12:30 Svätá omša (celebruje spišský biskup Štefan Sečka , káže nitriansky biskup Viliam Judák)

Exteriér + množstvo interiérov
- 14:00 obed
- 14:30 Popoludnie angažovanosti (ponuka k dobrovoľníctvu v charitatívnych a sociálnych iniciatívach, zážitok s témou DOCATu v tzv. mieste angažovanosti, napr. v domove dôchodcov, detskom domove, v nocľahárni pre bezdomovcov či na mestskom úrade, na súde a iných miestach)
- 19:00 večera

Amfiteáter
- 20:30 Krížová cesta (sfilmované zamyslenia biskupa Marka Forgáča)

Sobota 28. júl 2018

- 7:00 Raňajky (ubytovanie)
- 8:00 Ranné modlitby (po diecézach na viacerých miestach)

Športová hala
- 9:30 Katechéza O2H ísť proti prúdu (rožňavský biskup Stanislav Stolárik, hudobný sprievod Dominika Gurbaľová)

Exteriér
- 11:00 Skupinky III.

Športová hala
- 12:30 Svätá liturgia (prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak)

Exteriér + divadelné sály
- 14:00 obed
- 14:30 EXPO povolaní & sprievodné aktivity & divadelné predstavenia & koncerty
- 18:30 večera

Športová hala
- 20:00 Modlitbová vigília (Rieka Života)

Nedeľa 29. júl 2018

- 7:30 Raňajky + balíček s obedom na cestu domov po omši

Športová hala
- 9:00 Ranné chvály (ESPÉ)
- 9:30 Katechéza O2H byť mladým teraz (bratislavský pomocný Jozef Haľko, hudobný sprievod ESPÉ)
- 10:30 P19ANAMA – predstavenie SDM Panama v 2019

Hlavná ulica Prešov
- 12:00 Záverečná svätá omša
(celebruje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, káže žilinský biskup Tomáš Galis)