Sedem modlitebných krokov po Trenčíne

Sedem miest. Sedem druhov modlitieb. Mladí ľudia sa rozpŕchli po centre Trenčína, aby sa
modlili. V okolí kostolov alebo aj v nich spovedali kňazi a mladí túto službu hojne využívali.
Kde všade viedli kroky a srdcia mladých ľudí v Trenčíne vo štvrtok večer?

 1. Hora pokušenia. Piaristický kostol sv. Františka Xaverského. Liturgia hodín (breviár)
  s rehoľníkmi. Spievané vešpery okrášlené vôňou dymiaceho sa kadidla, sprevádzané oranom.
  Ako v starobylom kláštore. Na mieste sa šíril pokoj a vôňa modlitby.
 2. Tábor. Farský kostol narodenia Panny Márie. Moderovaná adorácia so spoločenstvom
  Južania. Piesne zneli aj von z kostola kúsok pod hradom: „Už viac nie som strachu otrokom,
  som Božím dieťaťom…“ „Pane priviedol si nás do tohto chrámu,“ zneli slová modlitby
  uprostred plného kostola, v ktorom bola vystavená Najsvätejšia sviatosť oltárna. Kostol plný
  mladých aj zasvätených. Spevy piesní sa ozývali do celého okolia.
 3. Golgota. Evanjelický kostol. Taizé modlitba. Modlitebné piesne z francúzskeho mestečka.
  Meditatívne texty a melódie ľahko vovádzajú človeka do modlitby. Pred kostolom spovedajú
  kňazi. „Každý má iné dary a navzájom sa potrebujeme,“ počuli sme slová pomedzi piesne.
 4. Ain Karem. Kláštorný kostol Notre dame. Ruženec so spoločenstvom eNDe. Plný kostol
  mladých ľudí modliacich sa ruženec. Pomedzi jednotlivé desiatky zaznievali piesne
  a zamyslenia nad danými tajomstvami. Ruženec si ako meditatívnu modlitbu zvolilo tiež
  mnoho mladých.
 5. Sinaj. Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda. Večiereň s Gréckokatolíckou cirkvou.
  Modlitba byzantského obradu, množstvo spevov. Pomedzi to znelo aj slovo vladyku Petra
  Rusnáka. Kostol, ktorý bol postavený len v roku 2014, nestačil na kapacity účastníkov
  a množstvo z nich stálo vonku.
 6. Morja. Kaplnka sv. Anny. Tichá adorácia. Najmenšia kaplnka spomedzi siedmich kostolov,
  veľa ľudí kľačalo vonku pred ňou. Táto možnosť iste potešila tých, ktorí radi využívajú tichú
  modlitbu a nachádzajú takým spôsobom spočinutie v Pánovi.
 7. Karmel. Átrium pod Mestskou vežou. Chvály s projektom Godzone. Rozhodne najväčší
  záujem bol práve o tieto chvály. Átrium bolo naplnené takmer do posledného miesta. Zneli
  chválové piesne, slovo a mnohí mladí sa k spevu pridali a chválili spoločne nášho Otca.


Mediálny tím / Zuzana Vandáková
Fotografie: Andrej Jaško, Tomáš Fečo / Človek a viera, Peter Polanský / Človek a viera

29.07.2022

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené