Sen pápeža v Prešove

Desiatky kilometrov chodníkov vyčistených od buriny a odpadkov v rámci mesta a v lese, okolo 40 vriec vyzbieraného odpadu, stovky metrov namaľovaného zábradlia a preliezok, hektár pokosenej trávy, šesť kilometrov revitalizácie stromčekov a strihaných kríkov či 50 metrov kubických zeminy z vyčistených chodníkov a rigolov. Stovky rozličných aktivít, zameraných na skrášlenie vybraných častí mesta, boli súčasťou špeciálneho popoludnia angažovanosti, ktoré sa konalo druhý deň programu na Národnom stretnutí mládeže P18 v Prešove. Vďaka dobrovoľníckej pomoci vyše tri a pol tisíc mladých ľudí mladí z celého Slovenska i zahraničia pomohli desiatkam rozličných inštitúcii v meste a okolí. Urobili tak v duchu výzvy pápeža Františka „1 milión mladých pre pápeža“. Snom pápeža je, aby sa na celom svete našlo milión mladých, ktorí budú šíriť sociálne učenie Cirkvi do spoločnosti. Počas P18 dostali pozvanie k tomu, aby na „vlastnej koži“ prijali pozvanie pápeža a niečo konkrétne urobili.

Sú to neskutočné čísla. Ďakujem ešte raz každému jednému, ktorý sa zapojil a prispel svojou pomocou. Patrí im veľká vďaka, že odovzdali svoj čas a námahu a to všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu. Výzva pápeža Františka naplno ožila,“ hovorí kňaz Ondrej Chrvala, hlavný zodpovedný za P18. Táto novinka začala špeciálnou katechézou predsedu Sociálnej subkomisie Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska Petra Rusnáka. Pozornosť mladých upriamil na povolanie k sociálnej angažovanosti, spoznávanie katolíckej sociálnej náuky a ku konkrétnym činom. Po tom, ako si mladí teoreticky vypočuli slová o službe lásky, išli do ulíc, kde navštívili takmer 100 konkrétnych miest angažovanosti. Zavítali napríklad do priestorov charity, centra pre rodinu, neziskových organizácií a združení, komunitného centra, domovov dôchodcov, detského domova či nocľahárne. Na sídle VÚC sa konalo simulované zasadnutie poslancov, mladí boli aj u hasičov či na súde. Čakali ich tiež tzv. živé knižnice. Ide o miesta, kde sa mladí naučili, aká pomoc v núdzi je naozaj potrebná. Venovali sa aj Rómom a prolife témam. V spolupráci s partnermi mladí vykonali aj konkrétne činy, ktoré prispeli ku kvalite života mesta a okolia. Týchto aktivít bolo takmer 150.

Samostatnou časťou jedinečného popoludnia angažovanosti boli niektoré mládežnícke hnutia a organizácie (tzv. spirituality), ktoré si v tento deň zorganizovali na piatich rozličných miestach v meste miesto angažovanosti vo svojom štýle. Boli v réžii hnutí a organizácií, budú sa však držali kontextu a zamerania piatkového popoludnia – odvahy vykročiť von a témy sociálnej angažovanosti cez výzvu pápeža Františka. Svoje miesta angažovanosti mali saleziáni, eRko, skauti, Generácia KIOBK a Hnutie čistých sŕdc. Ďalšou novinkou tohto dňa bola špeciálna prezentácia knižnej novinky DoCat v slovenskom jazyku. Predstavil ju riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Ivan Šulík. Slovenčina je už 32. jazykom, v ktorom táto publikácia vychádza. Táto kniha sa venuje sociálnej náuke Cirkvi. „Docat nazval pápež František ,manuálom svedomia’ a odporúča ho mladým, aby vedeli, čo konkrétne majú robiť v rôznych spoločenských situáciách,“ hovorí Ivan Šulík. K výzve pápeža Františka sa pridala na pódiu aj Prešovčanka Elena Karasová. Študentka Teológie manželstva a rodiny na Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme predstavila po vzniku myšlienky knihu pápežovi Františkovi a je jednou z dvoch tvári celosvetovej kampane DoCat. Predhovor ku knihe napísal Svätý Otec František.

Deň angažovanosti vyvrcholil krížovou cestou v amfiteátri so sfilmovanými zamysleniami košického pomocného biskupa Marka Forgáča. Sobotný program odštartoval rannou katechézou a pokračovať bude špeciálnym bodom programu EXPO povolaní. Ide o jeden z verejných bodov programu P18. Na Hlavnej ulici sa predstavia viac ako štyri stovky rehoľníkov. Originálne podujatie predstaví zástupkyne a zástupcov 35 ženských a 19 mužských reholí, troch komunít, dvoch sekulárnych inštitútov a 12 prolife a prorodinných organizácií. Po prvýkrát sa k nim tento rok pripoja aj predstavitelia z dvoch kňazských seminárov. Celkovo pôjde o 73 rozličných skupín, ktoré mladým ukážu a sprostredkujú živý kontakt s rôznymi charizmami Cirkvi a povzbudí ich v hľadaní Božej vôle. Špeciálnou prekvapením bude open air koncert spievajúcich zasvätených osôb na pódiu pred Konkatedrálou sv. Mikuláša, štyri divadelné predstavenia v divadlách v meste a špeciálne športové aktivity v Záhrade umenia v Prešove.

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove, ktoré sa koná do štvrtku, vyvrcholí v nedeľu 29. júla 2018. Organizuje ho Katolícka cirkev na Slovensku. Generálnym partnerom je mesto Prešov. Partnerom je Prešovský samosprávny kraj. Nadväzuje na Svetové dni mládeže, na ktoré pozýva pápež, ktorý ako tému pre rok 2018 vybral slová „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha,“ s podtitulom: Odvaha žiť v prítomnosti. Z toho vznikla špeciálna niekoľkomesačná duchovná príprava Odvážny rok. Vyvrcholí účasťou mladých na P18. Najbližšie SDM sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať v Prešove. P18 preberá štafetu po R13 v Ružomberku (v roku 2013) a P15 v Poprade (2015).

 

Komunikačný tím P18

28.07.2018

"Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa" (Lk 1,39)

Kontakt

Rada pre mládež a univerzity KBS

Kapitulská 11,
P.O.Box 133,
814 99 Bratislava 1
mladez@kbs.sk
(médiá na lukas.hives@gmail.com)

© Rada pre mládež a univerzity KBS. Všetky práva vyhradené