Rozlúčili sme sa

S Prešovom sa lúči centrálny tím so stovkami dobrovoľníkov P18

Prešov / Tím Národného stretnutia mládeže P18, zložený z centrálneho tímu, vedúcich pracovných skupín a stoviek dobrovoľníkov, sa lúči s mestom Prešov. Od skorých hodín väčšina z nich poupratovala a vyčistila všetky priestory, v ktorých prebiehal program a iné aktivity. Hlavné práce vrcholia v týchto hodinách na Gymnáziu sv. Moniky, kde počas celého týždňa sídlil hlavný stan tímu. Z Prešova postupne odchádzajú stovky dobrovoľníkov, ktorí posledných sedem dní pracovali bez nároku na odmenu na celonárodnej akcii, ktorá odštartovala prípravy slovenskej mládeže na budúcoročné Svetové dni mládeže v Paname. Prišli tisícky mladých ľudí z viacerých krajín. P18 sa niesla v znamení motta tohtoročného svetového dňa mládeže „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha,“ s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti.

"Naše prvé hodnotenie je naozaj veľmi dobré. Všetko išlo podľa plánov a harmonogramu, ktorý sme si naplánovali. Celá P18 mala pokojný a požehnaný priebeh. Najlepšou odmenou za všetko vynaložené úsilie sú spontánne nadšené reakcie mladých účastníkov P18," hovorí Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18, ktorý sa dnes spolu s centrálnym tímom stretol na ďakovnom obede s vedením mesta Prešov. Na obede sa zúčastnil aj vedúci kancelárie primátorky mesta Prešov Ján Vysocký a prednostka Mestského úradu v Prešove Marta Dolhá. Symbolicky im poďakovali darovaním dobrovoľníckeho trička P18 a knižnej novinky Docat, ktorý vyšla krátko pred P18 aj v slovenčine.

"Ďakujeme Bohu, Konferencii biskupov Slovenska, biskupom, ktorí prišli a povzbudili nás vo viere, dvom partnerom - generálnemu - mestu Prešov na čele s primátorkou mesta Andreou Turčanovou a Prešovskému samosprávnemu kraju. Osobitná vďaka patri dekanovi Jozefovi Dronzekovi. Vďaka patri aj dvom špeciálnym skupinám - všetkým dobrodincom, ktorí prispeli so svojou modlitbou i darmi, dobrovoľníkom, miestnym Prešovčanomm a účastníkom P18. Prijali ste nás s otvorenou náručou, za čo vám vyslovujem v mene celého tímu veľké ďakujem," dodal Ondrej Chrvala. P18 nadviazalo na R13 v Ružomberku, ktoré sa konalo pred piatimi rokmi a P15 v Poprade z roku 2015.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove zorganizoval tím z Rady pre mládež a univerzity KBS a Kanet, n. o. Podujatie nadväzuje na SDM. Mladí sa najbližšie stretnú na tomto celosvetovom podujatí budúci rok v januári v Paname. V metropole Šariša, kde sa po vyše jedenapolročných prípravách celonárodná akcia konala, spustili oficiálne slovenskú prípravu na SDM v Paname. Symbolické spojenie bolo prejavené nielen v programe, ale aj zverejnením slovenskej verzie hymny SDM. Národným stretnutím mládeže P18 v Prešove žilo celé mesto. Hlavné miesta programu sa konali v Tatran Handball Aréne. Mladí, zasvätení i kňazi bývali na školách v meste.

Fotogalériu zo stretnutia je možné nájsť tu.

 

Komunikačný tím P18

30.07.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené